Vanzari apartamente 4+ camere ieftine 13 Septembrie

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 73 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Pret: max 110000
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei
74.900 €

Ghencea vis a vis stadion, 4 cam., semidecomandat, anul 1980, mp 81, 2 grupuri sanitare, usa metalica, termopan, scara curata

 • 81 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
Bucuresti, 14 feb, 10:43
Rahova, Ispirescu, Liceul Bolintineanu,Policlinica
+ Schita
75.500 €

1983, bloc reabilitat, 2/8, 88 mp, confort 1 sporit, 2 bai mari, 2 balcoane, termopane, loc parcare ADP, apropiere Mall, parc Sebastian, piata,...

 • 88 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 22 feb, 10:42
Drumul Taberei, Al Pascani
68.000 €

4 cam., cf. 2, dec, Drumul Taberei al Pascani, 2wc, balcon mare, centrala termica, aer conditionat, faianta, gresie, parchet, termopan, usa...

 • 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 feb, 12:28
Parcul Tei, vedere panoramica spre Lacul Tei
109.900 €

apartament cu o vedere panoramica superba spre Lacul Tei, situat in imediata proximitate a Parcului Tei, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu...

 • 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
Colentina Rau, Mc Donalds, stradal, oferta
72.900 €

10/10+et tehnic, terasa O.K, cf. 1, dec, 88 mp, 2 bai, 2 balcoane, scara stradala, vedere mixta, fara risc seismic, partial imbunatatiri, doar...

 • 88 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 18:49
Vicina
76.000 €

ap. 4 camere 2 bai, 2 balcoane, Vicina 2,

 • 83 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
Bucuresti, 17 feb, 16:30
Berceni, Oltenita
103.000 €

Aparatament 4 camere, decomandat, etajul 1/10, cu 2 grupuri sanitare, st 90 mp centrala termica, g, f, p, t, um, beneficiaza de o terasa apx 50 mp...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 21 feb, 11:41
Nicolae Grigorescu, bloc tip H
105.000 €

chiar la metrou, 3 minute piata Matei Ambrozie si piata Salajan, 5 minute parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 14 feb, 08:56
Iancului, metrou
93.000 €

Iancului, Posta, 4 camere transformate in 3, amenajari noi, nelocuit, decomandat, doua grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj tehnic, reabilitat,

 • 82 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 29 ian, 07:20
Sebastian intersectie Rahova
+ Schita
85.000 €

4 camere, vedere mixta, liber, renovat total 2017, instalatii electrice si sanitare schimbate, acces rapid: 13 Septembrie, Drumul Taberei,...

 • 86 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:41
Lacul Tei
+ Schita
105.000 €

Facultatea de Constructii, apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane mare, vedere superba, suprafata totala 101 mp, etaj 13, 2 lifturi,...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 13 din 13
 • 17 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:39
Militari, Gorjului, Veteranilor, comision 0%
94.800 €

4 camere 87 mp (3 mp balcon), finisaje ultra-lux, excelent compartimentat , 3 dormitoare - 3 bai, bloc 1980, la 5 minute metrou Gorjului, renovat...

 • 87 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 07:35
Cora - Pantelimon
+ Schita
79.500 €

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15...

 • 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 18 feb, 17:30
Drumul Taberei
89.000 €

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat cadastru...

 • 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 21 feb, 11:12
Militari, apartament spatios
96.000 €

Militari, Uverturii, Teatrul Masca, apartament cu 4 camere, spatios ,luminos cu termopan, parchet, 2 bai, balcon inchis, parcare ADP, bloc civilizat

 • 81 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 21 feb, 19:33
Drumul Taberei Drumetul
+ Schita
83.000 €

1 mai Drumutel decomandat bloc 1980 intabulare, se accepta credit.

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, 08 feb, 07:40
Lacul Tei, Facultatea de Constructii, Domino
85.000 €

etaj 2, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, bucatarie mare, balcon spatios, fara risc seismic,...

 • 86 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 18:52
Doamna Ghica Parc
89.000 €

4 camere, Dna Ghica nr.1, langa Palatul Ghica si Parcul Plumbuita, intrare stradala, etaj 6/10, cf. 1 dec, st 88 mp, bloc 1977, 2 balcoane inchise...

 • 88 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 19 feb, 07:35
Berceni, Sos. Oltenitei, langa Lidl
97.500 €

4 camere, 2 bai, fara imbunatatiri, bloc reabilitat,

 • 96 mp
 • An 1985
 • Decomandat
Bucuresti, 21 feb, 14:50
Gorjului, Iuliu Maniu chiar pe Floare Rosie
67.900 €

5 minute metrou, 2 gr. sanitare cu geam, bloc 4 etaje, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie...

 • 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:44
1 Mai, Titulescu
77.000 €

1/1+pod, scara separata,

 • 100 mp
Bucuresti, 18 feb, 13:40
Rahova, Cartier Confort Urban, RATB 117
86.900 €

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 12 feb, 19:35
Apart 4 camere Ferentari Blocurile Rosii, rusesti 93mp Comision 0%
65.000 €

Apartament de 4 camere confort 1 decomandat, PARTER INALT, situat pe Calea Ferentari la nr. 72, la Politia Locala Sector 5, in blocurile rusesti de...

 • 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 14 feb, 13:25
Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei
61.999 €

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in...

 • 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 20 feb, 13:09
Drumul Taberei
72.000 €

Proprietar vand apartament Drumul Taberei Str.Cetatea Histria, mobilat si utilat, aer conditionat, termopan, usa metalica, apometre si repartitoare...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 03:20
Drumul Taberei, Favorit
88.000 €

In aproprierea scolii 197, 4 camere, et.2/4, neamenajat, 2 gr. sanitare, balcon mare, liber, acces usor stb, piata, parcuri.

 • 84 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 04 feb, 06:05
Titan metrou 1 Decembrie (2min) Jean Steriadi
+ Schita
78.000 €

apartament 4 camere decomandat, Titan, Metrou 1 Decembrie (2min), 80 mp, etaj 4, bloc reabilitat, instalatii sanitare si electrice noi. Gresie,...

 • 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 3 min.
Bucuresti, 19 feb, 06:25
Basarabia, Diham, stradal
+ Schita
112.000 Lei

bd. Basarabia, stradal, 4 camere transformate in 3 camere finisat, utilat si mobilat modern, living 33 mp balcon, 2 bai: 1 cu hidromasaj, usi lemn...

 • 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 19 feb, 16:15
Titan
98.000 €

Salajan, Prevederii, c-tie 1982, decomandat, 1/8, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 95 mp, bl. reabilitat termic, vedere mixta, aproape metrou piata,...

 • 95 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 17 feb, 10:30
Vanzari apartamente 4 camere Piata Romana
95.000 €

La 5 min de metrou Piata Romana este disponibil pentru vanzare un apartament de 4 camere cu o suprafata totala de 89 mp si utila de 80 mp situat la...

 • 89 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 17 feb, 12:08
Militari, Gorjului
+ Schita
85.900 €

decomandat complet, et. 6, curat, langa metrou, piata Gorjului, 2 balcoane, vedere mixta, 2 bai, spatios, scara curata,reabilitat, partial mobilat,...

 • 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 17 feb, 15:40
13 Septembrie
+ Schita
109.000 €

13 Septembrie, in vecinatatea Complexului Prosper, este confort I sporit, decomandat, tipul cu holul in "H" are suprafata de 97 mp, doua grupuri...

 • 97 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 18 feb, 09:56
Drumul Taberei
+ Schita
73.000 €

Str. Vladeasa, Scoala nr. 59, apartament curat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, centrala proprie, curat, acte, acces faci mijloace de transport,...

 • 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, azi, 05:30
Rahova, Barca
+ Schita
79.000 €

Calea Rahovei Barca, apartament spatios, luminos, cu doua balcoane, doua grupuri sanitare, situat la un etaj internediar, constructie 1984, fara...

 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 12 feb, 11:44
Titan, Ozana, Livada cu Nuci, 4 camere
78.000 €

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de h, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc...

 • 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 18 feb, 08:58
Bucurestii Noi, Teatrul Masca
64.500 €

Apartament 4 camere, imbunatatiri multiple, proximitate parc, metrou, piata, centrala proprie, aer conditionat, an constructie 2008, accept credit.

 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 20 feb, 12:00
Drumul Taberei, Ghencea
72.500 €

cf. 1, etajul 9 din 10, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, centrala termica proprie, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent

 • 81 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 feb, 08:44
Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
109.000 €

5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 ac, geam baie, liber

 • 80 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 20 feb, 10:44
Titulescu, Veronica Micle
104.000 €

Piata Victoriei, Titulescu, etaj 5/10, decomandat, balcon, liber, bloc reabilitat termic

 • 75 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 21 feb, 11:36
Grigorescu metrou
105.000 €

Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu, 5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet,...

 • 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 21 feb, 10:30
Militari, Gorjului
99.000 €

ap. 4 camere,

 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 20 feb, 01:35
Doamna Ghica Stolnicul Vasile
76.000 €

Profi, Parc, etaj 4/4 (fara lift), fara imbunatatiri, 2 gr sanitare, acte la zi, comision agentie 2%, vecinatati: Pantelimon, Fundeni, Colentina.

 • 99 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 feb, 13:15
Mosilor, Carol
90.000 €

8/8 cu etaj tehnic, semidecomandat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, contorizat (apometre, repartitoare, contoar...

 • 77 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:41
Rahova
+ Schita
94.000 €

intersectie cu Sebastian, str. Telita, 6/8, cf. 1, spatios, 90.30 mp, bloc 1981, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, loc parcare, 2 lifturi, reabilitat...

 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 18 feb, 12:40
Vanzari apartamente 4 camere zona 1 Decembrie
79.800 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 4 camere in zona titan-auchan. apartamentul este situat la etajul 8 al unui imobil cu regim de inaltime P...

 • 86 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 13 feb, 22:30
Berceni Straja
75.000 €

constructie 1975, etaj 4/4, imobil reabilitat termic, centrala proprie, apartament cu 4 camere, o baie si un balcon, cu suprafata utila de 78 mp si...

 • 81 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 feb, 10:20
Berceni Metalurgiei
89.000 €

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 17 feb, 15:27
Dristor
92.900 €

Ramnicu Valcea, 7-8 minute metrou, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, anvelopat

 • 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 14 feb, 08:54
Margeanului inter. cu Buzoieni, Mega Image
+ Schita
85.000 €

85000eur, 84mp, ap. 4(3)cam. dec+loc parcare, etaj 2 din 10, constructie 1985, multiple facilitati, statie STB, piata, Mega Image, Profi, farmacii,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 21 feb, 19:44
Colentina
85.000 €

Rau, c-tie 1985, decomandat, parter, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 90 mp, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, locuibil, bl. reabilitat termic, scoala,...

 • 90 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 17 feb, 10:30
Drumul Taberei, parc Moghioros
55.000 €

Drumul Taberei, Targu Neamt, parc, 4 camere cf 2, etaj 8/10, fara imbunatatiri, bloc foarte civilizat, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 feb, 10:14