Vanzari garsoniere ieftine Berceni - Giurgiului

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 35 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Berceni-Giurgiului
Pret: max 40000
  Salveaza cautarea
Brancoveanu
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, suprafata 23 mp, decent intretinuta, bloc mixt constructie 1976, reabilitat termic, stradal, acces la mijloace de...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 17:51
Brancoveanu, Nitu Vasile
31.500 €

garsoniera confort 2 sporit, semidecomandata, etaj 2/10, bloc mixt, stradal, reabilitat, constructie 1974, libera,

 • 23 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, ieri, 17:38
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
35.500 €

metrou Eroii Revolutiei, Piata Progresul, Mc Donald's, Mega, etc. la 3 minute, cf.1, 31 mp, et.7/10, sd., 2 lifturi; poate fi preluata cu chirias...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:24
Obregia
17.800 €

strada Aleea Ciceu, garsoniera confort 3, suprafata 18 mp, etaj 3/4, fara gaze, bloc constructie 1978, acces la mijloace de transport, apropiere...

 • 18 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Sector 4, ieri, 14:28
Berceni
39.500 €

Piata Progresul, cf 1, semi mobilata, curata, balcon, acte la zi, et.1

Sector 4, ieri, 13:25
Giurgiului Piata Progresu
38.000 €

vand garsoniera cof1 cu balcon gresie faianta parchhet termopane toate actele, disc.,

 • 33 mp
 • Etaj 1 din 9
Sector 4, ieri, 12:24
Berceni, Piata Sudului ideal credit
37.000 €

Negociabil, Secuilor, garsoniera confort 2, renovata recent, g, f, p, t, um, etajul 8/10, mobilata si utilata complet, libera, cadastru,...

 • 24 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:24
Berceni, Resita
22.000 €

proprietar, neg., 5 statii metrou Piata Sudului, garsoniera, confort 3, renovata recent, mobilata, utilata cu totul nou, incalzire radet, gaze in...

 • 17 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 10:47
Brancoveanu Alunisului
21.500 €

Garsoniera parter/4, libera toate actele, apropiere metrou Brancoveanu si multe alte mijloace de transport

 • 18 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 13 min.
Sector 4, ieri, 10:10
Eroii Revolutiei, Piata Progresu
39.000 €

garsoniera frumos mobilata, totul de calitate, imb., confort 1, semidecomandata, utilata complet, cadastru, intabulare, 2 statii metrou, pozitie...

 • 31 mp
 • Etaj 8 din 10
Sector 5, ieri, 10:08
Berceni, Piata Sudului
21.500 €

fix Resita, garsoniera cf. 3, renovata recent, g, f, p, t, um, mobilata complet, utilata cu frigider, aragaz, masina spalat, toate noi, incalzire...

 • 17 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 10:02
Aparatorii Patriei, Sectia 26 Politie
18.800 €

garsoniera cf. 2 parter din 4, toate actele, libera la 15 minute de metrou Aparatorii, gaze in curs de punere in bloc, cu boiler

 • 20 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Sector 4, ieri, 09:41
Berceni. Super Oferta! Garsoniera Noua 10 minute de Metrou -
39.000 €

ANSAMBLU NOU PE PIATA! -Imobil pozitionat intr-o zona in plina dezvoltare. -Vecinatati: Str Fermei, Str Miraslau, Soseaua Berceni, Sos...

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:41
Giurgiului
23.500 €

garsoniera, balcon 6 m, constructie 2014, finisat complet, impecabil, liber,

 • 42 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 5, 25 ian, 21:12
Berceni
23.500 €

Garsoniera Berceni metrou Dimitrie Leonida, etaj 2/4, 22 mp, constructie 1980,

 • 22 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, 25 ian, 21:12
Metalurgiei, Drumul Binelui, garsoniera
36.000 €

pozitie foarte buna, Metalurgiei Kaufland, va prezint la vanzare garsoniera spatioasa, luminoasa situata la etajul 4/4 cu finisaje de calitate....

 • 34 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 25 ian, 12:38
Berceni
21.000 €

Brancoveanu, strada Melinesti, garsoniera etajul 3/4, cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apa calda, caldura Radet, acte la zi,

Sector 4, 25 ian, 10:23
Giurgiului Dedeman-Garsoniera imobil nou
39.000 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: -La 700m de statie STB 7, 25, 102, 116, 216 -Zona linistita cu...

 • 42 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 25 ian, 08:55
Obreja mobilata
28.000 €

Vind garsoniera confort 2 et 9/10 b-dul Obreja mobilata utilata,

 • 19 mp
 • Etaj 9 din 10
Sector 4, 24 ian, 16:10
Berceni, metrou Aparatorii Patriei
33.000 €

garsoniera de vanzare pe str. Turnu Magurele, confort 1, semidecomandata, bloc reabilitat, libera fara imbunatatiri cadastru intabulare

 • 32 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 11 min.
Sector 4, 24 ian, 10:54
Brancoveanu Melinesti
21.000 €

garsoniera confort 3 cu gaze la usa termopan bloc civilizat reabilitat apa calda caldura radet

 • 17 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, 23 ian, 10:55
Piata Resita
20.000 €

vand garsoniera cof3 libere necesita renovata piata Resita toate actele,

 • 17 mp
 • Etaj parter din 4
Sector 4, 23 ian, 10:30
Berceni, Turnu Magurele
40.000 €

vand garsoniera cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde semimobilata, pret 40000 euro disc.,

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 4, 23 ian, 10:30
Alexandru Obregia
33.500 €

atentie, ceva deosebit, 6 min. metrou, garsoniera confort 2, bloc mixt et. 4/10, bloc mixt, curata, g, f, p, t, um, renovata recent, totul nou,...

 • 18 mp
 • Etaj 4 din 10
Sector 4, 23 ian, 10:18
Tiparnitei, Garsoniera
34.000 €

cf. 1, mobilata, utilata, toate utilitatile, gaze, centrala, disc.,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 ian, 17:48
Garsoniera cocheta in apropiere de parc si metrou - Comision 0%
27.500 €

Pe soseaua Oltenitei, la jumatatea distantei dintre statia de metrou Piata Sudului si Brancoveanu, la etajul 7 al unui bloc de 10 etaje, aceasta...

 • 18 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 20 ian, 17:17
Giurgiului
36.500 €

Anghel Moldoveanu et 4/4, confort 1 decomandata, bloc mixt, curata, renovata, gresie, faianta, parchet, usi din termopan, 27 mp, libera, acte...

 • 27 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, 20 ian, 15:21
Berceni, Alexandru Obregia, Piata Straduintei
18.500 €

Cultural, cf. 3, g, f, t, ac, 3 statii STB Piata Sudului,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 ian, 13:34
Brancoveanu, Budimex
21.000 €

strada Melinesti, garsoniera etajul 3/4, suprafata totala 16 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apa calda, caldura RADET, toate...

 • 16 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, 19 ian, 09:50
Alexandru Obregia, Str. Turnu Magurele
38.500 €

garsoniera confort unu semidecomandat, etajul trei din noua, cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata,...

 • 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 4, 16 ian, 10:55
Giurgiului, Piata Progresul, 9 min. metrou, ocazie
39.900 €

piata, Mc, Mega, etc la 2 minute, cf.1, 31 mp, et.3/9, sd, renovata, instalatiile sanitare si electrice schimbate, termopan 7 camere, ocazie

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 4, 14 ian, 08:01
Berceni, Grand Arena, Lidl, str. Turnu Magurele
39.500 €

bloc reabilitat, cf.1, 30 mp, et.6/9, sd, imbunatatiri, ocazie!

 • 30 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Sector 4, 14 ian, 08:01
Berceni, Turnu Magurele, Grand Arena, stradal
35.500 €

cf. 1, 32 mp, et. 9/9, semidec. mobilata, utilata, curata, balcon, 2 lifturi, bloc reabilitat, ocazie

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 4, 13 ian, 16:32
Berceni, Postalionului, an 2020, loc parcare
38.000 €

Grand Arena, Kaufland, Lidl, Penny, Metro, parc Tudor Arghezi, stb 241, cf.1, 35 mp, et.4/4, fara lift, centrala termica, contor gaz, loc parcare...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, 13 ian, 08:01
Piata Resita
22.500 €

vand garsoniera cof 3 piata resita renovata in totalitate gaze termopane um libera toate actele,

 • 17 mp
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, 09 ian, 13:55

Articole recomandate

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.513

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
7.663

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!