Victoria Finance 888 - Broker de credite Bucuresti

Credit imobiliar Noua Casa

Programul de credit imobiliar Noua Casa înlocuieste Programul Prima Casa, dedicat persoanelor fizice, care îndeplinesc criteriile legale pentru credit si conditiile de eligibilitate. De ce sa aplici pentru un credit Noua Casa?

Platesti ratele în RON, astfel nu te vor afecta fluctuatiile de schimb valutar;
Ai dobânda 3.25% pe an (2% + IRCC), este variabila si se calculeaza în functie de Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) publicat în ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru pe website-ul Bancii Nationale a României, la care se adauga o marja fixa de 2%.
Termen maxim de 30 de ani;
Avans minim de 5% pentru locuintele care valoreaza pana in 70.000 EUR si minim 15% pentru locuintele care valoreaza intre 70.001 EUR si 140.000 EUR

Suma maxima ce poate fi oferita:
66.500 EUR (echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare cumparare) pentru imobile vechi (finalizate/consolidate cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitarii creditului) sau imobile noi (finalizate/consolidate cu mai putin de 5 ani înainte de data solicitarii creditului) pentru care pretul de vânzare cumparare este mai mic sau egal cu 70.000 EUR.
119.000 EUR (echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare cumparare) doar pentru imobile noi (finalizate/consolidate cu mai putin de 5 ani înainte de data solicitarii creditului) pentru care pretul de vânzare cumparare este cuprins între 70.001 EUR si 140.000 EUR.

Ce fel de locuinta îti poti cumpara

Pret vanzare-cumparare sub 70.000 EUR

imobile vechi, finalizate/consolidate cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului;
imobile noi, finalizate/consolidate cu mai putin de 5 ani inainte de data solicitarii creditului;
Avans 5%;
Limita maxima de credit: 66.500 EUR;
Perioada maxima de creditate: 30 ani;
Pret vanzare-cumparare 70.001 – 140.000 EUR

imobile noi (finalizate/consolidate cu mai putin de 5 ani înainte de data solicitarii creditului) pentru care pretul de vânzare cumparare este cuprins între 70.001 EUR si 140.000 EUR;
Avans minim 15%;
Limita minima de credit: 59.501 EUR;
Limita maxima de credit: 119.000 EUR;
Perioada maxima de creditate: 30 ani;
Acte necesare

Ca sa aplici pentru un credit, avem nevoie de:
1) Acte de identitate (pentru tine, sotul/sotia ta si, dupa caz, pentru persoanele care participa cu veniturile lor la credit, denumite coplatitori);
2) Documente care atesta realizarea de venituri*.
3) Declaratia pe propria raspundere autentificata, ca la data solicitarii creditului, nu detii, în proprietate exclusiva sau împreuna cu sotul ori sotia, nicio locuinta, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândita, fie detii în proprietate exclusiva sau împreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobândita prin orice alt mod decât prin Program, în suprafata utila mai mica de 50m²
4) Documente specifice:

Antecontractul de vânzare-cumparare a imobilului;
Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzarii (copie);
Declaratia pe proprie raspundere a vânzatorului, conform Legii 10/2001, ca bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii în legatura cu acestea;
Extrase din documentatia cadastrala (copie);
Certificat de eficienta energetica;
Extras de carte funciara in original;
Opinie notariala;
*Documentele care atesta realizarea de venituri

Daca veniturile tale sunt raportate la ANAF 

Fara documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF);
În cazul veniturilor din pensii este necesara prezentarea Deciziei de pensionare definitiva.
Daca veniturile tale nu sunt raportate la ANAF

Daca esti într-una din categoriile de salariati care nu raporteaza veniturile la ANAF (ex: salariatii MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Politie Comunitara, Jandarmerie, salariatii penitenciarelor sau ai altor unitati cu caracter special), ne trebuie:
Adeverinta de salariu tip.
Daca veniturile tale din pensie nu sunt raportate la ANAF
Avem nevoie de:

Talon de pensie nu mai vechi de 2 luni sau extras de cont (doar daca nu încasezi pensia în cont la BCR);
Decizia de pensionare definitiva;
Vezi garantiile si asigurarile necesare

Îti acordam creditul în baza:

Instituirii unei ipoteci de rang I în favoarea bancii finantatare si a Statului Român asupra imobilului achitionat prin credit;
Instituirii unei ipoteci mobiliare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la BCR;
Constituirii în favoarea bancii a unui depozit colateral, corespunzator a 3 rate de dobânda  si valabil si indisponibilizat pe întreaga durata a finantarii.
Obligatoriu trebuie sa ai:

Asigurarea obligatorie a locuintelor (PAD) cesionata în favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a bancii, pe toata perioada de creditare;
Asigurarea facultativa a imobilului achizitionat din credit, cesionata în favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a bancii, pe toata perioada de creditare;
Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj pentru locuinta aflata în constructie;