Vanzari apartamente 4+ camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 4+ camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: între - 100000
...
76.900 €

agentie imobiliara, 4/10, centrala proprie Buderus noua, aer conditionat Daikin nou, ntermopan, parchet, gresie, faianta, semimobilat, utilat, curat, prize-intrerupatoare si panou electric nou.

Suprafata 60 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 03 Feb, 08:10
...
94.500 €

vand apartamemnt cu 4 camere, decomandat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centrala termica, loc de parcare, bloc anul 1983, 2 lifturi, etajul 7/8,

Suprafata 90 mp An 1983 Decomandat Etaj 7 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 12 Jul, 15:47
...
90.000 €

et 10, semidecomandat, 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, recent renovat, suprafete mari, bloc reabilitat, izolat interior, contor separat de gaze posibilitate centrala, terasa renovata la reabilitate, toate actele...

Suprafata 89 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
89.000 €

stradal, cf. 1, bloc reabilitat, centrala ptroprie, boxa, acte, posibilitate parcare, la 3 minute de metrou. Pozitie excelenta. Ideal locuit. Merita vazut,

Suprafata 89 mp An 1972 Decomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, azi, 14:13
...
68.000 €

Va propunem un apartament aflat in bucla Bulevardului Timisoara, la 300m de statia de metrou Romancierilor, in apropierea Parcului Moghioros, in spatele scolii nr. 169 si in apropiere de gradinitele nr.94...

Suprafata 58 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 08:55
...
72.000 €

Agentia imobiliara Land Estate va ofera spre achizitie un apartament de 4 camere , ferit de zgomotul urban si totodata cu acces facil la toate mijloacele de transport in comun (metrou, autobuz, maxi-taxi)....

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 M 5 min.
Bucuresti, 20 Dec, 14:51
...
69.000 €

et. 5/10, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri majore, se pot face modificari, bloc reabilitat, zona verde, linistita, acte pregatite, accept credit.

Suprafata 62 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
92.000 €

decomandat, etj 1, abloc anvelopat, pozitionat stradal in apropierea mijloacelor de transport si utilitatilor, centrala proprie, boxa fara alte amenajari.

Suprafata 80 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 01 Feb, 08:10
...
90.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere cu 2 grupuri sanitare,reabilitat termic,termopane,balcon inchis in termopane,contor de gaze separat si Pt centrala,se accepta credit.

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 11 M 9 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:30
...
90.000 €

Ofer spre vanzare Ap 4 camere cu 2 grupuri sanitare, reabilitat termic, termopane, balcon inchis in termopane, contor de gaze separat si Pt centrala, se accepta credit.

Suprafata 90 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 11
Bucuresti, 03 Feb, 17:51
...
96.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Ghencea, reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat, avand suprafata de 87 mp, cu 2 bai si 2 balcoane, 3 debarale ce pot fi folosite ca spatii...

Suprafata 79 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:51
...
69.500 €

Apartament 4 camere confort 2 situat la etajul 1/10 in suprafata de 65mp, pozitionat excelent la numai 2 minute de statia metrou si parc, iar imediata vecinatate se gasesc scoli si gradinite, Apartamentul...

Suprafata 65 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:25
...
75.000 €

Auchan Valea Calugaresca, et 3/10, confort 2,amenajat cu gresie, faianta, termopane, parchet partial, 61 mp, 2 gr sanitare,balcon, 62 mp, liber, acces usor bloc civilizat.

An 1973 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 30 Jan, 10:10
...
79.500 €

Drumul Taberei V Argesului cf1/dec 4/4 bl reabilitat 2gr sanitare termopan usa metalica liber curat boxa acte pregatite pt vanzare zona buna langa metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 85 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 30 Jan, 10:02
...
68.000 €

parc Moghioros, Romancierilor, 4 camere, 62 mp, 1973, semidecomandat, et. 4/10, semistardal, curat, locuibil, bloc reabilitat, metroul si STB langa bloc, piata la 2 statii, aproape lic. Lovinescu, Pedagogic,

Suprafata 62 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 20:41
...
95.800 €

apartament de 4 camere in Ghencea, punct de reper Serele MAPN, confort 1 semidecomandat. Negociabil, direct proprietar,

Suprafata 87 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:10
...
67.000 €

apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, balcon, boxa, loc parcare. Se accepta credit,

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 05 Feb, 14:27
...
85.000 €

ag imobiliara, Targul Neamt, parc Moghioros, termopan, gresie, faianta, parchet, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, liber. Comision 2%

Suprafata 81 mp An 1972 Decomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:48
...
75.000 €

Apartament de 4 camere, etaj 3/10, situat pe Aleea Vlasiei la 1 min de mers pe jos de statia de metrou Raul Doamnei, zona linistita. Proaspat zugravit. Direct proprietar.

Suprafata 61 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 3 M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:25