Vanzari garsoniere dupa cutremur Stefan cel Mare - Tei

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 16 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Stefan cel Mare-Tei
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
  Salveaza cautarea
Lacul Tei, Str. Inginerilor Tei totul nou
57.000 €

vand garsoniera lux, totul nou, Lacul Tei, str. Inginerilor Tei, an de constructie 1986, decomandata, suprafata 40 mp, etaj 10/10, complet renovata...

 • 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 2, 20 ian, 10:36
Lacul Tei, aproape Parcul Circului
38.700 €

10 min. metrou, Stefan cel Mare, aproape Kaufland, Barbu Vacarescu, Floreasca, bloc gen mixt, imb. G, f, p, um, t, AC, vedere mixta, orientare...

 • 29 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 17 min.
Sector 2, 25 ian, 12:30
Lacul Tei, aproape de Parcul Circului
43.000 €

15 minute metrou Stefan cel Mare, Complex Domino, aproape Kaufland Barbu Vacarescu, etaj 2/4, cf.1 dec., 28 mp, orientare S-E, imb., g, f,...

 • 28 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, 27 ian, 12:37
Barbu Vacarescu
89.500 €

garsoniera sporit dec bloc 1990, mobilata utilata complet, cf libera disponibila imediat, rog seriozitate comision agentie 3%+TVA

 • 41 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Sector 2, ieri, 09:48
Lacul Tei, Maica Domnului, Complex Domino
49.900 €

Lacul Tei , Pipera 10min. langa Facultatea de C-tii, bloc1988, reabilitat termic, 2 lifturi, dec. 42 mp, UM,TH, AC,cadastru,intabulare, mobilata,...

 • 42 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 25 ian, 12:28
Floreasca, Barbu Vacarescu
65.000 €

camera 18 mp, bucataria 11 mp, baia 3,7 mp, balconul 6 mp, imobil 2010, lift, curata, finisaje de calitate buna. Vecinatati Parcul Verdi, Lacul...

 • 40 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 2, 21 ian, 08:20
Lacul Tei langa Facultatea de Constructii vav parc
53.500 €

Maica Domnului, Domino, 5 minute parcul Circului, 15 minute metrou Stefan cel Mare, etaj 3/10, bloc 1987 reabilitat termic,baie cu...

 • 42 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, 27 ian, 12:37
Lacul Tei, Maica Domnului vav Parcul Tei
50.900 €

Ghica Tei, langa Facultatea de Constructii, 15 min, metrou Stefan cel Mare, et.9/10, cf.1 sporit dec., 42mp., bloc 1987 reabilitat termic, baie cu...

 • 42 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 27 ian, 12:34
Tei, Facultatea de Constructii
+ Schita
58.500 €

garsoniera 40 mp, decomandat, etaj 8/10, an bloc 1986, reabilitat, 2 lifturi, aer conditionat, termopan, parchet, boiler Ariston, se vinde mobilata...

 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 19 ian, 09:30
Tei Apartament 1 camera 31 mp in Tei, Nada Florilor
47.900 €

Comision 0% - Magazinul de Case va propune spre vanzare o garsoniera de 31 mp, semidecomandata, situata la etajul 6, intr-un bloc cu 10 etaje....

 • 31 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • 18 min.
Bucuresti, 19 ian, 11:20
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei
49.900 €

10 min., metrou, str. Ion Berindei, aproape Parc Plumbuita/Tei, Veranda, Kaufland, etaj 5/10, cf. 1 dec., 35 mp, bloc mixt 1978 reabilitat termic,...

 • 35 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, 27 ian, 12:38
Lacul Tei, Teiul Doamnei
39.000 €

Metroul Obor la 7 min., Maica Domnului, bloc mixt, an 1984 reabilitat termic, pe mijloc, semidec. termopan, 26 mp, balcon tip logie, curata,...

 • 26 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, 25 ian, 12:23
Lacul Tei, Maica Domnului,Domino, Facultate, Parc
+ Schita
58.000 €

9/10,cf1sp,dec, 42mp, renovata recent,dressing, bucatarie mobilata, partial utilata, geam la baie, usi inter si instal noi, g, f, p, t, usa...

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 14:29
Obor, Colentina, Tei,Doamna Ghica,Parc,semistradal
49.900 €

et 5/10, cf1, dec, 36mp, bl mixt, fara risc seismic, reabilitat termic, renovata,mobilata modern si utilata, investitie, g,f,p,t, usa metal, instal...

 • 36 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 19 min.
Sector 2, ieri, 16:09
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei, Parc
47.000 €

semistradal, et.4, cf 1, decom, 35mp, bloc mixt/1980, reabilitat termic, balcon spatios, contorizata, luminoasa, g+f+p+t, usa metalica noua,...

 • 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, ieri, 14:54
Tei, Inginerilor
52.000 €

confort 1, bloc reabilitat, intabulat, libera. Renovata, mobilata, apropiere Facultatea de constructii, Parcul Circului, Stefan cel Mare, negociabil,

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 27 ian, 10:31