VIS Driving Auto - Scoala de soferi, Bucuresti

Acte necesare inscriere scoala de soferi

Pentru efectuarea pregatirii în vederea obtiinerii permisului de conducere solicitantul depune la sediul scolii de conducatori auto urmatoarele documente:


  a) cerere;
  b) actul de identitate, în copie;
  c) permisul de conducere, în copie, dupa caz;
  d) certificat medical cu mentiunea "apt";
  e) document de evaluare obligatorie a capacitatii psihologice, în original, cu mentiunea "apt";
  f) cazier judiciar în copie sau declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca nu se încadreaza în prevederile legale în vigoare privind interdictia de a se prezenta la examenul pentru obtinerea permisului de conducere în original;
 g) în cazul cetatenilor straini, declaratie notariala din care sa rezulte ca nu poseda un alt permis de conducere national eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat.

Galerie foto
  • ...
Categorii
Date de contact
0724088379; 0769412980
Str. Cimpoierilor, Nr. 7-9, sector 4
Distribuie