Vanzari garsoniere dupa cutremur Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 39 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei
+ Schita
62.500 €

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence - faza 5. Unitatile se predau semifinisate

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 23 ian, 14:09
Drumul Taberei
+ Schita
67.000 €

garsoniera de tip B in complex Plaza Residence - faza 5

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 23 ian, 15:48
Drumul Taberei
+ Schita
62.500 €

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 5.

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 23 ian, 10:06
Drumul Taberei
+ Schita
62.500 €

garsoniera tip C complex faza 5, semifinisate.

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Sector 6, 23 ian, 18:42
Drumul Taberei
+ Schita
67.000 €

garsoniera tip B in complex nou faza 5, situat pe bd. Timisoara nr. 14, semifinisate

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 23 ian, 10:54
Drumul Taberei, Ghencea
45.000 €

Vladeasa, Scoala generala nr. 59, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept credit,

 • 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Sector 6, ieri, 12:11
Drumul Taberei, Drumetul, bloc mixt, decomandata
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 10 min.
Sector 6, 23 ian, 22:28
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
57.500 €

3 minute metrou, scoala, gradinita, supermarket, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

 • 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 1 min.
Sector 6, 19 ian, 08:01
Drumul Taberei, Ghencea
45.000 €

confort 1, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Sector 6, 18 ian, 10:57
Drumul Taberei, Auchan, Bozieni
44.000 €

cf. 1 decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, ctie 1982, bloc mixt, geam la baie, libera, intabulare, cadastru,

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 25 ian, 11:12
Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara
55.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte...

 • 31 mp
 • An 1979
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 24 ian, 15:28
Prelungirea Ghencea, Avangarde
41.900 €

Ag imobiliara, Avangarde, imobil 2012, centrala termica proprie, balcon, spatiu de joaca in complex, exista si varianta cu loc de parcare, pretul...

 • 32 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, 20 ian, 08:05
Drumul Taberei, Ghencea, decomandata, bloc 1982
48.500 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia...

 • 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, ieri, 12:12
Drumul Taberei, Ansamblu nou Primavara langa LIDL
47.500 €

va oferim o garsoniera superba in bloc nou, Prelungirea Ghencea nr.94-100,confort 1/sdec,etaj 3, loc parcare inclus in acte, 40mp,2 lifturi, bloc...

 • 40 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 14
Sector 6, 20 ian, 08:01
Drumul Taberei
+ Schita
43.000 €

Auchan, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aproape de mijloacele de transport, parc, bloc curat, acte facute, accepta credit,

 • 32 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, 20 ian, 17:32
Drumul Taberei - Mall Plaza, Lujerului, tramvai 41
+ Schita
45.500 €

Vanzare garsoniera Drumul Taberei - Mall Plaza, tramvai 41, Lujerului, Colegiul Tehnica Gheorghe Asachi, Nufarul, Gradinita nr. 272, Colegiul...

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei (la 10-15 minute de metrou Favorit)
+ Schita
41.900 €

garsoniera confort 1, cu Centrala Proprie, semidecomandata, etaj 1 din 10, bloc de garsoniere construit in 1980, dupa cutremurul din 77, balcon...

 • 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 6, ieri, 12:52
Drumul Taberei
57.900 €

garsoniera lux, complex nou, complet mobilata/utilata, cu loc de parcare,

 • 41 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Sector 5, 20 ian, 11:15
Drumul Taberei, Ghencea, decomandata
45.000 €

cf. 1, curata, imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credi,

 • 32 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, ieri, 12:07
Drumul Taberei, bd. Timisoara
56.500 €

2 garsoniere situate intr-un bloc nou finalizat, finisate la cheie libere se poate muta imediat, acces rapid transport STB, zona aerisita curata,...

 • 41 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Sector 6, 24 ian, 14:01
Drumul Taberei, garsoniera 40 mp utili+20 terasa
+ Schita
60.100 €

garsoniera, decomandata bucatarie inchisa, pereti din caramida, centrala proprie, finisata la cheie cu finisaje la alegerea cumparatorului, bd-ul...

 • 60 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 6, 23 ian, 11:24
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea
39.500 €

Concept Imobiliare va prezinta o garsoniera, 33 mp, bloc 2008, etj 3, mobilata si utilata, libera, acte in regula fara probleme juridice,...

 • 33 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
Sector 6, 20 ian, 11:00
Drumul Sarii
+ Schita
61.990 €

Proprietar, garsoniera decomantata de 35mp, modificata in 2 camere, dormitor 9 mp2 iar living-ul de 20mp, balconul tip logie unde este amenajata...

 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 ian, 21:55
Drumul Taberei, Auchan, ctie 1982
54.900 €

cf 1 decomandat gresie faianta, parchet termopan, mobilata utilata, ctie 1982, bloc reabilitat libera contorizata poze reale, acte acc credit,

 • 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 9 min.
Sector 6, 23 ian, 14:02
Drumul Taberei, Afi Cotroceni, stradal
46.500 €

cf 1 decomandata, gresie, faianta parchet, termopan usa metalica, geam la baie, ctie 1982, bucatarie utilata ideal investitie, inchiriere libera,...

 • 31 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Sector 6, 23 ian, 14:02
Drumul Taberei
51.000 €

Valea Ialomitei, stradal Valea Oltului, Kaufland, garsoniera, cf. 1, bloc ANL, renovata complet, mobilata si utilata, bloc izolat termic, balcon...

 • 43 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 24 ian, 14:37
Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Kaufland
+ Schita
51.000 €

Garsoniera confort 1 decomandat, etaj 4/4, constructie 2006 ANL, curata, amenajata, mobilata, suprafata 43mp, acte, se poate prelua chiriasul,...

 • 43 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 23 ian, 13:18
Drumul Taberei - Valea Furcii
+ Schita
53.000 €

Garsoniera confort 1, etaj 1/3, amenajata, curata, mobilata, balcon, loc parcare suprateran inclus, acte, se accepta credit.

 • 36 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, 20 ian, 14:30
Drumul Taberei, Materna, garsoniera
44.900 €

cf. 1, bl. 1982, amenajata (gresie, faianta, parchet, t+um, ac), semimobilata, utilata, acte, zona deosebita, 1 min. metrou STB, supermarket-uri,...

 • 30 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, ieri, 14:05
Drumul Taberei, Romancierilor
+ Schita
29.950 €

garsoniera confort 2, complet mobilata si utilata, termopane, gresie, faianta, interfon etc., locatia se afla pe blvd Timisoara, zona...

 • 21 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 ian, 15:04
Prelungirea Ghencea, Drumul Taberei
49.990 €

Vand garsoniera situata in Complex Rezidential in Prelungirea Ghencea, acces auto cu bariera, la doar 5 minute de statia de metrou Raul Doamnei,...

 • 40 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 15
Sector 6, 21 ian, 11:36
Drumul Taberei, T. Vladimirescu
45.500 €

1 Mai, fosta Compozitorilor, str. Vladeasa, bloc mixt, dupa cutremur,1982, decomandata, etaj 9/10, vedere panoramica, mobilata / utilata, aer...

 • 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Sector 6, 20 ian, 10:38
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea la Sere
57.000 €

Garsoniera confort 1 decomandata, mobilata, parter/5 cu terasa, centrala propie, cadastru, intabulare, bloc nou 2022.Cu gradina 40 mp.

 • 30 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Sector 6, 25 ian, 10:06
Cartier Brancusi, Drumul Taberei, Valea Oltului
52.000 €

proprietar, vand garsoniera, rog seriozitate

 • 43 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 23 ian, 15:23
Ghencea
57.000 €

Proprietar, vand garsoniera pe Str. Vladeasa, et.4/10. Se vinde mobilata.

 • 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 23 ian, 16:39
Drumul Taberei - garsoniera, comision 0%, la cheie
64.000 €

garsoniera decomandata, finisata la cheie, bucatarie inchisa, finisata la cheie si terasa de 20 de mp, se poate transforma in 2 camere.

 • 60 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 6, 24 ian, 12:37
Drumul Taberei, Favorit
45.500 €

strada Sibiu, intersectie cu bd. 1 Mai, etajul 3 din 10, doua lifturi, construit 1978, mobilata, utilata, mobila cu factura, nefolosita,

 • 31 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 15:23
Drumul Taberei garsoniera, Sunrice!
45.000 €

Prelungirea Ghencea Sunrice parter inalt pe garaj, confort 1 sporit mobilata modern, se vinde ca in foto (fara tv, masina aut),renovata centrala...

 • 30 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Sector 6, ieri, 07:59
Drumul Taberei, zona Ghencea, Str. Cactusului
39.900 €

garsoniera 37 mp, transformata in 2 camere cu autorizatie, centrala proprie, aproape STB 185, apa de la put, intretinere mica, acces si din...

 • 37 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 15:59

Articole recomandate

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.513

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
7.663

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!