Vanzari garsoniere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 27 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: max 40000
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei Piata Moghioros
21.500 €

Garsoniera confort 2 semidecomandata etaj 10/10 cu termopan parchet apropiere metrou parc piata zona deosebita

 • 18 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 6, azi, 19:00
Favorit, Metrou
39.000 €

Garsoniera mobilata si utilata, acte la zi, bloc cu 2 lifturi, scara renovata, vedere superba, 2 minute pana la statia de metrou Favorit, 9 minute...

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 6, azi, 17:30
Drumul Taberei
29.500 €

garsoniera pe Str. Crinul de Pladure, etaj 5/10, curata, libera, semimobilata. Incalzirea este functionala de la Radet, iar apa calda la boiler...

 • 18 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei
29.900 €

Piata Moghioros, Tip Top, gars. 21 mp, et. 4, mobilata si utilata, termopan, usa metalica, intretinere mica,

 • 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 09:55
Drumul Taberei, langa Plaza si Piata Moghioros
28.500 €

Tip Top, str. Crinul de Padure, curata, cu imbunatatiri, se vinde ca in imagini, tramvai 41 si Plaza la mai putin de 4 min., acte la zi,

 • 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 08:47
Drumul Taberei, Moghioros, 4 min. metrou, ocazie
20.500 €

18 mp, et, 10/10, sd, 2 lifturi, stare buna, parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, fara probleme cu terasa, ocazie!

 • 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 6, 14 ian, 20:32
Drumul Taberei, bd. Timisoara, CET Vest, ocazie
15.999 €

bd. Timisoara, CET Vest, la capatul liniilor STB 136 si 221, cf. 2, 21 mp, et. p/4, dec., stare buna, ac, boiler, blocul nu este reabilitat si nu...

 • 20 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 14 ian, 20:26
Drumul Taberei, bd. Timisoara
21.700 €

vanzare garsoniera pe bulevardul Timisoara, langa hotel City, confort 3 (cu grup sanitar propriu dar situat pe hol), situata la etajul 4/4, fara...

 • 21 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 14 ian, 18:57
Drumul Taberei, bloc nou, centrala termica!
37.000 €

Ghencea Sunrise Residence, c-tie noua, et 3/5, confort 1, mobila si electrocasnice incluse in pret, masina de spalat, tv, centrala termica, lift,...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Sector 6, 14 ian, 12:55
Drumul Taberei, ANL, 54.500 euro
5.400 €

garsoniera recent renovata, stradala, 3 minute de metrou Valea Ialomitei, mobilata, utilata complet, libera, accept credit, 54500 euro, usor...

 • 42 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 4 min.
Sector 6, 14 ian, 10:39
Drumul Taberei-Plaza
24.900 €

Drumul Taberei, Tip-Top-Plaza, 4/10, cf.2, apa, caldura, gaze, libera, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan. Acte pregatite. Langa bloc...

 • 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Sector 6, 14 ian, 08:48
Drumul Taberei
32.000 €

Vand garsoniera Drumul Taberei, str. Crinul de Padure nr.3, bloc G6, etaj 3, 5 minute de metrou Piata Drumul Taberei . Se vinde utilata, mobilata,...

 • 19 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • 7 min.
Sector 6, 13 ian, 14:10
Drumul Taberei
37.000 €

Ghencea Sunrise Residence, confort 1, mobilata si utilata total, masina de spalat, tv, centrala termica, libera, negociabil

 • Etaj 3 din 5
Sector 6, 13 ian, 12:57
Drumul Taberei, Tip-Top
28.000 €

garsoniera etajul1/10, semidecomandata, suprafata de 18 mp, in spatele cofetariei Tip-Top, igienizata recent, cadastru si intabulare, superpozitie,...

 • 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 13 ian, 11:19
Drumul Taberei, Bd. Timisoara, Romancierilor
24.800 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, izolata exterior, se vinde mobilata si utilata, aproape de mijloacele de transport in comun si...

 • 15 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 8 min.
Sector 6, 12 ian, 17:29
Drumul Taberei-Prel Ghencea-2/4-sdec-mobilat-CT
39.900 €

Ag imobiliara- Dr Taberei-Prel Ghencea-Avangarde-2/4-sdec-mobilat/utilat,centrala proprie,

 • 32 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, 11 ian, 13:03
Drumul Taberei, B-dul Timisoara, CET Vest, ocazie
16.500 €

Situata pe B-dul Timisoara, CET Vest, la capatul liniilor STB 136 si 221, cf.2, 21 mp, et. p/4, dec, stare buna, ac, boiler nou, blocul nu este...

 • 21 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, 10 ian, 12:50
Drumul Taberei- Prel Ghencea- Primavara, sdec
39.000 €

13/14, CT. Ag imobiliara- Dr Taberei- Prel Ghencea, Primavara, sdec-13/14, centrala, libera, mobilat/utilat precum se vede in poze, balcon...

 • 41 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 13 din 14
 • 18 min.
Bucuresti, 09 ian, 20:15
Prelungirea Ghencea- Primavara, 5/14, sdec
39.000 €

centrala. Agentie imobiliara- Prel Ghencea, centrala termica proprie, gresie,faianta, parchet,imobil 2008, 2 lifturi, loc de parcare...

 • 36 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 14
Bucuresti, 09 ian, 14:30
Drumul Taberei 34, stradal
39.000 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 9/9, terasa refacuta, gresie, faianta, geamuri termopan, usa metalica, aer conditionat, senzor gaze, 2 lifturi, bloc...

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 6, 07 ian, 11:14
Drumul Taberei,1 Mai, Compozitorilor
37.000 €

stradal cf. 1, termopan (balcon ) reabilitat libera contorizat, fara amenajari, acte in curs, acc credit pret discutabil,

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 9 min.
Sector 6, 07 ian, 11:13
Ghencea Stadion Steaua
39.900 €

Gars cf 1, semidecomandat, etaj 1/10, gresie, faianta parchet, libera, toate actele,

 • 33 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Sector 6, 06 ian, 20:11
Drumul Taberei
39.900 €

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, 04 ian, 10:40
Drumul Taberei
35.000 €

Lasermed semistradal cf 1 semidecomandat termopan necesita amenajari totale libera, contorizata acte cash,

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, 29 dec, 12:40
Drumul Taberei
38.500 €

Auchan -Valea Prahovei cf1 semidecomandat etaj 2/9, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, mobilata utilata, libera, acte accept credit,

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 5 min.
Sector 6, 29 dec, 12:35
Drumul Taberei, str. Latea Gheorghe
+ Schita
39.000 €

Garsoniera confort 1, semidecomandata, etaj 10/10, bloc 1983 reabilitat recent, curat, balcon, libera, acte, ideal investitie, acces facil mijloace...

 • 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 6, 27 dec, 17:35
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
37.000 €

Str. Dealul Macinului, garsoniera decomandata, confort 1, curat, termopan, libera, acte, acces facil Metrou, scoala, gradinita, piata,

 • 32 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 27 dec, 17:33