Vanzari garsoniere Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
...
64.900 €

SUPER OFERTA - REDUCERI de pana la 6.600 de euro pentru un avans de 80%, garsoniera DECOMANDATA - 47 mp, finisata la cheie, etaje intermediare , contorizare individuala.

Suprafata 46 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 7 M 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu Bucuresti, azi, 01:25
...
60.300 €

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de 4.200 euro din pretul de lista pentru un avans de 80%! Contacteaza-ne! 0725436555

Suprafata 43 mp An 2024 Decomandat M 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu Bucuresti, azi, 01:25
...
50.000 €

Proprietar vand imobil 2 camere situat in sectorul 5. Imobilul (P+2E+M) situat la et 2 si este constructie din anul 2013 semidecomandat, este localizat: -14min cu masina de Piata Unirii, 20min cu tramvaiul...

Suprafata 31 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 23:22
...
75.000 €

Vanzare garsoniera 34mp , situata intr-o zona excelenta - Tineretului langa Delta Vacaresti - Complex Delta City -

An 2022 Etaj 9 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 02:05
...
67.100 €

Dezvoltator, garsoniera, etaj P/14, suprafata 43,29mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 43 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:50
...
77.706 €

Dezvoltator, garsoniera, etaj 6/14, suprafata 43,17mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 43 mp An 2025 Decomandat Etaj 6 din 12 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:40
...
75.546 €

Dezvoltator, garsoniera, etaj 1/14, suprafata 41,97mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

An 2025 Decomandat Etaj 12 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:35
...
80.845 €

Dezvoltator, garsoniera,etaj 4/14, suprafata 43,70mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 44 mp An 2025 Decomandat Etaj 4 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:30
...
75.633 €

Dezvoltator,garsoniera,etaj 4/14, suprafata 41,96mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

An 2025 Decomandat Etaj 4 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:25
...
77.832 €

Dezvoltator, garsoniera,etaj 3/14, suprafata 43,18mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 43 mp An 2025 Decomandat Etaj 3 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:15
...
70.207 €

Dezvoltator,garsoniera,etaj 3/14, suprafata 38,95mp, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 39 mp An 2025 Decomandat Etaj 3 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 20:10
...
58.000 €

garsoniera 3.1 corp B, zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, finisata, CT Ariston, incalzire pardoseala, utilitati oras, fara intermediari, com. 0%,

Suprafata 45 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:30
...
45.000 €

Postavaru adiacent, cf. 1, bl. mixt, decomandata, etaj 7, balcon inchis, renovata, locuibila, g, f, p, t, um, 34 mp, libera, bl. reabilitat termic, curata, aproape auchan, cadastru intabulare

Suprafata 34 mp Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 19:09
...
49.900 €

Apartament Studio Tip A-44 mp, situat in ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Pta. Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%!

An 2024 Decomandat Etaj 2 din 6
OXY RESIDENCE Bucuresti, ieri, 19:06
...
50.000 €

direct dezvoltator, blocuri D+P+5, finalizate, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte detalii gasiti la www.nuferilor.ro,

Suprafata 33 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 18:57
...
52.900 €

Va prezentam o garsoniera disponibila imediat pentru mutare, amplasata in apropierea complexului comercial Grand Arena Mall, in sectorul 4 al Bucurestiului, in zona Bd. Constantin Brancoveanu,

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:36
...
56.400 €

Apartament Studio Tip A-44 mp, situat in ansamblul rezidential Oxy Residence 2, la 20 de minute de Pta. Unirii in cartierul Rahova. Hai la o vizionare sa descoperi toate ofertele noastre. Comision 0%,

Suprafata 44 mp An 2024 Decomandat Etaj 3 din 6
OXY RESIDENCE Bucuresti, ieri, 18:05
...
54.129 €

GArsoniera cu 70mp curte - Popesti Leordeni - Comision 0 Va prezentam spre vanzare garsoniera, decomandata, in suprafata utila de 39mp. Apartamentul are o terasa de 6.5mp ce asigura accesul spre curtea...

Suprafata 39 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:45
...
37.500 €

garsoniera, confort 2, semidecomandata, parter/10, libera, mobilata, utilata, aragaz, frigider, masina de spalat, usa metalica,parchet, gresie, faianta, termopane, la 200m fata de piata, metrou, parc,

An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:15
...
33.000 €

garsoniera situata la etajul 5/10, 20 mp, la cheie, mobila Ikea, electrocasnice. Bloc anvelopat, gaze, aproape de piata 1 Decembrie si Auchan, metrou 1 Decembrie sau Nicolae Grigorescu. Strada Postavarului

Bucuresti, ieri, 16:57
...
43.000 €

Ferdinand, parcul Ozon, cf. 1, parter, bloc mixt, renovata, g+f+p+t+um, locuibila, vedere spate, libera, bl. reabilitat termic, zona verde, parc, piata Obor aproape, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:51
...
23.500 €

garsoniera, cf 3, mobilata, utilata modern, 3/4, bloc cu gaze, imbunatatiri, garsoniera nu necesita investitie, acte la zi, ideal investitie.

Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:25
...
11.000 €

garsoniera, cf 3, mobilata, utilata, et 4, gaze, bloc foarte curat,se intra doar cu cheie, acte la zi, ideal investitie.

Bucuresti, ieri, 16:16
...
42.000 €

Piata Minis cf1, etaj 7, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, libera, metrou ctin giorgian 10 minute, zona verde, cadastru intabulare

Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:15
...
69.900 €

4/10, decomandata, 34mp utili, constructie 1982, finisata, aer conditionat, posibilitate montare centrala proprie, orientare est (luminoasa), cadastru, intabulare, accept credit, libera

Suprafata 34 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:07
...
55.000 €

Et 3/4, cf 1, decomandata, bloc reabilitat, renovata recent, totul separat, zona linistita, scara foarte curata fara restantieri, toate actele la zi, accepta credit.

Suprafata 34 mp An 1973 Decomandat Etaj 3 din 4 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:36
...
31.500 €

ocazie - a se viziona turul virtual: garsoniera, bloc 2016, cf. 1, semidec., balcon, 31 mp, contor gaze propriu, centrala termica proprie, apometre, termopan, usa metalica, imbunatatiri: gresie, faianta,...

Tur virtual Suprafata 31 mp An 2009 Etaj 2
Bucuresti, ieri, 15:30
...
49.999 €

a se vizualiza turul virtual: zona foarte civilizata, Poate avea destinatie pentru spatiu comercial, vad vizual din sosea, vis-a-vis de P-ta Progresu. Reabilitat termic. A se vedea turul virtual de mai...

Tur virtual Suprafata 42 mp An 1963 Semidecomandat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:03
...
56.500 €

Se vinde garsoniera Militari-Lujerului, decomandata, etaj 2, constructie 1984, bloc mixt, bucatarie mobilata, 37 mp,

Suprafata 37 mp An 1984 Decomandat Etaj 2 din 8 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:01
...
23.000 €

vand garsoniera cf. 3, Piata Resita, bl. reabilitat, apa calda, caldura, gaze, Radet, toate actele, pret 23000 euro disc.,

Suprafata 17 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:57
...
45.000 €

aproape Kaufland, metrou Obor 10 minute, cf. 1, etaj 7, balcon, bl. reabilitat termic, renovata, g, f, p, t, um, mobilata, locuibila, aproape magazine si mijloace transport, cadastru, intabulare disc.

Suprafata 31 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 14:45
...
43.500 €

garsoniera confort 1 decomandata etaj 9/10, cu imbunatattiri etaj 9/10, bloc mixt reabilitat, stradal, constructie 1982 mobilata, utilata complet, spatioasa (36 mp)

Suprafata 36 mp An 1982 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:36
...
46.000 €

strada Faurei, garsoniera confort 1 decomandata etaj 8/9, cu imbunatatiri, spatioasa 36 mp, bloc reabilitat, foarte luminoasa, ideal investitie/ inchiriere, libera

Suprafata 36 mp An 1969 Decomandat Etaj 8 din 9 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:36
...
31.500 €

garsoniera confort 1, decomandata, parter/4, libera, centrala proprie, imbunatatiri modeste, bloc reabilitat, constructie 1980

An 1980 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 14:34
...
42.000 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 40 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 14:15
...
58.000 €

garsoniera corp C, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala proprie si incalzire prin pardoseala,

Suprafata 45 mp An 2022 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:12
...
21.500 €

Agentie imobiliara, garsoniera cf 3, et 3/4, 15mp, gresie, faianta, termopan, usa metalica. Zona Ozana, Penny. Pret negociabil

Suprafata 15 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:55
...
40.950 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 39 mp An 2020
Militari Residence Bucuresti, ieri, 13:40
...
72.000 €

Agentie Imobiliara propune spre vanzare un studio modern, situat la etajul 5 11 al blocului Rams Residence (PIF 2018), amplasat in zona Republica Laminorul.

Suprafata 49 mp An 2018 Decomandat Etaj 5 din 11
Bucuresti, ieri, 13:18
...
51.429 €

Proprietar, vand garsoniera decomandata, acesta face parte dintr-un imobil nou si este amplasat pe bd. Metalurgiei, sector 4, Bucuresti, Parcul Tudor Arghezi,

Suprafata 38 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 13:18
...
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.

Bucuresti, ieri, 13:00
...
40.000 €

Proprietar vand Studio in complexul Avangarde City,mobilat si utilat, baie cu ob sanitare, pereti caramida, lift Schindler, utilitati bransate: canalizare, apa, curent, gaze, magazine mega image, lidl,...

Suprafata 33 mp An 2021 Decomandat Etaj 7 din 7
Bucuresti, ieri, 12:34
...
38.000 €

gars cf 1 dec p/4 gresie faianta parchet termopan um mobilat utilat toate actele necesare pentru vanzare accept credit teava gaz individual

Suprafata 32 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:27
...
52.300 €

Garsoniera confort 1 semidecomandata, situata la etajul 2/10, suprafata 30,5 mp, an de constructie 1972, bloc reabilitat termic. Garsoniera dispune de multiple inbunatatiri.

Suprafata 32 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:24
...
9.000 €

Gars cf 3 etaj 4/4 gresie faianta, parchet termopan, um libera, st 16 mp,

Suprafata 16 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:22
...
69.800 €

Va oferim spre vanzare apartament de 1 camere, situat la etajul 4 construit in anul 1986 in zona Timpuri Noi. Imobilul, in suprafata utila de 40 mp are 1 camere, bai: 1. Daca va place aceasta oferta sau...

Suprafata 40 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 8 M 13 min.
Ansamblu rezidential Maniu 141 Bucuresti, ieri, 11:45
...
77.000 €

Proprietar, vand garsoniera decomandata in Complex Yola 71 Residence, zona Pacii, la 10 min de statia de metrou si autogara Militari. In pret este inclus si loc de parcare.

Suprafata 37 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:40
...
44.500 €

garsoniera se afla la parter din 4, decomandata si are 35 mp. Imbunatatiri: gresie, parchet, geam termopan, masina de spalat, ac,scoala.

Suprafata 35 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
...
26.500 €

vanzare garsoniera confort 2, et. 4, suprafata 21 mp, disponibila imediat, termopane, usa metalica, parchet, usa interioara schimbata, cabina de dus, incalzire Radet, 5 minute metrou,

An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:15
...
49.000 €

Vanzare garsoniera zona Dimitrov Mihai Bravu

Suprafata 28 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:25
...
38.850 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 37 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, ieri, 10:15
Articole recomandate
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 880
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 1.670
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 406