Vanzari apartamente 4+ camere Berceni - Giurgiului

Subrubrica: 4+ camere
Zona: Berceni-Giurgiului
...

str. Odei 76, constr. 2022, ap. 4 cam. in imobil P+8, dec., et. 1/8, su totala 99 mp, 2 dormitoare, 2 bai, balcon 5,60 mp, finisaje premium. Pret 125.000 € + TV,

Suprafata 99 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 Jan, 08:01
...
92.000 €

vav de piata Straduintei, acces stradal, vedere mixta, etaj 6/10, bloc 1979 reabilitat termic, bucatarie de 11.5 mp, 2 bai, 3 balcoane, posibilitate de montare centrala proprie, comision 0,

Suprafata 89 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 6 din 12 M 18 min.
Bucuresti, 26 Jan, 18:53
...
119.000 €

Va propunem un apartament deosebit, mobilat complet, locuibil imediat, situat langa parcului Tineretului si metroul C-tin Brancoveanuu. Are o vedere panoramica spre parc si centrul orasului este situat...

Suprafata 81 mp An 1993 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 11 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:50
...
105.000 €

Emil Racovita,stradal,cf 1,balcon,90 mp,2 grupuri sanitare,scara curata,zona verde si civilizata,scoala generala in apropiere,Piata Sudului,mijloace de transport,Mega Image.Pret negociabil.

Suprafata 90 mp An 1980 Etaj 1 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 10:33
...
93.000 €

Brancoveanu Gazarului et 3/4 dec bloc 1978, termopan peste tot inclusiv balcon, parchet, curat , liber, zona civilizata, scara curata, scoala ,gradinita spital, liber, necesita zugraveala. cadastru intabulare

Suprafata 90 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 Jan, 10:54
...
89.900 €

cf. I, decomandat, etaj 3 din 4, bloc 1970, loc parcare ADP, ferestre termopan Salamander, balcoane inchise cu sistem autoculisant, glafuri placate cu travertin, centrala proprie Wissman, metrou 3 min.,

Suprafata 89 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 Jan, 18:55
...
111.999 €

ap. 4 cam., 78,71 mp, dec., vedere dubla, et. P/4, bloc din 1977, la 4 min. de S.T.B. si 6 min. de metrou Aparatorii Patriei. Ap. se vinde mobilat/utilat optional. Comision agentie 2% negociabil,

Suprafata 79 mp An 1977 Decomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, 02 Feb, 19:00
...
99.999 €

apartament 4 camere, 79,19 mp, decomandat, 2 bai, balcon inchis, et. 4/4, bloc din 1975 reabilitat, la 6 min. de statii S.T.B., necesita renovare. Comision agentie 2% negociabil,

Suprafata 79 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 02 Feb, 19:40
...
86.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 4 camere decomandat,bine impartit,2 bai,spatios,zona linistita,situat in apropiere de Piata Progresu,cu acces usor spre centre comerciale si transport.

Suprafata 81 mp An 1977 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 15:26
...
124.900 €

Va prezentam spre vanzare un apartament cu 4 camere, decomandat, 2 bai, bucatarie deschisa. Apartamentul are o suprafata totala de 83 mp, acesta este finisat cu gresie, faianta, parchet laminat si este...

Suprafata 83 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 01 Feb, 11:23
...
115.000 €

Apartament de vanzare, 4 camere, semidecomandata, etaj 4/10, vedere stradala, situat la aprox 10 minute de metrou Piata Sudului. Apartamentul dispune de gresie, faianta, parchet, termopan, incalzire cu...

Suprafata 90 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 06 Feb, 09:27
...
105.000 €

apartament 4 camere, spatios, semidecomandat, 82 mp, etaj 7/8, 1984, 2 lifturi, 2 bai, 2 balcoane inchise, ferestre termopan, aproape de metrou Aparatorii Patriei, se accepta credit, comision 2%.

Suprafata 82 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:14
...
84.000 €

cf. 2, semidecomandat, renovat, mobilat, utilat complat, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, combina frigorifica, plita, cuptor, hota, termopan, aer conditionat, usa metalica, geam la baie,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 14:32
...
102.000 €

gresie, faianta, termopan si parchet. Acte la zi,

Suprafata 82 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 20 Jan, 18:52
...
107.000 €

4 camere in zona Berceni, metrou Aparatorii Patriei, imobil 1984, semidecomandat, 83,32 mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parcare, boxa, renovat, vedere mixta,

Suprafata 83 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 11:56