Garsoniere 30000 euro de vanzare in Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Pret: între - 30000
...
21.000 €

gars. etaj 3/4, su- 16 mp, gaze, centrala, libera mutare imediat

Suprafata 20 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi, 16:05
...
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.

Bucuresti, azi, 15:00
...
29.000 €

stradal, bloc reabilitat, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilata, libera

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi, 14:57
...
23.000 €

vanzare garaj 18 mp zona Piata Romana, Universitate, subsol, inchis, garaj sau spatiu depozitare

Suprafata 18 mp Decomandat Etaj demisol din 8 M 5 min.
Bucuresti, azi, 13:24
...
14.000 €

Garsoniera, confort 3, curata, renovata recent, centrala termica cu gaz, gresie, faianta, termopan, parchet nou, use metalica ,libera, cadastru, intabulare, pregatita de vanzare. Bloc curat, civilizat.

Suprafata 17 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 12:08
...
19.800 €

Vand garsoniera Aleea Pantelimon, 3, Bloc 12 Bloc izolat, Gaze Se accepta si plata in Rate

Suprafata 15 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 4 M 16 min.
Bucuresti, azi, 11:53
...
12.500 €

Valtoarei, cf3,1/4, gaze, curata, libera, acte la zi

Bucuresti, azi, 11:52
...
29.500 €

cf. 2, decomandat, etaj 1/10, libera, vis a vis de sectia 13 politie si piata, bloc curat civilizat, sup. video, la 5 min. de metrou si 2 min. de STB 311, 101, 19, 40

Suprafata 18 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 11:38
...
29.000 €

conf. 2, etaj 2/10, decomandata, hol, centrala proprie, renovata relativ recent, gresie, faianta, parchet laminat, bloc 1970 reabilitat, fara risc seismic, situat stradal pe strada Sold. Tudor Ion vis...

Suprafata 20 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi, 11:35
...
26.500 €

vanzare garsoniera confort 2, et. 4, suprafata 21 mp, disponibila imediat, termopane, usa metalica, parchet, usa interioara schimbata, cabina de dus, incalzire Radet, 5 minute metrou,

An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, azi, 08:31
...
18.000 €

Vind urgent gars conf 3 semi Berceni str Moldovita are gaze Radet semi mobilate 18000 euro et 4/5 bloc curat reabilitat libera toate actele 0767044023

Bucuresti, azi, 08:12
...
25.000 €

De vanzare garsoniera confort 3, tip semidecomandat, situata la etajul 1/4, cu o suprafata de 15 mp, an constructie 1970. Bloc reabilitat termic,

Suprafata 15 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 06:46
...
17.600 €

Vand garsoniera confort 3 str.Iacob Andrei renovata recent, mobilata, utilata complet, gaze, electricitate, aer conditionat, balcon inchis

Suprafata 15 mp An 1970 Decomandat Etaj 1
Bucuresti, 17 Apr 19:25
...
20.000 €

vand garsoniera curata, mobilata, zugravita, bl. anvelopat, incalzire Radet,

Suprafata 16 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 Apr 16:00
...
12.000 €

vand garsoniera cof 3 cu centrala, gaze gresie faianta termopan, libera toate actele, disc.

Suprafata 17 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 Apr 11:04
...
12.500 €

vand garsoniera cf. 3, parter, scara cu interfon, scara foarte curata, liber, mici imbunatatiri,

Suprafata 17 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 Apr 11:04
...
21.500 €

vand garsoniera cf 3 cu centrala gaze gresie faianta parchet termopane pret disc.

Suprafata 17 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, 17 Apr 11:03
...
295 €

Garsoniera cf 1 decomandata, zona Ozana, etaj 2/4, bloc nou, centrala proprie, loc de parcare propriu, complet mobilata si utilata.

Suprafata 42 mp An 2020 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 17 Apr 10:38
...
21.500 €

Agentie imobiliara, garsoniera cf 3, et 3/4, 15mp, gresie, faianta, termopan, usa metalica. Zona Ozana, Penny. Pret negociabil

Suprafata 15 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 Apr 19:05
...
16.500 €

2 linii STB, metrou Pantelimon, 18 mp, et.2/4, curata, bloc civilizat, vecini ok, stare buna, gaze in bloc, agentie

Suprafata 18 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 19 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:25
...
26.000 €

direct dezvoltator, Rezidential Apusului 3, str. Sergent Ilie Petre nr. 48, complex rezidential nou, D+P+6E, bucatarie inchisa, geam la baie, constructie, compartimentare caramida, finisate complet,

Suprafata 26 mp An 2024 Decomandat Etaj demisol din 6
Ilfov, 16 Apr 18:24
...
20.000 €

stradal, aproape Cora, cf. 3, parter renovata, g+f+t, um, bl. reabilitat termic, scara curata, aproape magazine, mijloace transport, gaze, apa calda, cadastru, intabulare, disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 16 Apr 17:02
...
23.900 €

este o garsoniera confort 2, etaj 3/5, baie, bucatarie, contoar gaze, apa, curent, bloc reabilitat, scara foarte curata, pozitie excelenta, vis a vis de Mall Vitan, parchet, termopan, libera,

Suprafata 15 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 3 din 5 M 16 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:17
...
21.000 €

Libera, gars situata la 8 minute pietonal pana la metrou, gaze, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, cad,intabulare,

Suprafata 17 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 Apr 13:24
...
27.900 €

De vanzare garsoniera confort 2, semidecomandata, etaj parter/10, suprafata 16,7 mp utili, an de constructie 1976.

Suprafata 17 mp An 1976 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 17 min.
Bucuresti, 16 Apr 10:57
...
30.000 €

gars cf. 2, etaj 5/10, mici imbunatatiri, libera, toate actele

Suprafata 20 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 16 Apr 10:43
...
16.500 €

garsoniera Iacob Andrei, etaj 2/4, centrala gaze, mobilata, utilata complet,

Suprafata 16 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 Apr 07:53
...
17.500 €

Vand garsoniera, etaj 2/4, gresie, faianta, parchet , termopan, caldura RADET, apa calda, locatari civilizati, cadastru intabulare

Suprafata 17 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 15 Apr 17:11
...
22.500 €

garsoniea Sos Pantelimon, recent renovata, pret negociabil

Suprafata 16 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 15 Apr 15:22
...
26.999 €

18 mp, et. 8/10, semidec., perfecta stare, caldura Termoenergetica, gaze, apa calda, acte ok, ideal investitie, 240 euro chiria in zona, poate fi preluat chiriasul actual. Mobilata si utilata, + 1000...

Suprafata 18 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:51
...
25.000 €

confort 3, parter cu extindere balcon (fara acte), total 24 mp, energie electrica, apa, dispune de centrala electrica conectata la boiler, acte la zi, mobilat si utilat, merita vazut, agentie, exclusivitate,...

Suprafata 15 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 12 min.
Bucuresti, 15 Apr 09:45
...
30.000 €

va oferim spre vanzare o garsoniera cf. 3 pe Arcului,

Suprafata 17 mp An 1960 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 15 Apr 06:59
...
25.900 €

18 mp, et. 4/4, bloc vechi, teapan, fara risc seismic, renovata total, boiler, incalzire cu AC, acces pe scara de serviciu, ingusta, tip spirala, fara lift, ideal investitie, agentie,

Suprafata 18 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 13 Apr 23:29
...
22.750 €

garsoniera situata pe str. Mizil, et. 3 din 4, in spate la Lidl, bloc reabilitat, investitie, ideal sau locuit

An 1978 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 01:13
...
30.000 €

garsoniera, etaj 7, fara imbunatatiri,

Suprafata 30 mp
Bucuresti, 12 Apr 12:30
...
10.500 €

garsoniera confort 3, libera, cadastru, intabulare,etaj 4.

Suprafata 16 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 12 Apr 12:27
...
14.500 €

minigarsoniera contorizata, in zona Armeneasca langa Bd. Carol 1

Suprafata 10 mp An 1937 Semidecomandat Etaj 1 din 7 M 9 min.
Bucuresti, 12 Apr 11:18
...
18.000 €

Berceni, Emil Racovita, garsoniera cf. 3, gaze, termopan, 17 mp, 1975, bloc anvelopat, zona verde, bloc curat, la 10 minute distanta metrou Aparatorii Patriei

Suprafata 17 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 5 M 17 min.
Bucuresti, 12 Apr 10:29
...
17.500 €

Garsoniera 16 mp,sdec. Baicului-LIDL. Etaj 2/4, bloc 1974. Termopan, usa metalica. Apa calda, caldura si gaz. Bloc curat. Toate actele. La cerere si contra cost se poate amenaja complet.

Suprafata 16 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 12 Apr 09:15
...
28.000 €

Cal.Calarasilor, situata intr-un imobil solid, din caramida, la mansarda, formata din 2 camere, bucatarie, baie, centrala termica, locatie ultracentrala, mijl.transport, imobil civilizat, ocazie.

An 1940 Decomandat Etaj 3 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 11 Apr 20:37
...
22.000 €

garsoniera Toporasi, Iacob Andrei, etaj 2/4, 16 mp, renovata recent, mobilata utilata complet, centrala gaze

Suprafata 16 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
26.000 €

Baicului Lidl stradal, garsoniera cf. 3, etaj 3/4, centrala proprie, mobilata, utilata, cadastru, intabulare, merita vazuta, tel.

Suprafata 17 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 10 Apr 10:54
...
12.500 €

garsoniera cf 3 imbunatatiri balcon libera gaze la usa bloc reabilitat termic foarte aproape de piata progresu zona linistita cadastru intabulare se afla pe strada Iacob Andrei

Suprafata 20 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 09 Apr 08:05
...
12.000 €

libera, garsoniera situata la p/4, centrala termica, bloc curat vecini civilizati, 12000 euro, 0723389967, cad., intabulare,

Suprafata 17 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 25 Mar 16:25
...
27.000 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera confort 3, renovata, mobilata si utialata modern in zona Vitan. Garsonierei i s-a creat baie proprie (exista bai comune pe holul imobilului si uscatorie). Aceasta...

Suprafata 15 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 23 Mar 08:55
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.076
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.478
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.819

Cauti garsoniere de vanzare cu pret pana in 30.000 euro in Bucuresti? Aici gasesti cele mai bune oferte

Cauti garsoniere 30000 euro Bucuresti? Pe Anuntul Telefonic gasesti numeroase oferte de garsoniere si studio-uri cu pret pana in 30000E. Pentru a gasi mai rapid locuinta mult visata, poti filtra anunturile in functie de:

  • zona preferata din Bucuresti
  • an constructie
  • suprafata
  • tipul garsonierei (decomandata sau semidecomandata)
  • optiuni interior (balcon, centrala termica, daca a fost sau nu renovata recent)
  • optiuni exterior (lift, parcare, daca este bloc reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Compara ofertele si detaliile fiecarui anunt, fa cea mai buna alegere pentru nevoile tale. Nu ai gasit ce cautai? Verifica si celelalte anunturi cu garsoniere de vanzare.