Vanzari garsoniere ieftine Grivita - Gara de Nord

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 204 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Pret: max 40000
  Salveaza cautarea
Obor
40.000 €

garsoniera cf 1, fara imbunatatiri, bloc reabilitat de garsoniere situat pe strada Masina de Paine.

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 2, ieri, 22:27
Titan, Bd. Basarabia, 3 min metrou Costin Georgian
37.500 €

Arena Nationala, renovata, cf.1, 31 mp, et.9/9, sd, balcon, instalatiile electrice si sanitare schimbate, AC, 2 lifturi, ocazie

 • 31 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 3, ieri, 22:11
Dacia
+ Schita
37.000 €

proprietar vand garsoniera aproape de Piata Romana situata in vila situata pe Strada Mihai Eminescu nr. 77 A. Are boxa la subsol, curata, gresie...

 • 23 mp
 • An 1930
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, ieri, 21:05
Rahova - Antiaeriana, Apartament Studio Tip C
+ Schita
38.900 €

in cadrul complexului de apartamente Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna...

 • 36 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 5, ieri, 21:20
Militari, Iuliu Maniu
28.000 €

Autostrada A1, ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 6, ieri, 21:00
Militari, Iuliu Maniu, Autostrada A1 Dezvoltator
28.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la...

 • 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 21:00
Militari, Iuliu Maniu, A1
28.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandata cu bucatarie separata si balcon, etaj 2/5,...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 6, ieri, 20:55
Theodor Pallady, 5 minute metrou Grigorescu
40.000 €

vav piata, stradal, bloc reabilitat, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, fara balcon

 • 33 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 20:06
Militari Residence, garsoniera ideal investitie
33.000 €

ansamblu Pollux Residence, garsoniera deosebita, luminoasa, pozitionata pe rasarit. Accesul se poate face din sectorul 6, bd. Uverturii sau prin...

 • 30 mp
 • An 2023
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, ieri, 19:45
Militari Pollux Residence, mutare imediata
33.000 €

garsoniera finisata la cheie, bloc locuit, contorizat induvidual,

 • 28 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
Sector 6, ieri, 19:43
Baicului, Lidl
22.000 €

cf. 3, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan,

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:18
Titan, Fizicienilor
40.000 €

gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat,

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:17
Chiajna langa Penny Market
30.000 €

garsoniera in bloc nou, cu 2 etaje, statia lui 178 la 2 min de mers pe jos pe str Apeductului, clientul are posibilitatea sa isi aleaga finisajele,

 • 38 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Chiajna, ieri, 20:10
Militari Iuliu Maniu A1 Direct Dezvoltator
28.000 €

Comison 0% Direct Dezvoltator in Bucuresti- Sector 6 , va propun spre vanzare o garsoniera confort 1decomndata , situata LA ETAJUL 1 , intr-un bloc...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:25
Direct Dezvoltator Vanzare Garsoniera Militari Pacii -Autostrada A1
28.000 €

In Bucuresti- Sector 6 , va propun spre vanzare o garsoniera confort 1decomndata , situata intr-un bloc de 5 etaje (cu lift ) , bloc finalizat anul...

 • 31 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:20
Brancoveanu
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, suprafata 23 mp, decent intretinuta, bloc mixt constructie 1976, reabilitat termic, stradal, acces la mijloace de...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 17:51
Militari, Metro, Auchan, garsoniera finalizata
35.000 €

particular, garsoniera finalizata, mutare imediat, poze reale, decomandata, bucatarie inchisa, etaj 1/4, cu lift, situata pe strada Tineretului,...

 • 28 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 17:48
Pantelimon, parcul Morarilor, Spitalul Pantelimon
39.900 €

Particular vand garsoniera recent renovata situata pe str. Armasul Marcu in sectorul 2, zona spitalului Pantelimon. Situata la etajul 9/10, bloc...

 • 23 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 17:45
Brancoveanu, Nitu Vasile
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, semidecomandata, etaj 2/10, bloc mixt, stradal, reabilitat, constructie 1974, libera,

 • 23 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 17:38
Herastrau, Piata Presei, B-dul Poligrafiei, ocazie
+ Schita
21.500 €

an 1977, zona verde, deosebita, 20 mp, etaj 3/4, dec., imbunatatiri, bloc reabilitat, parcare la discretie, apa calda si caldura Radet, bloc curat,...

 • 20 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 1, ieri, 17:24
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
35.500 €

metrou Eroii Revolutiei, Piata Progresul, Mc Donald's, Mega, etc. la 3 minute, cf.1, 31 mp, et.7/10, sd., 2 lifturi; poate fi preluata cu chirias...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:24
Salaj, Aleea Bacau, Parc Humulesti, 15 min Unirii
18.000 €

15 minute de Piata Unirii cu STB 117 sau cu masina, Parc Humulesti, zona ok, bloc curat, luminat, necesita renovare, vecini si acte ok, vedere spre...

 • 15 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 5, ieri, 17:24
Popesti
38.900 €

garsoniera cu centrala termica, bloc care se finalizeaza in 2023,

 • 39 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Popesti - Leordeni, ieri, 17:07
Militari, Uverturii, Pollux Residence, Chiajna
38.999 €

Vanzare garsoniera Pollux Residence, centrala, mobilata si utilata, loc parcare, comision 0 !

 • 31 mp
 • An 2021
 • Etaj 5 din 9
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei Metrou Tudor Vladimirescu
+ Schita
37.000 €

Garsoniera Drumul Taberei 9/9 Metrou Tudor Vladimiresc an 1970, libera, apropiere metrou 31 mp, Bloc cu 2 lifturi, vedere panoramica

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Militari Residence, Sector 6, Chiajna, Ilfov
30.400 €

situat in Chiajna, Ilfov, in apropiere de Militari Residence (5 min. pe jos), complexul are chiar la intrare linia de STB 434 si 611 cu linie...

 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 6, ieri, 16:20
Drumul Taberei, zona Ghencea, Str. Cactusului
39.900 €

garsoniera 37 mp, transformata in 2 camere cu autorizatie, centrala proprie, aproape STB 185, apa de la put, intretinere mica, acces si din...

 • 37 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 15:59
Oltenitei, garsoniera, bloc nou
36.000 €

compartimentarea interioara si cea exterioara este realizata cu caramida Porotherm, iar izolatia exterioara este din polistiren de 10 cm peste care...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 4, ieri, 15:54
Dimitrie Leonida metrou Pret extraordinar de mic
33.700 €

gars noua. Pret extraordinar de mic! Gars noua Metrou Dimitrie Leonida g, f, p, usi - la alegere, baie completa contorizat individual...

 • 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Sector 4, ieri, 15:54
Pantelimon spital
28.500 €

Proprietar vand garsoniera mobilata si utilata, 8/10, libera, intabulata, centrala termica proprie.

 • 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 15:10
Titan, Pantelimon, Gara Catelu, Industriilor, CT
23.000 €

Soseaua Garii Catelu, sector 3, la 5 statii STB de metrou Pantelimon si 7 de Anghel Saligny, 19 mp, et. 1/4, decomandata, centrala proprie,...

 • 19 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 3, ieri, 15:07
Militari, Pacii, Lidl, Kaufland, Autogara, metrou
23.500 €

metrou Pacii la 8 minute, zona buna, 22 mp, et. 2/4, dec., stare buna, parchet, gresie, faianta, termopan, caldura Termoenergetica, apa calda...

 • 22 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, ieri, 14:50
Obregia
17.800 €

strada Aleea Ciceu, garsoniera confort 3, suprafata 18 mp, etaj 3/4, fara gaze, bloc constructie 1978, acces la mijloace de transport, apropiere...

 • 18 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Sector 4, ieri, 14:28
Brancoveanu, Oraselul copiilor
21.000 €

gars., etaj 3/4, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilat, utilat modest, toate utilitatile,

 • 17 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, ieri, 14:18
Militari Residence, padurea Rosu, str. Rasaritului
37.000 €

oferta 864 euro / mp, garsoniera spatioasa cu suprafata de 42,8 mp situata in imobil p+3, decomandata, etaj 2/3, bucatarie inchisa, baie cu geam,...

 • 43 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 14:17
Militari Residence, Apeductului
36.000 €

direct dezvoltator,comision 0%,proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente,bloc finalizat, predare la cheie,compartimentari...

 • 32 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Sector 6, ieri, 14:16
Salaj, Armistitului, vand gars. etaj 2
32.000 €

Salaj, Armistitului vand gars. cf. 1, etaj 2/3, balcon, geam la baie, acte la zi

 • 28 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 5, ieri, 14:12
Piata Victoriei Garsoniera, 36.000 EUR
35.800 €

Homnest Imobiliare va propune spre vanzare, in exclusivitate, o Garsoniera situata pe Bul. Alexandru Ioan Cuza nr.10 la 7 minute de metrou Piata...

 • 16 mp
 • An 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:08
Drumul Taberei, Tip-Top
27.500 €

garsoniera etajul1/10, semidecomandata, suprafata de 18 mp, in spatele cofetariei Tip-Top, igienizata recent, cadastru si intabulare, superpozitie,...

 • 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 13:45
Militari Residence
+ Schita
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 13:42
Bragadiru- Leroy Merlin
+ Schita
39.500 €

Bragadiru, decomandata,in spate la Leroy Merlin, pe str. Nazuintei, et.3/8, 34 mp, priveliste superba, acces bun, an constructie 2022,la cheie,...

 • 34 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 8
Bragadiru, ieri, 13:36
Berceni
39.500 €

Piata Progresul, cf 1, semi mobilata, curata, balcon, acte la zi, et.1

Sector 4, ieri, 13:25
Pantelimon
20.000 €

Cora, garsoniera, cf 3, mobilata, utilata, centrala, gaze, 2/4, toate actele, merita vazuta !!! Bloc super curat, vecini linistiti.

Sector 2, ieri, 13:23
Baicului, Lidl
21.000 €

Garsoniera este renovata, in apropiere se afla diverse magazine, parcul Lunca Florilor, mijloace de transport.

 • 15 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, ieri, 13:01
Cora Pantelimon
19.800 €

16 mp, situata in apropierea hiper marketului Cora Pantelimon ( 5-10 min de mers pe jos).Aceasta se afla in apropierea liceului Lucian Blaga,foarte...

 • 16 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 19 min.
Sector 2, ieri, 12:47
Militari, Metro, Auchan, garsoniera finalizata
+ Schita
35.000 €

Garsoniera finalizata, str. Tineretului, decomandata, bucatarie inchisa, bl. P+4, cu lift, utilitati, canalizare, gaze, curent electric, statie STB...

 • 30 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 12:47
Militari, Metro Auchan garsoniera str. Tineretului
+ Schita
32.400 €

garsoniera, finalizata, mutare imediat, str. Tineretului, decomandata, bucatarie inchisa, bloc P+4, cu lift, Utilitati canalizare, gaze, curent...

 • 28 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 12:46
Militari Pollux Residence
34.100 €

garsoniera decomandata, 31 mp utili, incalzire in pardoseala cu termostat ambiental, finisata la cheie. Blocul face parte din ansamblu rezidential,...

 • 31 mp
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
Chiajna, ieri, 12:45
Titan
35.500 €

Constantin Brancusi, Mega Image, Parcul IOR, metrou, piata, magazine, decomandata, balcon mare, 2 lifturi, libera, acte la zi, fara imbunatatiri.

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 12:45
Titan Metrou, parc IOR, bd. Brancusi
+ Schita
40.000 €

garsoniera confort 1, la 5 minute de metrou Titan, bloc 1978, etaj 10, doua lifturi, fara probleme cu terasa, bloc anvelopat, Mega Image si...

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, ieri, 12:36
Giurgiului Piata Progresu
38.000 €

vand garsoniera cof1 cu balcon gresie faianta parchhet termopane toate actele, disc.,

 • 33 mp
 • Etaj 1 din 9
Sector 4, ieri, 12:24
Ferentari Vadu Nou
11.000 €

vand garsoniera cof 3 libera cu gaze mobilata utilata termopane gresie faianta parchet um,

 • 17 mp
 • Etaj 3 din 4
Sector 5, ieri, 12:23
Militari Residence, Bloc Nou,Garsoniera la Cheie
39.000 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider,...

 • 35 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 8
Sector 6, ieri, 12:02
Militari Residence
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri,...

Bucuresti, ieri, 11:25
Berceni, Piata Sudului ideal credit
37.000 €

Negociabil, Secuilor, garsoniera confort 2, renovata recent, g, f, p, t, um, etajul 8/10, mobilata si utilata complet, libera, cadastru,...

 • 24 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:24
Militari Residence
+ Schita
36.750 €

Apartament nou 2020 ,finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 11:18
Berceni, Resita
22.000 €

proprietar, neg., 5 statii metrou Piata Sudului, garsoniera, confort 3, renovata recent, mobilata, utilata cu totul nou, incalzire radet, gaze in...

 • 17 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 10:47

Articole recomandate

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.514

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.405

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!