Vanzari garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 91 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Renovat recent: da
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Vitan Mall
59.000 €

Garsoniera de vanzare Vitan Mall Calea Vitan, bloc anvelopat, cf. 1, decomandat, P/8, 38 mp, an constructie 1990. Imbunatatiri moderne, renovata...

 • 38 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 20 feb, 14:00
Muncii, Campia Libertatii, parcul IOR
59.000 €

metrou 10 minute, 3 minute parcul IOR, bloc 2014, etajul 3, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi.

 • 35 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:31
Metrou Nicolae Teclu, garsoniera
44.000 €

va oferim la vanzare o garsoniera aproape de metrou Nicolae Teclu, situata la etaj 1

 • 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:28
Militari, Gorjului
45.500 €

decomandata, mobilata si utilata, constructie dupa '80, spatioasa, apropiere metrou, ideal investitie, gresie, faianta, termopan, reabilitat termic

 • 40 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:57
Mall Vitan vanzare garsoniera decomandata
59.000 €

Vanzare garsoniera decomandata, foarte spatioasa Mall Vitan. A fost renovata in totalitare folosindu-se materiale de calitate, inclusiv instalatia...

 • 40 mp
 • Etaj parter din 8
 • 12 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:10
Drumul Taberei, Compozitorilor
45.000 €

Drumul Taberei - Compozitorilor, cf.1 sporit, dec., an c-tie 1982, 34 mp utili., renovata recent g, f, p, t, UM, instalatii sanit. si electr....

 • 34 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 18 feb, 06:35
Militari Residence
35.000 €

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 16:33
Decebal
94.000 €

proprietar, garsoniera dubla, parter, 2 intrari, an constructie 1996, finisaje lux. Ideal cabinet, birou, firma, investitie. Zona Decebal,...

 • 45 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 24 feb, 09:20
Aparatorii Patriei metrou, zona case, loc parcare
48.300 €

Grigore Marin, garsoniera moderna si foarte spatioasa, zona premium case, 5 minute pana la metrou Ap. Patriei. Finisaje lux, Geberit, Salamander...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:40
Pipera, langa cartierul Klass
57.000 €

Str. George Bacovia, cartier foarte linistit cu acces rapid, bloc nou 2017, et. 3/5, 45 mp, garsoniera este foarte spatioasa, luminoasa, finisata...

 • 45 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Voluntari, 25 feb, 15:46
Drumul Taberei, Auchan, Billa
48.500 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat 2019, mobilata, utilata, bloc mixt, acte, acc. credit

 • 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 24 feb, 12:52
Obor, str. Masina de Paine, proprietar, mobilata
58.000 €

garsoniera dubla, utilata si mobilata, recent renovata 3 min de Metrou, transport public.

 • 36 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 05:25
Sincai, Tineretului, Timpuri Noi, Vacaresti, Nerva
+ Schita
52.900 €

1/10 bloc 2013, 26 mp centrala termica proprie, a.c., libera, vedere stradala- metrou Timpuri Noi, excelenta investitie, toate mijloacele de...

 • 26 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:45
Calea Calarasilor
+ Schita
49.900 €

Hala Traian garsoniera dubla in vila, etaj 3, fara lift, suprafata totala 43 mp, renovata total recent, centra termica, libera, cadastru si...

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, 24 feb, 08:30
Nerva Traian
72.000 €

vanzare garsoniera renovata Nerva Traian;

 • 42 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:10
Otopeni central
+ Schita
41.000 €

garsoniera 32 de mp la etajul 1/3 cu loc de parcare inclusa, in complexul rezidential Maramures. Rezervare rapida

 • 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Otopeni, 24 feb, 10:32
Drumul Taberei Piata Moghioros
41.000 €

Piata, cf.1, simidec, 32 mp., 8/9, 2 lifturi, renovata - g, f, p, t, um, ac, mobilata si utilata, tramvaiul 41, Auchan, Parc Moghioros, Kaufland,...

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 19 feb, 14:11
Militari Residence
27.200 €

finisaje incluse in pret, la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
Otopenii Libertatii Terraces Residences lux
54.500 €

Otopeni, Libertatii Terraces Residence lux, etaj 1 din 3, 43 mp utili, balcon, acc piscina, finisaje premium, acces facil aeroport, zona de nord,...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Otopeni, 13 feb, 19:15
Pallady, M1 Decembrie, Ozana, garsoniera
39.000 €

direct proprietar, vand garsoniera, 39 mp, cu un loc de parcare gratuit, decomandata, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus...

 • 39 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 20:24
Metrou Dimitrie Leonida, Popesti Leordeni
29.500 €

vand garsoniera in complex rezidential, decomandata cu o suprafata de 31,10 mp utili situata la parter inferior (demisol) la aprox 10 minute de...

 • 31 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 4
 • 10 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 00:40
Sebastian, Salaj
38.000 €

proprietar vand garsoniera cf.1, semidec., s. utila 30 mp, an 2015, et. 2/5, la 100 m de Kaufland, in apropiere sediul Politiei Locale Sector 5.

 • 30 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 20 feb, 17:25
Drumul Taberei, Favorit
44.500 €

mobilata si utilata, langa statie STB si viitor metrou, et. 6/9, 2 lifturi, moderna, renovata, balcon mare, ideal investitie, acte, usor neg.,

 • 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 20 feb, 07:30
Militari, Rosu, 5 min. Lidl, Uverturii
38.900 €

garsoniera, pod de 15 mp, bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 3/3, bloc finalizat, parcare, 6 min. Ratb, bloc bransat la...

 • 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 16 feb, 01:40
Dristor, metrou
47.000 €

Dristorului, stradal, vedere spate, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, situata chiar la metrou

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:10
Alba Iulia, Moise Nicoara
+ Schita
33.900 €

cf. 2, bloc reabilitat recent, renovata, mobilata, exclus credit, plata in euro, agentie exclusiva.

 • 18 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 19 feb, 13:42
Berceni
37.500 €

Particular. Aleea Moldovita, etaj m/p+4, garsoniera dubla formata din zona de zi la et.4 si dormitor la mansarda. Are usa metalica, geamuri...

 • 39 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:50
Costin Georgian, Titan
48.000 €

direct proprietar vand garsoniera confort 1, complet mobilata si utilata, situata la etajul 9 al unui bloc amplasat stradal, langa parcul IOR,

 • 32 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 9 min.
Bucuresti, 25 feb, 06:00
Soseaua Vitan, Barzesti, Oltenitei
+ Schita
50.736 €

Garsoniera situata langa Rin Grand Hotel, la etajul 2 al unui bloc nou. Garsoniera are 42 mp. Blocul are parcare subterana si 2 lifturi. Avans...

 • 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 16 feb, 21:15
Garsoniera lux, 1 min. Metrou Costin Georgian
49.990 €

parcul Titan la 5 min., Metrou C Georgian 1 min. garsoniera cu balcon, renovata complet, se vinde utilata si mobilata, totul nou,

 • 33 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:30
Confort City, Splaiul Unirii
38.000 €

renovata complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc 2009, paza la intrare in complex,...

 • 44 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 13:29
Tineretului
62.000 €

Garsoniera lux, decomandata, confort 1 metrou Tineretului.

 • 35 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 18 feb, 12:10
Dr. Taberei, V. Oltului, Valea Larga
+ Schita
37.500 €

Garsoniera 37 mp, 1/4, finisaje la cheie, centrala, canalizare, apa curenta, bloc nou finalizare noiembrie 2020, dezvoltator, pret pentru avans 80%

 • 37 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 15 feb, 20:30
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita
45.000 €

1/10, Hotel Sir, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, bloc fara risc seismic, liberabila repede,...

 • 33 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 12:27
Pallady, M 1 Decembrie, Ozana, garsoniera
48.000 €

direct proprietar, vand garsoniera, 37+23 mp curte, decomandata, finisaje deosebite, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.

 • 37 mp
 • An 2018
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 16:21
Drumul Taberei, Kaufland
41.000 €

et. 8/10, cf. 1, semidecomandata, renovata acum 2 ani, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, scara curata cu vecini gospodari, bloc cu 2...

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 12:24
Militari Residence
28.000 €

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 16:21
Iancului, Liceu Iulia Hasdeu
55.000 €

vand garsoniera cf. 1, etaj 5, bloc de garsoniere in spatele liceului Iulia Hasdeu, zona Iancului, la doua minute de metrou. Este renovata si...

 • 33 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 22 feb, 09:45
Berceni, metrou f. aproape garsoniera moderna
+ Schita
35.900 €

garsoniera moderna in ansamblu nou, modern ce se construieste in zona metroului Berceni Leonida. Finisaje la alegere foarte moderne, blocul are 2...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, 24 feb, 14:19
Basarabia, Chisinau
55.000 €

Apropriere Arena Nationala si Mega Mall, P/4, renovata complet, cf.1, usi noi totul nou la prima folosire, acte la zi, pret negociabil.

 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 24 feb, 13:00
Militari Residence
30.400 €

bloc finalizare 2019 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:09
Garsoniera, bloc nou, 2 minute metrou
41.300 €

in privinta finisajelor aveti posibilitatea personalizarii apartamentului dupa propriul gust, avand la dispozitie o gama variata de culori si modele

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 18 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 10:03
Militari, str. Tineretului, stradal
+ Schita
31.000 €

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Ratb 138,178, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 25 feb, 14:52
Trapezului - 3 minute metrou 1 Decembrie
+ Schita
45.000 €

garsoniera decomandata, intrare separata din constructia blocului, Str. Mizil, libera, acces rapid: Ikea, Pallady, Grigorescu, Dristor, 1...

 • 30 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 25 feb, 21:15
Drumul Taberei, bloc recent reabilitat
47.500 €

atentie, langa metrou, et 1, decomandat, bloc reabilitat 2019, scara foarte curata, fara restantieri, viitoarea statie de metrou langa bloc, are...

 • 40 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 feb, 09:10
Drumul Taberei
46.000 €

Auchan, BRD, cf. 1 decomandat, parter/4, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare noi si electrice c-tie 1980

 • 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 24 feb, 12:52
Fundeni
+ Schita
35.000 €

complex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 6 blocuri, ( garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000 mp, loc parcare gratuit, loc de...

 • 41 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 4
Ilfov, 24 feb, 13:03
Oferta toamnei: loc de parcare gratuit !! Comison 0%!! Se accepta credit Prima Casa sau ipotecar!
Unirii, Alba Iulia, Decebal, Moise Nicoara 36 D2
35.000 €

et.1/4, bloc in reabilitare, metrou, mall, piata, pozitionare excelenta pentru investitie, regim hotelier, zona ultracentrala, bloc deosebit,...

 • 20 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, 10 feb, 08:50
Otopeni central, strada Maramures, studio
+ Schita
48.000 €

achizitie direct dezvoltator, comision 0% Maramures Residence este locul ideal pentru tine. Ansamblul rezidential este situat in Otopeni pe str....

 • 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Otopeni, 24 feb, 10:32
Vatra Luminoasa
67.500 €

garsoniera dubla in bloc rusesc zona Vatra Luminoasa, 52 mp utili, 60 construiti, etaj 3, renovata, mobilata, utilata, camera 21mp, 2 grupuri...

 • 60 mp
 • An 1957
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:13
Soseaua Oltenitei, Popesti Leordeni
30.500 €

Vindem ultima garoniera intr-un bloc nou in constructie cu finalizare in 3 luni pe Sos. Oltenitei la intrare in Popesti, ratb la 300m, zona...

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Popesti - Leordeni, 24 feb, 15:25