Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 119 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Zona: București
2 grupuri sanitare: da
X inchide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Sala Palatului
152.000 €

Luterana- 2/5, liber, fara amenajari, boca la subsol, 2 balcoane, 2 grupuri, prezinta risc seismic, dar fara bulina, pret 152.000 Euro.

 • 112 mp
 • An 1951
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 04 feb, 12:29
Crangasi, metrou, Circa 20 Politie
119.900 €

piata, 7/8, decomandat, 93 mp, constructie 1988, finisat, mobilat , utilat, 2 bai. 2 balcoane, geam baie, luminos (est-vest), alarma, cadastru,...

 • 93 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:01
Dristor pe Ramnicul Valcea, chiar la metrou
139.000 €

stradal, complet renovat, mobilat si utilat lux, instalatii electrice si sanitare schimbate toate prin sapa, calorifere noi, gresie, faianta,...

 • 90 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:44
Parcul Tei, vedere panoramica spre Lacul Tei
115.000 €

apartament cu o vedere panoramica superba spre Lacul Tei, situat in imediata proximitate a Parcului Tei, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu...

 • 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
151.573 €

apartament 4 camere 202.45 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 202 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 09:51
Lacul Tei
+ Schita
105.000 €

Facultatea de Constructii, apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane mare, vedere superba, suprafata totala 101 mp, etaj 13, 2 lifturi,...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 13 din 13
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:39
Piata Victoriei, Guvern
320.000 €

spatiu birouri 5 camere in Piata Victoriei, cladire de birouri, suprafata 186 mp, amenajat, inchiriat, ideal investitie.

 • 186 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 12
 • 2 min.
Bucuresti, 11 feb, 11:59
Apartament cu 4 camere zona de nord Bucuresti
+ Schita
169.500 €

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp),...

 • 154 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:58
Titan, Ozana, Livada cu Nuci, 4 camere
78.000 €

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de h, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc...

 • 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 18 feb, 08:58
Decebal, metrou Piata Muncii
144.000 €

4 camere decomandat, vedere mixta, bloc monolit stradal, parcare, geam la baie, liber.

 • 93 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 18 feb, 17:54
Dacia, Eminescu
130.000 €

Piata Gemeni, stradal ap. 5 cam. dec., 4 dormitoare, cf, centrala de ap., 2 balcoane, terasa inchis, boxa subsol si cam serv, Pret 130.000 euro,...

 • 157 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 17 feb, 08:43
Rahova, Cartier Confort Urban, RATB 117
86.900 €

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 12 feb, 19:35
Unirii Splai, Mircea Voda, Camera de Comert
+ Schita
189.000 €

6/8, cf. 1 sporit, semidec., 105 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p,...

 • 105 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 18:31
Dacia Toamnei, cu Silvestru, vanzare ap. 4 cam
+ Schita
185.000 €

ap 4 cam., in vila etaj 1/1, curte, boxa, pod in proprietate, stare buna constructie 1926-1937, cf, centrala de apartament, parterul in prezent...

 • 140 mp
 • An 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 15 min.
Bucuresti, 17 feb, 08:45
Drumul Taberei
72.000 €

Proprietar vand apartament Drumul Taberei Str.Cetatea Histria, mobilat si utilat, aer conditionat, termopan, usa metalica, apometre si repartitoare...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 17 feb, 06:35
Unirii, bulevardul Unirii, Zepter
239.000 €

duplex 5 camere, 6+7/8, 137 mp, 1996, stradal, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, g, f, p, t, um, renovat recent, orientare cardinala sud-est....

 • 137 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 19 min.
Bucuresti, 17 feb, 15:57
Cora - Pantelimon
+ Schita
79.500 €

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15...

 • 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 18 feb, 17:30
Balcescu bulevard, Biserica Italiana
+ Schita
120.000 €

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.

 • 156 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 17 feb, 19:22
Basarabia, Diham, stradal
112.000 Lei

bd. Basarabia, stradal, 4 camere transformate in 3 camere finisat, utilat si mobilat modern, living 33 mp balcon, 2 bai: 1 cu hidromasaj, usi lemn...

 • 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 19 feb, 16:15
Vitan, Casa de Pensii, renovat
128.500 €

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei...

 • 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:40
Decebal, Piata Alba Iulia
180.000 €

4 camere decomandat, vedere mixta, bloc monolit, stradal, parcare,

 • 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 18 feb, 17:54
Iancului, metrou
93.000 €

Iancului, Posta, 4 camere transformate in 3, amenajari noi, nelocuit, decomandat, doua grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj tehnic, reabilitat,

 • 82 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 29 ian, 07:20
Universitate, vanzare apartament 4 camere
139.000 €

Zona Sala Palatului, pozitie foarte buna, apartamanent spatios, living 22 mp, dormitor matrimonial 16mp, 2 bai, balcon inchis, disponibil imediat.

 • 82 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 10 feb, 12:05
Unirii Splai, Mircea Voda, Camera de Comert
+ Schita
189.000 €

6/8, cf.1 sporit, sdec, 105 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta superba, bloc 2008, mobilat modern, contorizat, loc de parcare ADP, g, f, p, t, usa...

 • 105 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 18:36
Drumul Taberei
89.000 €

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat cadastru...

 • 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 11:12
Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei
61.999 €

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in...

 • 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:09
Doamna Ghica Parc
89.000 €

4 camere, Dna Ghica nr.1, langa Palatul Ghica si Parcul Plumbuita, intrare stradala, etaj 6/10, cf. 1 dec, st 88 mp, bloc 1977, 2 balcoane inchise...

 • 88 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 19 feb, 07:35
Drumul Taberei
+ Schita
73.000 €

Str. Vladeasa, Scoala nr. 59, apartament curat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, centrala proprie, curat, acte, acces faci mijloace de transport,...

 • 80 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 10 feb, 12:27
TimpurI Noi metrou, 4 camere spatioase, bine compartimentate
208.980 €

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 115,97 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri...

 • 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 6 min.
Bucuresti, 17 feb, 17:36
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
146.846 €

apartament 4 camere 197.65 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 198 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 09:21
Dristor
92.900 €

Ramnicu Valcea, 7-8 minute metrou, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, anvelopat

 • 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 14 feb, 08:54
Vicina
76.000 €

ap. 4 camere 2 bai, 2 balcoane, Vicina 2,

 • 83 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
Bucuresti, 17 feb, 16:30
Margeanului inter. cu Buzoieni, Mega Image
+ Schita
85.000 €

85000eur, 84mp, ap. 4(3)cam. dec+loc parcare, etaj 2 din 10, constructie 1985, multiple facilitati, statie STB, piata, Mega Image, Profi, farmacii,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 18 feb, 21:20
Unirii, Sitraco Center Horoscop
+ Schita
159.000 €

Apartament in vila, 4 camere+1 garsoniera in pod cu toate facilitatile, pod, pivnita, confort 1/decomandat, etaj 1/1+pod, 1 baie, 2 w.c. de...

 • 185 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 3 min.
Bucuresti, 17 feb, 14:34
Mosilor, Carol
90.000 €

8/8 cu etaj tehnic, semidecomandat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, contorizat (apometre, repartitoare, contoar...

 • 77 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:22
Dristor Metrou
114.000 €

Camil Ressu, Rm Valcea, chiar la metrou, situat in planul 2, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 85 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:38
Militari, Gorjului
+ Schita
85.900 €

decomandat complet, et. 6, curat, langa metrou, piata Gorjului, 2 balcoane, vedere mixta, 2 bai, spatios, scara curata,reabilitat, partial mobilat,...

 • 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 17 feb, 15:40
Sisesti nr. 119 apartament cu 4 camere
+ Schita
149.500 €

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp),...

 • 130 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 12:57
Dristor metrou
120.000 €

chiar pe Rm. Sarat, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate...

 • 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:32
Sisesti, apartament 4 camere ansamblu rezidential
+ Schita
169.500 €

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp),...

 • 148 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 16:18
Decebal, Piata Alba Iulia
199.750 €

1995, 5/7, 110 mp totali, 105 mp utili, decomandat, 2 gr. sanitare, g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat, stradal, comision 0%. www.realkom.ro

 • 110 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, 17 feb, 15:57
Soseaua Giurgiului, Luica, str. Baciului
53.900 €

4 camere, etaj 3 din 10, 62 mp, bloc 1975, dotari: gresie, faianta, parchet, termopane, usi interior noi, usa metalica, mobilat si utilat, acte,...

 • 62 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 05 feb, 11:26
Unirii, Alba Iulia, metrou, finalizat
+ Schita
133.500 €

Cu lift, constructie noua, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program...

 • 78 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 17 min.
Bucuresti, 19 feb, 08:57
Titan metrou 1 Decembrie (2min) Jean Steriadi
+ Schita
78.000 €

apartament 4 camere decomandat, Titan, Metrou 1 Decembrie (2min), 80 mp, etaj 4, bloc reabilitat, instalatii sanitare si electrice noi. Gresie,...

 • 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 3 min.
Bucuresti, 19 feb, 06:25
Domenii, vanzare apartament 4 camere 201mp
510.000 €

Apartament cu 4 camere de tip penthouse, in proximitatea zonei Domenii, living 60mp, 3 dormitoare, 3 bai, terasa 30mp, 2 locuri de parcare in...

 • 201 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 10 feb, 12:05
Gorjului, Iuliu Maniu chiar pe Floare Rosie
67.900 €

5 minute metrou, 2 gr. sanitare cu geam, bloc 4 etaje, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie...

 • 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:44
Berceni Metalurgiei
89.000 €

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 17 feb, 15:27
Stefan cel Mare, Judetului
465.000 €

apartament 4 camere in bloc 2015 renovat total 2019, etajul 14, finisat, mobilat si executat cu firma de arhitectura. Suprafata totala 181 mp. La...

 • 158 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 14 din 15
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 11:40
Unirii, Decebal, Zvon, stradal
198.000 €

pozitie exceptionala, 4/8, cf 1 sp, dec, 108 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta, mobilat modern si utilat, ideal investitie, calorifere si instal...

 • 108 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:25
Dristor, metrou
125.000 €

Ramnicu Valcea, Laborator, confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, situat la 3 min metrou Dristor, merita vazut

 • 96 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 10:42
Drumul Taberei, Ghencea
72.500 €

cf. 1, etajul 9 din 10, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, centrala termica proprie, spatii de depozitare, actele sunt pregatite, urgent

 • 81 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 feb, 08:44