Vanzari garsoniere particular / proprietar Bucuresti

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 67 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Text: particular proprietar
Zona: București
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Salaj, Penny, Nasaud
49.000 €

particular, ap. 2 cam. cf. 1, toate facilitatile,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 22 mar, 20:48
Berceni, Luica
28.500 €

gars. cf. 1, gresie, faianta, toate noi, bloc 4 nivele, libera, particular,

Bucuresti, 21 mar, 14:20
Titan, Str. Soldat Tudor Ion, Postavarului
23.000 €

proprietar, gars. cf. 3, s. u. 17,27 mp, fara imbunatatiri libera,

 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 22 mar, 12:16
Brancoveanu, str. Giovani Boccacio, proprietar
21.000 €

gars. cf. 3, supraf. utila 15,84 mp, cu imbunatatiri, libera,

 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 22 mar, 12:15
Ozana, str. Aleea Mizil, proprietar
 

gars. cf. 3, modificata, totul nou, curata, libera, gresie, parchet, faianta nou;

Bucuresti, 22 mar, 12:10
Piata Unirii, metrou, parc
125.000 €

Fantani, gars. renovata, mobilata nou, modern, particular,

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1990
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 16:43
Piata Rahova
25.000 €

particular, vand gars. cf. 1, mansarda, toate imbunatatirile, in spatele pietei Niky Scorpion,

 • Suprafata 28 mp
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 22 mar, 20:49
Titan, bd. Nicolae Grigorescu, proprietar
26.000 €

gars. cf. 2, stradal, s.u. 21,59 mp, fara imbunatatiri, libera, bloc civilizat, zona deosebita,

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 22 mar, 12:13
Giurgiului, strada Toporasi
13.900 €

particular, vand garsoniera confort 3, nou renovata complet, instalatii noi, bloc reabilitat. Pret

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 10:20
Iancului, metrou, bloc 1980, ocazie
50.000 €

Iancului, garsoniera renovata de proprietar pentru proprietar, totul de calitate, vedere pe fata. Urgent. Sunati acum.

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 21 mar, 13:51
Drumul Taberei
39.900 €

proprietar vand garsoniera cu imbunatatiri, geam la baie, acte in regula, pret negociabil

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 14:06
Titan, Postavarului
28.500 €

particular vand gars cf. 2, la 5 min. de metrou 1 Decembrie 1918, et 8/10, stradala, renovata, libera

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Titan ...16 min.
Bucuresti, 21 mar, 12:20
Titan
45.000 €

proprietar, vand garsoniera renovata complet. Complex Rasarit de Soare, nu are balcon, accept si credit

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 11
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, azi, 08:57
Ultracentral, str. Maria Rosetti, proprietar
25.000 €

gars. cf. 2, camera,b ucatarie, baie, boxa, camera de serviciu, suprafata totala 27 mp, fara imbunatatiri, libera,

 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 22 mar, 12:14
Militari, Lujerului, Politehnica
41.000 €

Militari, Politehnica, Lujerului, proprietar, de vanzare garsoniera decomandata, apa calda, caldura, bloc mixt, vecinatati: Universitatea...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Lift Politehnica ...13 min.
Bucuresti, 21 mar, 17:05
Luica, str. Orastie
27.500 €

vand garsoniera, an constructie 1981, confort 1, etaj 4/4, 28 mp, curata, proprietar, acte la zi, libera,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:45
Piata Victoriei, Dr. Felix
49.990 €

Proprietar, pret mobilata 51.000 euro, pret nemobilata 49.990,

 • Suprafata 24 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Piaţa Victoriei ...4 min.
Bucuresti, 23 mar, 21:09
Aparatorii Patriei, metrou
48.500 €

proprietar vand garsoniera la 2 minute de metrou si facutate, zona linistita, libera.

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Apărătorii Patriei ...8 min.
Bucuresti, 22 mar, 16:17
Prelungirea Ghencea
45.000 €

proprietar vand garsoniera noua, situata in Prelungirea Ghencea (langa Complex Primavara/ Lidl), balcon,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, 23 mar, 15:09
Inginerilor Tei, Facultatea de Constructii
+ Schita
45.000 €

Garsoniera, proprietar, libera, decomandata, 10/10, utilata: aragaz, frigider, masina de spalat, tv, gresie, faianta, usa metalica, interfon,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 19 mar, 08:45
Titan, Salajan, Postavarului, particular
26.900 €

conf 2, et. 3/10, curat, mobilat, utilitati, bloc monitorizat video, civilizat, stradal, g, f, t, um, ac, p, ac, acte la zi (exclus agentii).

 • Suprafata 21 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...11 min.
Bucuresti, 18 mar, 19:55
Berceni, zona de Sud
39.000 €

vand garsoniera decomandata, imobil constructie noua, 4 min statie RATB, finalizata centrala termica proprie, comision 0%, direct proprietar.

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Berceni ...3 min.
Bucuresti, 19 mar, 10:59
Titan, Nicolae Grigorescu, metrou 1 Decembrie
41.000 €

Particular vand garsoniera confort 1 decomandata, etaj 1/3, bloc nou 2018, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...12 min.
Bucuresti, 21 feb, 20:29
Titan, metrou 1 Decembrie, Pallady
30.000 €

garsoniera, direct proprietar, decomandata, aproape metrou, finisaje la alegere, centrala termica, usi interioare pinum, totul nou, nu accept agentii;

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...3 min.
Bucuresti, azi, 12:30
Metrou, direct proprietar, mutare imediata
27.000 €

garsoniera, direct proprietar, decomandata, toate finisajele sunt noi, centrala termica, vedere rasarit, loc de parcare, aproape metrou si Ratb,...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Dimitrie Leonida ...1 min.
Bucuresti, azi, 12:30
Tineretului, Piata Norilor
45.000 €

vand garsoniera confort 1, bloc mixt, zona Piata Norilor (5 min. Parc Tineretului, 5 min. Metrou), fara imbunatatiri, suprafata utila 31 mp, balcon...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Tineretului (M) ...8 min.
Bucuresti, 23 mar, 16:30
Sos. Oltenitei, garsoniera mare, direct proprietar
26.000 €

direct proprietar, vand garsoniera decomandata, bine compartimentata si echilibrata ca spatiu, balcon posibilitate inchidere, zona linistita,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Bucuresti, azi, 12:30
Obor, Avrig
45.800 €

proprietar, vand garsoniera confort 1, gresie, faianta, parchet, balcon inchis termopan,aer conditionat. Blocul este reabilitat termic si dotat cu...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Piața Iancului - M1 ...9 min.
Bucuresti, ieri, 16:35
Titan, proprietar, metrou 1 Decembrie, Pallady
30.000 €

Direct proprietar, zona ideala, aproape mij. trans, vedere rasarit, loc de parcare, etaj 1 din 4, balcon mare, dec., gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...14 min.
Bucuresti, azi, 12:31
Drumul Taberei, Compozitorilor, particular stradal
43.500 €

particular Drumul Taberei stradal Compozitorilor Nufarul, bloc reabilitat, liber, finisaje 2019, gresie faianta, termopan, parchet, usa metalica,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 09:09
Vitan Mall
58.000 €

garsoniera, decomandata, suprafata utila 42 mp. Este pregatita pt a fi amenajata cum doreste viitorul proprietar (decopertat gresie, faianta veche,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...11 min.
Bucuresti, 22 mar, 11:18
Titan, metrou, direct proprietar fara intermediari
35.400 €

garsoniera, decomandata, finisaje noi, totul nou, se vinde la cheie, fara agentii imobiliare, aproape de metrou si marile centre comerciale,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Nicolae Grigorescu ...3 min.
Bucuresti, 21 mar, 10:45
Doamna Ghica, bloc nou, complet mobilata, utilata
40.500 €

str. Cremenita, zona vile, constructie 2015. et 3 din 4. Utilata: frigider, aragaz, microunde, masina de spalat, centrala, ac, tv). In apropierea...

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 2015
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:55
Soseau Oltenitei, metrou, Ratb direct proprietar
40.000 €

garsoniera decomandata, gradina in proprietate, loc de parcare, curte foarte frumoasa, finisaje de lux, ideala pentru un cuplu, liniste, spatioasa,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 12:30
Fundeni, Colentina
35.500 €

Garsoniera spatioasa, bloc nou, rezidenital, Fundeni, facilitati multiple, etaj 2, complet mobilata, mutare imediata, direct proprietar, loc...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 13:33
Titulescu, Metrou Basarab
59.000 €

Particular, vand garsoniera dubla (2 camere) 40mp complet renovata etaj 2/2+pod. Finisajele sunt de calitate: parchet, gresie, faianta, termopane,...

 • An constructie 1947
 • Etaj 2 din 2
 • Metrou Basarab (M4) ...3 min.
Bucuresti, azi, 16:06
Cartier Drumul Taberei, Bdul Timisoara
+ Schita
38.500 €

garsoniera conf. 1, decomandata, 30 mp, situata pe Bdul Timisoara, langa statia de tramvai Sergent Moise, intre Mall Afi si Mall Plazza, Colegiul...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Lujerului ...18 min.
Bucuresti, ieri, 23:00
Ozana
28.000 €

proprietar va propun spre vanzare, o garsoniera la etajul 4/5 de 16 mp. Se preda la cheie cu gresie, faianta, parchet, instalatii electrice,...

 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 21 mar, 15:00
Costin Georgian
37.000 €

proprietar, vand gars. cf. 1, 2 min. de statia de metrou Costin Georgian, semidec., bransata la toate utilitatile orasului, et.9/9, 3 lifturi,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • Titan ...14 min.
Bucuresti, 21 mar, 18:23
Vitan Barzesti
42.000 €

complex Confort Park in incinta Rin Grand Hotel, bloc 2008, acces auto cu bariera, finisaje de lux, mobilat si utilat complet, centrala proprie,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
Bucuresti, 19 mar, 22:25
Bucur Obor, zona liceului Iulia Hasdeu
40.000 €

proprietar, exclus agentiile, garsoniera in Sector 2, Zona Sos. Mihai Bravu, in spatele liceului Iulia Hasdeu, Bloc reabilitat, 3 min. de metrou...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piața Iancului - M1 ...6 min.
Bucuresti, 18 mar, 22:25
Universitate, Romana, str. Maria Rosetti
15.900 €

proprietar, garsoniera cu bucatarie open space si baie proprie, renovata, accesul se face pe scara secundara; Apa calda si caldura-centrala bloc....

 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Metro M2 Universitate ...12 min.
Bucuresti, 21 mar, 13:00
Colentina, Fundeni
39.000 €

garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 14 mar, 19:03
Titan, Ozana, Fetesti, metrou 1 Decembrie
35.500 €

Direct proprietar, vand garsoniera dec, etaj 1/4, bloc nou, totul nou, centrala termica proprie, calorifere otel, loc parcare inclus in pret,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...12 min.
Bucuresti, azi, 12:31
1 Decembrie 1918
41.000 €

garsoniera confort 1. Direct proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare. Disponibila imediat.

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...14 min.
Bucuresti, 20 mar, 21:40
Luica, garsoniera spatioase, finisaje lux
+ Schita
39.500 €

asamblu rezidetial format din 11 blocuri cu un regim de inaltime de P+4E. Garsoniera beneficiaza de finisaje premium. Direct dezvoltator, comision 0.

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 19 mar, 09:58
Metrou 1 Dec., Titan, Pallady, fara comision
35.500 €

Direct proprietar, vand garsoniera decomandata, finiaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, g, f, p, t, centrala termica proprie, totul...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...12 min.
Bucuresti, 21 mar, 10:46
Liviu Rebreanu, ansamblu rezidential modern
51.500 €

garsoniera spatioasa in ansamblu rezidential modern. Etaj 2 din 13, decomandat, se preda la cheie, bransata la toate utilitatile sectorului 3,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 13
 • Titan ...10 min.
Bucuresti, azi, 16:10
Baba Novac Residence
+ Schita
61.000 €

direct proprietar, comision 0%. Garsoniera se vinde finisata in totalitate cu componente de calitate, baia cu obiecte sanitare, iar la bucatarie...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Dristor ...5 min.
Bucuresti, azi, 10:13
Piata Romana, ultracentral
+ Schita
50.000 €

garsoniera dubla 38mp, Eminescu, zona linistita, renovat: inst. electrica, sanitare noi, izolat termic interior, incalzire electrica, boiler cu...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1956
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 19 mar, 11:10