Vanzari apartamente 4+ camere 2 grupuri sanitare Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 146 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Zona: București
2 grupuri sanitare: da
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
171.740 €

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • Suprafata 238 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...19 min.
Bucuresti, azi, 19:09
Titan
82.000 €

Postavaru adiacent cf. 1, decomandat, 3/4, balcon in termopan, 85 mp, 2 gr. sanitare, curat locuibil, g, f, p, t, um, aproape scoala si gradinita,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 28 aug, 11:27
Berceni, 4 decomandate lux, finalizat, comision 0
98.000 €

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept...

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 mar, 10:16
Militari
61.500 €

Apusului, semidec., parter inalt din 10, cf. 2, semimobilat, renovat, curat, 2 grupuri sanitare, ideal investitie, apropiere mijloace de transport,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piața Gorjului ...13 min.
Bucuresti, 15 mar, 11:01
Dr.Taberei, Moghioros Park Residence
+ Schita
138.500 €

4 camere - tip 12B4-decomandat, predare"la cheie"- iunie 2019/dec.2020 Bucuresti, Sector 6, str.Brasov 25L

 • Suprafata 118 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 12:18
Unirii, Alba Iulia, metrou, finalizat
153.500 €

comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Piața Muncii ...17 min.
Bucuresti, azi, 08:47
Berceni
+ Schita
79.000 €

proprietar vand apartament, 4 camere, ingrijit, decomndat, etaj 1/4, reabilitat termic, termopan, parchet, boxa subsol, balcon, 2 grupuri sanitare....

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:50
Armeneasca, Universitate, 4 camere 117 mp
+ Schita
92.900 €

Bloc interbelic, locatie centrala, 4 camere, 2 gr sanitare, centrala proprie.

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1939
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Stefan cel Mare ...16 min.
Bucuresti, azi, 16:27
Titan, Liviu Rebreanu, Aleea Barajul Bistriței
87.000 €

4 cam, et.1/ 4, 82mp, 2 bai, 2 balcoane, usa metalica, parchet, ideal pentru familii cu copii, gradinite, scoli, parcuri , locuri de joaca,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Etaj 1 din 4
 • Titan ...18 min.
Bucuresti, azi, 12:12
Calarasilor, Agricultori
+ Schita
234.990 €

Ideal Residence...ideal for your family ! Intr-o noua dezvoltare de clasa "premium" loc parcare acoperit. Termenul de finalizare august 2018....

 • Suprafata 141 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • Piața Muncii ...9 min.
Bucuresti, ieri, 15:48
Dristor metrou
+ Schita
96.000 €

4 camere semidecomandat, 2 balcoane, 2 grupuri saniare, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, parc, piata...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Dristor ...9 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:44
Victoriei, Academia Romana
210.000 €

Calea Victoriei, Academia Romana, apartament 4 camere, confort 1 circular, hoch parter/3, an 1943, bloc fara probleme, st=150 mp, su=125 mp,...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 1943
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...10 min.
Bucuresti, azi, 11:45
Unirii
220.000 €

Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, decomandat, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Metro M3 Izvor ...7 min.
Bucuresti, 27 feb, 12:37
Titan metrou
92.000 €

Constantin Brancusi intersectie Nicolae Grigorescu, confort 1, etaj 2 din 4, 2 balcoane, 2 gr sanitare, bloc reabilitat termic, zona linistita,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Titan ...5 min.
Bucuresti, azi, 13:54
Crangasi, vanzare ap 4 cam
92.000 €

Crangasi metrou, parc ap. 4 cam., p/4, bloc 1989, 3 bai, instalatie electrica schimbata, cf liber numai vanzare locuinta sau cabinete...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 14 mar, 09:14
Calea Calarasilor nr 253
155 €

Particular vand apartament cu 4 camere, decomandat, utilat si mobilat.

 • Suprafata 103 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Piața Muncii ...19 min.
Bucuresti, 16 mar, 21:50
Titan, Circa 13 Politie
76.000 €

Titan - str. Ciucea, 4 camere, cf. 1 dec., et. 4, 87 mp gresie, faianta, parchet, termopan, bloc civilizat, aer conditionat, bloc reabilitat...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 10:19
Rahova-Petre Ispirescu
84.900 €

1982 constructie bloc, stradal, decomandat 85 mp, etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, centrala termica,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:49
13 Septembrie, Sebastian, ap 4 cam 96mp utili
+ Schita
102.000 €

zona linistita, bloc construit in 1995, etaj intermediar. Apartament decomandat si renovat recent, mutarea se poate face imediat. Amplasamentul...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 13 mar, 18:07
1 Decembrie 1918, chiar la Auchan
84.000 €

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat.

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:37
Pantelimon, langa Cora
99.000 €

Penthouse 4 camere, 115mp, etaj 17, Cora Pantelimon.

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 17 din 17
 • Republica ...16 min.
Bucuresti, 05 feb, 14:17
Dorobanti, ASE, Dacia, Howard Johnson
+ Schita
169.000 €

3/10, decomandat, 100 mp, bloc dupa cutremur, reabilitat termic, stradal, vedere mixta, liber, curat, fara imbunatatiri, negociabil,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Stefan cel Mare ...12 min.
Bucuresti, 12 mar, 13:08
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, Parcul Circului
91.000 €

Lacul Tei, 9/11, dec, 97 mp, 2wc, bloc 1978, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, termopan usa...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
 • Ștefan cel Mare ...15 min.
Bucuresti, 14 mar, 15:21
Dr.Taberei, Moghioros Park Residence
+ Schita
162.500 €

DUPLEX 4 camere - tip 5B3 - decomandat, predare"la cheie"- iunie 2019 / decembrie 2020 Bucuresti, Sector 6, str.Brasov 25L

 • Suprafata 144 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:33
Unirii, intersectie cu Traian, comision 0%
189.000 €

1997 anul constructiei, oferta vanzare apartament 4 camere pe Strada Straian, mobilat si utilat, 2 locuri de parcare, 110 mp utili, etaj 7/8,...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Iancului - M1 ...16 min.
Bucuresti, 13 mar, 14:50
1 Decembrie 1918
82.000 €

7-8 minute metrou, decomandat, cf 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa subsol 8 mp, loc de parcare,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 08:37
Nerva Traian Timpuri Noi metrou
125.000 €

4 camere deomandat, model L, la 7 min de metrou, intr-o zona in plina dezvoltare.

 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...13 min.
Bucuresti, 15 mar, 11:46
Cotroceni, Biserica Elefterie Arenele B.N.R
173.500 €

Apartament 4 camere modern, finisaje lux, confort 1/semidecomandat, etaj 2/2+pod, st=103mp, living 30mp, centrala termica proprie, gresie, parchet,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1941
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • Eroilor ...6 min.
Bucuresti, azi, 12:34
1 Decembrie 1918, metrou
80.000 €

Jean Steriadi, confort 1, 7-8 minute metrou, decomandat, cf 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa subsol 8 mp, loc de parcare,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:32
Dorobanti, Capitale, vanzare ap 5 cam. in vila
+ Schita
275.000 €

Dorobanti Capitale ANAF, ap 5 cam in vila p/2, garaj curte 116 mp proprietate indiviziune, cf, liber, stare foarte buna pret exceptional de criza...

 • Suprafata 170 mp
 • An constructie 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...10 min.
Bucuresti, 14 mar, 09:08
Calarasilor, Agricultori
+ Schita
695.000 €

5 camere tip Penthouse, dec, cu o suprafata de 320 mp utili la etajul 6 plus 300 mp terasa amenajata la etajul 7, cu un partiu armonios, parcare,...

 • Suprafata 499 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • Piața Muncii ...12 min.
Bucuresti, ieri, 14:39
Militari, Gorjului, apartament 4 camere
69.000 €

Militari, Gorjului Ghirlandei, 4 camere, semidecomandate, intr-un bloc cu 4 etaje, gresie si faianta in amandoua baile si bucatarie, termopan la...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 13 mar, 10:27
Piata Iancului, Mihai Bravu, Sos. Iancului
109.000 €

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • Piața Iancului - M1 ...10 min.
Bucuresti, 14 mar, 13:42
Dacia Toamnei
+ Schita
125.000 €

Apartament 4 camere, HP din 2, renovat recent,vila construita dupa proiectul arhitectului Jean Burcus, renovat, suprafata totala 92 mp, curte...

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • Obor ...12 min.
Bucuresti, 11 mar, 14:15
Drumul Taberei
61.999 €

Tg Neamt cf 2 etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat 2 gr sanitare eliberabil acc credit,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:24
Mosilor-Spatarului
210.000 €

5 camere ,etaj 2/ P+3,Su -177 mp + balcon 5.2 mp semidecomandat,gresie,faianta ,parchet,termopan, centrala termica de apartament,boxa subsol -14,5...

 • Suprafata 196 mp
 • An constructie 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Universitate ...11 min.
Bucuresti, 03 mar, 12:50
Drumul Taberei, Bl Timisoara Plaza Romania
69.000 €

bloc civilizat structura beton si caramida apartament pe mijloc pozitionare E-V izolat interior termopan gresie faianta parchet triplu stratificat...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Piața Gorjului ...19 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Vitan, Mall Vitan, Brailita
115.000 €

"ProCapital Development" ofera spre vanzare: apartament 4 camere decomandat 2 grupuri sanitare bucatarie open space hol spatios;

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Dristor ...13 min.
Bucuresti, 14 feb, 18:09
13 Septembrie
95.900 €

Proprietar, zona Prosper Center Sebastian, 4 camere decomandate, hol H, 2 bai, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, bloc...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 12 mar, 11:40
Berceni, imobil finalizat
138.000 €

apartament 4 camere lux, bloc nou, in suprafata de 99 mp in cartierul Berceni. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet+tv),...

 • Suprafata 99 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 16 mar, 10:16
Brancoveanu metrou
113.500 €

Oltenitei, Scoala de Politie, bloc stradal 1984, apartament amenajat modern, cf. 1, etaj 9/11, termopan, parchet, gresie, faianta, mobilat si...

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 11
 • Piața Sudului (M2) ...11 min.
Bucuresti, azi, 12:37
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
83.900 €

Ratb 282, str. Radovanu, bloc 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, 2/8 dec, 86 mp, centrala termica, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, p, um, ac,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 14 mar, 13:40
Doamna Ghica langa Palat Ghica, Parc Plumbuita
+ Schita
89.600 €

4 cam., cf. 1 dec., 85 mp, parter, vedere stradala, bloc reabilitat termic in 2018, balcon cu beci, loc parcare, 2 grupuri sanitare, um, g, f, p, 2...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 15 mar, 12:05
Titan, Ozana, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
171.749 €

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • Suprafata 238 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 15 mar, 10:18
Balcescu bulevard, Biserica Italiana
+ Schita
120.000 €

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.

 • Suprafata 156 mp
 • An constructie 1947
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Universitate ...5 min.
Bucuresti, 08 feb, 12:57
Primaverii, apartament 4 camere
320.000 €

Va oferim un apartament reprezentativ aflat in cea mai exclusivista zona a Bucurestiului, cartierul Primaverii. Beneficiind de o arhitectura...

 • Suprafata 153 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 04 nov, 14:08
Mosilor
 

decomandat, mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • Obor ...11 min.
Bucuresti, 13 mar, 18:14
Vitan, Casa de Pensii, renovat
150.000 €

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei...

 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • Timpuri Noi ...17 min.
Bucuresti, 13 mar, 18:17
Vacaresti, Timpuri Noi, mobilat, utilat
104.000 €

va invitam sa achizitionati un apartament cu 4 camere, amplasat in zona centrala a Bucurestiului, cu acces rapid catre toate punctele de interes.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...8 min.
Bucuresti, 15 mar, 08:46
Sector 4, Berceni, Iriceanu, Kaufland
86.500 €

Propr vand ap.4cam. dect, etaj 3/8, pret: 86500 eur, bloc constr. 1985, reabilitat termic, retras de la strada, zona linistita, luminos, spatios,...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Apărătorii Patriei ...7 min.
Bucuresti, azi, 13:34