Vanzari garsoniere renovate recent Bucuresti

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 121 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Renovat recent: da
  Salveaza cautarea
Drumul BInelului Garsoniera Finalizata Acte Gata Mutare Rapida
51.000 €

Garsoniera decomandata, pozitionata in spatele parcului Tudor Arghezi pe Bulevardul Metalurgiei, dispune de toate imbunatatiriile, gresie, faianta,...

 • 39 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 20 ian, 11:51
Drumul Taberei
57.900 €

garsoniera lux, complex nou, complet mobilata/utilata, cu loc de parcare,

 • 41 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Sector 5, 20 ian, 11:15
Baicului
+ Schita
55.000 €

garsoniera, suprafata utila 48 mp, terasa 42 mp, suprafata totala 90 mp, et. 5/5, belvedere, orietare sud, suprafete etajate, centrala termica, AC,...

 • 90 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 13:55
Militari, Iuliu Maniu, A1
28.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandata cu bucatarie separata si balcon, etaj 2/5,...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 20:55
Militari, Iuliu Maniu, Autostrada A1 Dezvoltator
28.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la...

 • 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 21:00
Militari Residence, Bloc Nou,Garsoniera la Cheie
39.000 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider,...

 • 35 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 8
Sector 6, ieri, 12:02
Berceni, Alexandru Obregia, Bd. Metalurgiei
+ Schita
55.000 €

Selgros, garsoniere si apartamente de vanzare situate intr-un bloc nou, construit in zona Berceni la intersectia Bd. Metalurgiei cu str. Turnu...

 • 40 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 19 min.
Sector 4, 13 ian, 20:06
Obor, Colentina, Teiul Doamnei Sectia 7 de Politie
45.000 €

Kaufland, Penny, et. 4, cf.1, bl. de garsoniere, 2 lifturi, reabilitat termic, eventual partial mobilata si utilata, ideala investitie, orientata...

 • 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Sector 2, 25 ian, 13:04
Calea Victoriei - CEC
28.500 €

Aceasta micuta garsoniera, renovata, amenajata si utilata complet, se afla la etajul 3 intr-o cladire cu istorie, construita in 1890, situata pe...

 • 17 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 1, 24 ian, 13:00
Drumul Taberei, Drumetul, bloc mixt, decomandata
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 10 min.
Sector 6, 23 ian, 22:28
Nicolae Grigorescu, 5 minute metrou
50.000 €

garsoniera renovata, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, dressing, mobila de bucatarie pe comanda,

 • 31 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 09:14
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
57.500 €

3 minute metrou, scoala, gradinita, supermarket, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

 • 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 1 min.
Sector 6, 19 ian, 08:01
Colentina, Fundeni Spital
+ Schita
52.000 €

parter/4,mobilat ultramoderna,utilat complet, bl.mixt,nou constructie 2017,totul nou,gresie, faianta,parchet,termopan,usa metal,centrala termica...

 • 47 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, 25 ian, 12:44
Confort City intre targul Vitan, Popesti Leordeni
47.990 €

decomandata situata in complexul Confort City Splaiul Unirii, acces metrou, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica...

 • 42 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 25 ian, 09:44
Avras Residence, de vanzare garsoniera moderna!
39.800 €

Va oferim spre achizitie o garsoniera deosebita situata in ansamblul Avras Residence din orasul Magurele. Avras Residence este situat pe strada...

 • 36 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, 23 ian, 14:11
Aparatorii Patriei, Drumul Jilavei
+ Schita
42.500 €

de vanzare garsoniera noua dec, 32.4 mp, bloc 2022, et. 4/6, lift. Zona Drumul Jilavei-lAparatorii Patriei, g+f+p+t, usa metalica, centrala...

 • 32 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 18 min.
Sector 4, 23 ian, 09:30
Mosilor, Eminescu, Dacia, Pizza Hut, semistradal
56.000 €

et. 8/8+et. tehnic, cf. 1, dec., 33 mp, bloc 1982, renovata, mobilata modern, utilata complet, usi int, noi, luminoasa, g+f+p+t, usa metalica, aer...

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 13 min.
Sector 2, 25 ian, 13:04
Unirii, Tineretului bulevard 1 minut metrou
89.500 €

ocazie, proprietar vand garsoniera regim hotelier, nota 9.6 pe booking.com. Finisaje lux, clienti constanti, ideal investitie. Oferta se adreseaza...

 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 4, 23 ian, 16:35
Crinului Residence
46.000 €

se vinde mobilata si utilata, et 1, renovata, centrala termica, gresie, faianta, parchet, balcon inchis. acte, pret usor neg.,

 • 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Chiajna, 23 ian, 10:00
Universitate, Piata Rosetti, Jean Luis Calderon
+ Schita
85.000 €

Garsoniera,1980, bloc reabilitat termic,et. 8/8, decomandata, Su 30 mp, St 38 mp, boxa, renovata, mobilata, utilata, balcon inchis cu termopan,AC,...

 • 38 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 6 min.
Sector 2, 25 ian, 13:20
Oituz
+ Schita
40.000 €

Garsoniera noua, 25mp, finisaje premium, finalizat la sf 2020, centrala proprie, comision 0%

 • 25 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 20 ian, 10:24
Militari, Rezervelor Lidl, mutare imediata
+ Schita
36.000 €

mutare imediata, garsoniera decomandata, etaj 7/7, 35 mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10min. metrou Pacii, Preciziei,...

 • 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
Chiajna, 19 ian, 10:50
Metrou Dimitrie Leonida, Sfanta Agnes
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in...

 • 48 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 15:54
Tineretului. Gars. LUX, Bd. Gheorghe Sincai
75.000 €

garsoniera complet mobilata si utilata, bloc 1998, et 6/8, renovata, la doi pasi de statiile de metrou! Marius Radu agentia ABB United bd....

 • 30 mp
 • An 1998
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Sector 4, 20 ian, 14:41
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
42.000 €

Kaufland, stradal,10/10,cf1,sdec, 32mp, bloc de garsoniere, fara risc seismic, 2 lifturi, mobilata si utilata complet, ideala investitie, pe...

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 11 min.
Sector 2, 25 ian, 13:03
Berceni, Postalionului, an 2020, loc parcare
38.000 €

Grand Arena, Kaufland, Lidl, Penny, Metro, parc Tudor Arghezi, stb 241, cf.1, 35 mp, et.4/4, fara lift, centrala termica, contor gaz, loc parcare...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, 13 ian, 08:01
Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara
55.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte...

 • 31 mp
 • An 1979
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 24 ian, 15:28
Obor Colentina Teiul Doamnei Sectia 7 Politie
49.500 €

Metroul Obor la 10min. adiacent din Teiul Doamnei, in planul 2, beneficiind de liniste, bloc 1980, reabilitat termic, 1/10, renovata,...

 • 33 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Sector 2, 19 ian, 11:18
Berceni, Turnu Magurele, acces metrou 10 minute
41.900 €

renovata recent bloc reabilitat, gresie faianta, parchet termopan, usa matalica, aer conditionat, se vinde mobilata aragaz frigider, masina de...

 • 34 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 25 ian, 09:44
Militari Residence, str. Rezervelor, Lidl, an 2020
36.999 €

cf. 1, imbunatatiri majore dupa achizitionare, centrala proprie; se poate transforma usor in 2 camere cu un perete; la cateva minute: Lidl, Mega...

 • 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Sector 6, 24 ian, 12:18
Drumul Taberei, Ansamblu nou Primavara langa LIDL
47.500 €

va oferim o garsoniera superba in bloc nou, Prelungirea Ghencea nr.94-100,confort 1/sdec,etaj 3, loc parcare inclus in acte, 40mp,2 lifturi, bloc...

 • 40 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 14
Sector 6, 20 ian, 08:01
Calea Mosilor
99.900 €

central, calea Mosilor, Hristo Botev, garsoniera dubla, parter inalt, 47 mp + plus boxa la demisol 17 mp, se vinde mobilata + utilata. Renovata...

 • 47 mp
 • An 1929
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
 • 7 min.
Bucuresti, 19 ian, 08:55
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
39.900 €

piata, Mc, Mega, etc la 2 minute, cf.1, 31 mp, et.3/9, sd, renovata, instalatiile sanitare si electrice schimbate, termopan 7 camere, ocazie

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 4, 14 ian, 08:01
Avras Residence garsoniera dubla de vanzare
54.000 €

Avras Residence este un ansamblu rezidential situat in orasul Magurele pe strada Atomistilor. Ansamblul se compune din 2 blocuri si este compus din...

 • 40 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, 23 ian, 14:11
Vatra Luminoasa
+ Schita
69.500 €

Proprietar, vand garsoniera situata in zona Vatra Luminoasa, Parc Ciurea, in apropiere de metrou Muncii/Iancului, etaj 3/10, an constructie 1976,...

 • 34 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, 23 ian, 14:20
Otopeni str. Oituz
+ Schita
45.300 €

Garsoniera de 31 mp in Otopeni, finalizata, in complexul Oituz Residence, strada Oituz, cu posibilitatea de mutare imediata,

 • 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Otopeni, 19 ian, 14:50
Turda, Ion Mihalache, sector 1
57.500 €

cf. 1, bloc reabilitat, clasa energerica A, gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, aer cond, mobilata nou si utilata, zugravita recent,...

 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Sector 1, 23 ian, 11:25
Magurele Garsoniera de vanzare in ansamblul
49.000 €

Avras finisata! Va oferim spre achizitie o garsoniera foarte spatioasa pozitionata la etajul 2 in imobil nou situat pe strada Atomistilor in...

 • 45 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Magurele, 23 ian, 14:11
Dristor 1 minut metrou
54.000 €

Garsoniera semidecomandata renovata, mobilata si utilata, baie curata. Se afla la 1 minut de metrou. Libera, toate actele

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 09:14
Drumul Taberei, Favorit
52.000 €

et. parter/10, cf. 1, semidecomandata, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata anul trecut, toate actele, pretabil pt....

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 1 min.
Sector 6, 24 ian, 15:29
Titan Auchan Lidl Bratarii Garsoniera
+ Schita
51.700 €

Va prezentam spre vanzare o garsoniera cu o suprafata utila de 35,53 mp cu terasa de 11,61 mp, disponibila intr-un imobil cu regim de inaltime...

 • 47 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Sector 3, 24 ian, 14:50
Drumul Taberei, Metrou Tudor Vladimirescu
47.000 €

et 8/10,Semidecomandata, recent renovata,pretabil investitie dar si pt locuit, scara foarte curata,2 lifturi, acces facil la Metrou 3-4min, Parcul...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 25 ian, 10:48
Nicolae Grigorescu metrou
48.000 €

str Ghita Serban Garsoniera renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, blco reabilitat. Totul nou

 • 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 09:14
Militari Residence
+ Schita
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 24 ian, 09:24
Brancoveanu, Ramasagului, intersectie Gazarului
+ Schita
43.000 €

langa stadionul Rocar, 15 minute metrou, stradal, mansarada, bloc din 2016, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 31 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, ieri, 15:09
Cismigiu, vanzare garsoniera dubla
42.000 €

vanzare garsoniera dubla Cismigiu. Se afla la demisolul inalt al unui bloc de 4 etaje. Dispune de centrala proprie, 32 mp, spatii depozitare....

 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Sector 5, 22 ian, 18:15
Titan, 1 Decembrie 1918 Auchan Sectia 13 Politie
+ Schita
49.500 €

Titan 1 Decembrie 1918, apropiere Auchan, Sectia 13 Politie, garsoniera decomandata, cocheta cf.1 bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, usi...

 • 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 25 ian, 08:55
Militari Residence
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:09
Militari Residence
+ Schita
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 24 ian, 11:51
Splaiul Unirii, Confort City
48.000 €

garsoniera decomandata, 42 mp, constructie 2012,

 • 42 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, ieri, 11:16
Pantelimon, Parcul Morarilor, Spital, stradal
51.500 €

7/10, cf.1, dec, 35 mp, bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, mobilata si utilata, libera, ideala investitie, geam la baie, balcon...

 • 35 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Sector 2, 25 ian, 13:04
Basarabia- Arena Nationala
57.000 €

Adiacent din bd. Basarabia, langa Arena Nationala, metroul Titan la 10min. bloc mixt 1986, reabilitat termic, dec, 36mp, imbunatatiri, g, f, p, um,...

 • 36 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 16 min.
Sector 2, 19 ian, 11:17

Articole recomandate

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.514

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.405

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!