Vanzari apartamente 4+ camere cu loc parcare Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 38 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Zona: București
Loc parcare: da
  Salveaza cautarea
Unirii
8.000.000 €

Proprietar vand aparthotel situat pe Bd. Unirii 72 in suprafata de 4.668 mp, iar la parter si subsol se urmareste realizarea unui spatiu comercial...

 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, 12 ian, 18:55
Nicolae Grigorescu metrou
+ Schita
93.000 €

Aleea Fizicienilor, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica...

 • 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Sector 3, 19 ian, 10:48
Fundeni, vis-a-vis de spital, 4 camere
94.000 €

va oferim la vanzare apartamente noi, de 4 camere, cu o suprafata utila de 80 mp, situate la etajele 6-10 din 13, intr-un imobil modern, utilate si...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 13
Sector 2, 12 ian, 02:50
Vitan Mall
+ Schita
141.000 €

4 camere, bloc reabilitat. Cadastru/intabulare/CE A. Se vinde semimobilat/ nemobilat si/ sau semiutilat. Are o bucatarie de 10 mp, spatii...

 • 95 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 3, azi, 14:30
Central Park Stefan cel Mare
+ Schita
375.000 €

ap. 4 camere, Central Park din 2009, etaj 3, ap. este compus din living 33 mp, doua dormitoare 18 respectiv 17 mp si 11 mp, doua bai 114 mpu +...

 • 143 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 0 min.
Sector 2, azi, 10:33
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu
+ Schita
234.000 €

apartament de 4 camere (sup. utila 112 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr....

 • 112 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 9 min.
Bucuresti, 19 ian, 10:42
Dristor, Metrou, Rm. Valcea, stradal
98.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, 2 balcoane, geam baie, toate actele, situat la...

 • 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 5 min.
Sector 3, 19 ian, 10:46
Dristor Metrou
+ Schita
133.000 €

Ramnicu Sarat, stradal, bloc reabilitat, centrala, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, termopane, gresie, faianta, liber, situat la 8-10 min metrou...

 • 88 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Sector 3, 19 ian, 10:47
Rahova, Alexandriei, Antiaeriana, comision 0%!
+ Schita
71.000 €

rezervat - Al. Leresti nr. 8, bl. D1, et. 3/4, an. 1972, decomandat, orientat catre S, V si N, comision cumparator 0%, loc de parcare ADP, Cora,...

 • 82 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 5, 12 ian, 11:10
Kiseleff vanzare penthouse
1.350.000 €

penthouse etaj 3, cu lift la interior terase, 4 locuri parcare, bucatarie mob, utilata, 800 mp construit, 300 mp utili, liber, living 100 mp,...

 • 300 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Sector 1, 20 ian, 10:03
Militari apartament 4 camere reconfigurat, parcare
140.000 €

Uverturii, bloc 1984, apartament modernizat, se vinde mobilat si utilat complet, dispune de 2 bai, 2 balcoane, loc de parcare ADP,

 • 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 11 min.
Sector 6, 20 ian, 15:13
Nicolae Grigorescu, Matei Ambrozie, parc IOR
142.000 €

6-7 minute metrou, renovat, parchet fag, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc...

 • 88 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 5 min.
Sector 3, azi, 19:29
Mall Vitan, 3/4, Mutare Imediata, zona verde, langa Scoli si Gradinite
179.900 €

Va prezentam un apartament placut de 4 camere, situat la etajul 3, intr-un imobil de 4 etaje recent anvelopat si care se afla pe o strada linistita...

 • 98 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 10 ian, 18:30
Titan, langa parc IOR, Scoala 195
112.000 €

apartament de 4 camere cu 2 grupuri sanitare, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele,

 • 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 19 ian, 10:27
Titan chiar la parc IOR, Scoala 195
112.000 €

Titan, 5 minute parc IOR si metrou, pe Nicolae Grigorescu, Policlinica, bloc tip H, stradal, reabilitat, termopane, 2 gr sanitare, fara...

 • 82 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 19 ian, 10:48
Arena Nationala- Basarabia 4 camere
108.000 €

decomandat, renovat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, fara probleme cu terasa, toate actele, parcare.

 • 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, azi, 19:29
Fizicienilor- Nicolae Grigorescu- 4 camere
159.000 €

10 minute metrou si parc IOR, Lidl, Penny foarte aproape, renovat, instalatii schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2...

 • 86 mp
 • An 1982
 • Etaj 1 din 8
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 09:13
Drumul Taberei
115.000 €

Bucla, Tg. Neamt, cf. 1, decomandat, etaj 7/10, ctie 1978, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 2 gr. sanitare,...

 • 90 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 05 ian, 13:30
Titan, Ozana, 1 Decembrie
92.000 €

apartament renovat recent, contor separat de gaze (se poate monta centrala proprie), bloc reabiltat termic, terasa refacuta, etaj 4/4, suprafata...

 • 83 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 13 ian, 10:50
Pantelimon, Iancului, Ritmului
+ Schita
105.000 €

etaj 5 decomandat, bloc din 1981, anvelopat, doua balcoane si doua grupuri sanitare, zona Cimitirul Armenesc, comision 3%,loc de parcare ADP,...

 • 93 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 13 min.
Sector 2, 19 ian, 11:35
Alexandru Obregia, sect. 4
165.000 €

vand apart. 5 camere, renovat complet, 2 bai, 2 balcoane inchise termopan, centrala proprie, boxa, loc parcare,

 • 108 mp
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 17 ian, 11:25
Margeanului
115.000 €

cf 1 decomandat 1/10 margeanului stradal renovat recent totul nou gresie faianta parchet termopan mobilat utilat cadastru intabulare balcon inchis...

 • 90 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 5, 19 ian, 12:45
Margeanului inter. cu Buzoieni, Mega Image
90.000 €

Proprietar, ap 4 cam., loc parcare, et 2/10, lift, constr 1985, loc de joaca, statie STB, Pta Rahova, Mega Image, Profi, farmacii, banci,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 12 ian, 21:35
Aparatorii Patriei
129.000 €

Aparatorii Patriei, etaj 1 mobilat/ utilat modern, ready to move in

 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 5 min.
Sector 4, 19 ian, 09:50
Colentina, lacul Plumbuita
97.150 €

suprafata utila 88 mp, vedere mixta, 2 grupuri sanitare (bai cu cabina de dus), balcon spatios cu pivnita, boxa la subsol de cca. 11 mp....

 • 88 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 20 ian, 11:40
Tei, Emerald Residences
+ Schita
750.000 €

penthouse deosebit, etajele 9 si 10 Emerald Residences,

 • 307 mp
 • An 2008
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 18 ian, 18:05
Metrou Aparatorii Patriei Iriceanu, proprietar 4 camere
125.000 €

Proprietar 4 camere Aparatorii Patriei Iriceanu Ion Apartament renovat pana la nivel de instalatie sanitara si electrica. Termopane....

 • 83 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 ian, 17:17
Pantelimon, Costin Georgian, Parcul Morarilor
91.000 €

cu vederea catre parc, aproape de metrou, loc de parcare ADP, 4 camere semidecomandate, doua gr. sanitare, suprafata utila de 83mp = balcon de...

 • 83 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 2, 17 ian, 12:18
Doamna Ghica Terasa, 98 mp, centrala proprie
119.000 €

Parcul Lunca Florilor, decomandat, 98 mp, etaj 4, bloc 1987. Ap. are centrala termica proprie, geamuri termopane, parchet, gresie, faianta, usa...

 • 98 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 2, 17 ian, 16:32
Berceni- Giurgiului
+ Schita
124.999 €

Berceni, vand ap.cu 4 camere decomandat, pe str.Gradistea, suprafata 90mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, finisat, parchet, gresie, faianta,...

 • 90 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 4, 18 ian, 10:06
Unirii, Bd. Regina Maria, central
+ Schita
317.000 €

apartament cu patru camere decomandat + terasa, situat la P/4, intr-un bloc tip boutique din 2015, iar la subsol trei locuri de parcare si o boxa,

 • 145 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 10 min.
Sector 4, 18 ian, 10:16
Fundeni nr. 159
93.600 €

apartament spatios, modern compartimentat, mobilat, utilat, vedere superba, imobil decent, Fundeni-Tower, disponibil imediat, se accepta orice tip...

 • 78 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 13
Sector 2, 18 ian, 10:36
Aparatorii Patriei Apartament 4 Camere Suprafata Generoasa Sector 4
125.000 €

Va oferim spre vanzare un apartament superb de 4 camere. Suprafata generoasa: 83mp utili. Decomandat. An constructie bloc : 1982...

 • 83 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 20 ian, 14:30
Titan, parc IOR, Liviu Rebreanu
147.000 €

vindem un apartament luminos aflat intr-o zona verde, linistita, avand o vedere mixta, 2 gr. sanitare, geam la baie, centrala termica, proaspat...

 • 80 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 3, ieri, 09:13
Titan- complex Rasarit de Soare
+ Schita
165.000 €

Imobil 2009, et 2/11, decomandat, 105 mp, 3 balcoane, 2 bai, 2 locuri de parcare, AC in fiecare camera, mobilat/utilat complet. Vec: Auchan Titan,...

 • 105 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Sector 3, 20 ian, 12:05
Titan
+ Schita
117.000 €

intre metrou si parc Titanii, cf. 1, dec, etaj 2/4, termopan, parchet lemn, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, loc de parcare platit, bloc...

 • 81 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Sector 3, 20 ian, 12:44
Victoriei
206.000 €

agentia imobiliara Randra va propune spre vanzare, un apartament cu 4 camere, situat in zona Victoriei, Bd. Nicolae Titulescu, intr-un bloc...

 • 95 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 8 min.
Sector 1, ieri, 10:38
Armeneasca, Spatarului
+ Schita
164.000 €

proprietar, vand apartament spatios cu 25 mp terasa, 3 camere, zona Armeneasca. Pret discutabil,

 • 125 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 15 min.
Sector 2, ieri, 13:41