Vanzari garsoniere renovate recent Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Renovat recent: da
...
20.999 €

Gars.Titan, apropiere Auchan, p/5,bloc reabilitat-civilizat,Su=15mp, renovata recent, libera. Utilitati: curent,apa rece,apa calda (boiler nou), incalzire Radet, teava gaze pe hol. Acte ok, pret neg.

Suprafata 15 mp An 1977 Semidecomandat Etaj parter din 5 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 15:25
...
49.500 €

langa Universitatii comision 0% cumparator - Garsoniera de vanzare in zona 0 langa Sfantul Gheorghe, pe strada Hristo Botev la nr. 22, de unde se poate ajunge foarte repede la P-ta Universitatii sau P-ta...

An 1936 Decomandat Etaj 1 din 7 M 8 min.
Bucuresti, 21 Feb 08:35
...
55.000 €

garsoniera decomandata, renovata. Se vinde mobilata si utilata daca se doreste, centrala proprie,

Suprafata 31 mp An 2015 Decomandat Etaj 3 din 6 M 14 min.
Bucuresti, 14 Feb 18:03
...
73.000 €

Studio confort 1, decomandat, 40 mp, situata intr-un bloc construit in anul 2015, la etajul 3 din P+4, in zona Uverturii- Teatrul Masca, mobilat si utilat complet, la 10 minute de metrou Lujerului.

Suprafata 40 mp An 2015 Decomandat Etaj 3 din 4 M 13 min.
Bucuresti, 21 Feb 15:00
...
83.000 €

Unirii, Centrul Vechi, garsoniera recent renovata, instalatie electrica refacuta modern, ap facut pentru inchiriat airbnb sau pentru birou, o mica bucatarie, 2 camere si wc, garsoniera transformata in...

Suprafata 37 mp An 1939 Semidecomandat Etaj 2 din 2 M 7 min.
Bucuresti, 21 Feb 11:40
...
65.000 €

et 1/3,Centrala Proprie, bloc 2008,str Valea Danului-6 min Metrou Valea Ialomitei, stare foarte buna, mobilier pe comanda, costuri mici intretinere, strada linistita, cu vile si blocuri noi,accepta credit

Suprafata 37 mp An 2008 Etaj 1 din 3 M 6 min.
Bucuresti, 12 Feb 07:42
...
46.000 €

"Compania imobiliara Apulum 94 va propune o garsoniera confort 1 ,decomandata situata in zona Calea Ferentari cu o suprafata utila de 37 mp,suprafata total de 40 mp intr-un bloc 1987.Garsoniera are ca...

Suprafata 37 mp An 1987 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 20 Feb 17:48
...
62.000 €

garsoniera in zona Favorit, et. 5, la cateva minute de Afi Cotroceni, nou renovata, complet mobilata si utilata ultramodern, balcon + spatii de depozitare, statie de metrou langa bloc, libera,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:01
...
63.000 €

bloc reabilitat, cf. 1, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovata total februarie 2024, totul nou, geam bucatarie exterior, acte, libera, ideal investitie, chirie 350 euro,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:21
...
59.000 €

et. 5, cf. 1, renovata recent, instalatii electrice si sanitare noi, are balcon, bloc stradal, se vinde ca in imagini, toate actele, investitie sau locuit.

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 9 M 7 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:01
...
39.900 €

situata central pe bd. Dimitrie Cantemir, intre metroul Tineretului si piata Unirii, parcul Tineretului si parcul Carol, parterul inferior al unui bloc nou construit in anul 2012, centrala termica, mobilata,

Suprafata 23 mp An 2012 Decomandat Etaj demisol din 5 M 4 min.
Bucuresti, 05 Feb 10:16
...
40.000 €

Str. Teiul Doamnei, stradal, vedere deschisa, zona linistita, statie autobuz 3 min, parc Tei la 5 min., bloc reabilitat termic, an 1976, fara risc seismic, et. 8/10, renovata, mobilata si utilata, c+i,

Suprafata 23 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 22 Feb 10:59
...
47.000 €

Oraselul Copiilor, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Oltenitei, Mc Donalds, Budimex, 10 minute metrou Brancoveanu

Suprafata 37 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 5 M 13 min.
Bucuresti, 20 Feb 08:01
...
44.999 €

etaj 9/10, cf. 1, decomandata, bloc mixt, etaj 9/10, cu imbunatatiri multiple, mobilata si utilata, toate actele, libera imediat, merita, bloc reabilitat, scara curata, clasa en. B

Suprafata 32 mp An 1979 Decomandat Etaj 9 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 22 Feb 10:51
...
48.500 €

Moghioros, stradal, Plazza Romania, cf. 1 semidecomandat, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., mobilata, utilata, acte, acc credit.

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
105.000 €

Asmita Gardens, vand studio de lux, renovat integral, et. 6/25. Complexul este supravegheat cu camere video si BGS. Langa Delta Vacaresti, cel mai sigur complex, si cu aerul cel mai curat din Bucuresti

Suprafata 42 mp An 2010 Decomandat Etaj 6 din 17 M 8 min.
Bucuresti, 17 Feb 09:15
...
56.500 €

garsoniera cf. 1 decomandat, etaj 2/4, suprafata totala 40 mp, constructie 1981, balcon generos, mobilata, utilata modern, apropiere mijloace transport, metrou, Mall Sun Plaza,

Suprafata 40 mp An 1981 Decomandat Etaj 2 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 16 Feb 14:33
...
63.500 €

cf 1 decomandat gresie faianta, parchet termopan, mobilata utilata, ctie 1982, bloc reabilitat libera contorizata poze reale, acte acc credit,

Suprafata 36 mp An 1982 Decomandat Etaj 5 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 13 Feb 15:21
...
40.295 €

se vinde garsoniera decomandat cu suprafata utila de 30 mp si 18 mp de terasa. Garsoniera se preda complet finisata si contorizata individual in maxim 30-45 zile. Imobilul este situat in Popesti.

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 3
Ilfov, 21 Feb 17:51
...
47.250 €

Comisio 0 garsoniera decomandata, bucatarie inchisa, situata la etajul 2/ 7, imobil dotat cu lift, caramida, centrala proprie, gresie, faianta, parchet

Suprafata 40 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 7
Bucuresti, 20 Feb 11:19
...
15.000 €

minigarsoniera contorizata, in zona Armeneasca langa Bd. Carol 1

Suprafata 10 mp An 1937 Semidecomandat Etaj 1 din 7 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:30
...
34.500 €

proprietar vand garsoniera libera, renovata, etaj 5/10, 2 lifturi, bloc reabilitat termic,

Suprafata 23 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 19:35
...
53.000 €

et. 7/10, cf. 1, semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de metrou Tudor Vladimirescu langa bloc, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, pretabila pt. investitie, dar si pt. locuit,

Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:25
...
51.500 €

Garsoniera cu suprafata de 36 mp intr-un bloc mixt, izolat termic, constructie 2007, la 1/3, cu loc parcare proprietate, renovata

Suprafata 36 mp An 2007 Semidecomandat Etaj 1 din 3 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:28
...
43.500 €

de vanzare garsoniera cf. 1, semidecomandata, situata la etajul 9/10, 36 mp, an constructie 1982. Blocul este reabilitat termic. Garsoniera se vinde semimobilata,

Suprafata 36 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 Feb 09:10
...
14.000 €

ocazie unica, ideala investitie, totul electric, fara gaze, gr. sanitar, apa la boiler, acte, curata, agentie imobiliara, oferta reala, exclusivitate, seriozitate,

Suprafata 15 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 13 min.
Bucuresti, 19 Feb 22:10
...
72.500 €

Garsoniera mobilata si utilata, etaj 1/4, 4 garsoniere pe etaj/ scara, construit in '89. Usa metalica cu yala Mottura si inchidere multipunct. Gresie in hol (2023), debara (2023), baie, bucatarie, camara,...

Suprafata 42 mp An 1989 Decomandat Etaj 1 din 4 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:45
...
49.500 €

Titan 1 Decembrie 1918, apropiere Auchan, Sectia 13 Politie, garsoniera decomandata, cocheta cf.1 bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, usi schimbate, instalatii schimbate, pret fix, comision zero

Suprafata 33 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 08:01
...
60.000 €

Vanz.garso bloc1989, recent renovat, imbunatatirii termopane, usa met, parchet gresie, faianta usi int, open space distanta 1,9 km piata Unirii, zona verde parcul Carol. Contorizata, investitie, comision...

Suprafata 42 mp An 1989 Decomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, 19 Feb 14:00
...
53.000 €

confort 1, parter cu balcon, bloc mixt, renovat integral, intabulare, cadastru accept credit.

An 1975 Etaj parter din 10
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
32.500 €

garsoniera situata la numai cativa pasi de statia de Metrou, Piata si Parcul Drumul Taberei, unul dintre cele mai frumoase parcuri din Capitala,zona verde, civilizata, luminoasa, toate utilitatile,

Suprafata 18 mp Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 20 Feb 15:25
...
69.000 €

ocazie unica, studio spatios 42 mp de vanzare in vila. Zona Stefan Mihaileanu - in vecinatate cu 3 ambasade. Luminos, deschis, cuprinzator, la 5 minute de Piata Unirii. Renovat recent, totul nou

Suprafata 42 mp An 1960 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 20 Feb 15:05
...
48.900 €

aproape Hasdeu, pozitionare perfecta, metrou Iancului la 3 min. bloc 1978, reabilitat termic situat pe str. Avrig, 10/10, 32 mp, 2 lifturi, vederea spre vest, pe mijloc, renovata complet, libera.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 22 Feb 11:00
...
59.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte curata, 2 lifturi noi, bloc dupa cutremur, toate actele...

Suprafata 31 mp An 1979 Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 13 Feb 08:25
...
42.500 €

P/4,cf1, semidec. 26mp, fara balcon, bloc mixt,fara risc seismic, reabilitat termic, renovata recent, geam la baie, bucatarie mob si utilata,masina de spalat, libera, g,f,p,t,um,acte OK, zona verde,linistita.

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 19 min.
Bucuresti, 22 Feb 16:53
...
49.900 €

Agentie imobiliara, comision 2%, Timisoara, Plaza, libera, termopan, balcon inchis cu termopan, gresie, parcghet, cabina de dus, mobilat/utilat, vedere fata, orientare Est-bloc de garsoniere, garsoniera...

Suprafata 30 mp An 1979 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, 22 Feb 17:51
...
32.500 €

particular, bloc mixt, semistradal, video, reabilitat termic, langa parc, mare, modernizat,

Suprafata 23 mp Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 17 Feb 16:55
...
62.000 €

cf. 1 semidecomandat, 3/10, instalatie sanitara si electrica noua, gresie, faianta, parchet, termopan, tocarie noua, libera, contorizat, renovat 2023, toate actele, acc. credit,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 9 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:22
...
63.000 €

proprietar vand garsoniera confort sporit, McDonald's Colentina, bloc nou 2011, renovata, mobilata, zona linistita

Suprafata 37 mp An 2011 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 20 Feb 00:00
...
45.000 €

aproape Kaufland, metrou Obor 10 minute, cf. 1, etaj 7, balcon, bl. reabilitat termic, renovata, g, f, p, t, um, mobilata, locuibila, aproape magazine si mijloace transport, cadastru, intabulare disc.

Suprafata 31 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 Feb 10:48
...
58.500 €

34, stradal, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat, utilat, totul nou, la cheie, 2 lifturi, acte, accept credit, nediscutabil,

Suprafata 33 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:02
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 39 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, azi, 09:00
...
69.900 €

4/10, decomandata, 34mp utili, constructie 1982, finisata, aer conditionat, posibilitate montare centrala proprie, orientare est (luminoasa), cadastru, intabulare, accept credit, libera

Suprafata 34 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 21 Feb 15:15
...
45.000 €

et. 2/10, cf. 1, semidec. 31 mp, bloc mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, c-tie 1978, renovata, mobilata si utilata, balcon spatios gresiat, scara si vedere stradala, acte ok, inst. sanitare noi,...

Suprafata 31 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 14:44
...
42.500 €

P/4, cf.1,semidec.26 mp,fara balcon,bloc mixt,fara risc seismic, reabilitat termic,c-tie 1962, renovata recent, geam la baie, bucatarie mob si utilata,masina de spalat,libera,g,f,p,t,um, acte OK,zona...

Suprafata 26 mp An 1962 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 22 Feb 17:43
...
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 09:35
...
57.500 €

3 minute metrou, scoala, gradinita, supermarket, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 38 mp An 2018 Decomandat Etaj parter din 6 M 1 min.
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
55.000 €

garsoniera dubla, 43 mp, pozitionare excelenta (metrou, statie STB, hypermarket, parc) , orientare sud, parcare ADP, boxa, g+f+p+t+um, centrala termica, intabulare, cadastru,

Suprafata 43 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 13 Feb 09:00
...
27.500 €

18 mp, etaj 1, dec., renovata, bloc reabilitat, zona verde, stb la 1 minut, metrou la 3-4 minute, se vinde mobilata si utilata, inst. sanitara si electrica schimbate, boiler, incalzire electrica, ac,

Suprafata 18 mp Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Bucuresti, 21 Feb 09:05
...
33.000 €

Garsoniera confort 2, situata la etajul 1 din 10, renovata recent, libera, particular, discutabil

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:33
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 1.510
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 311
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 9.600