Vanzari apartamente 3 camere Pantelimon

Subrubrica: 3 camere
Zona: Pantelimon
...
71.999 €

vand apartament 3 camere, sos. Pantelimon nr. 352, intre spitalul Panteliomon si Cora, an de constructie 1974, decomandat, suprafata utila 70 mp, etaj 3/10, g, f, p, t, um

Suprafata 70 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:06
...
76.000 €

Spital Sf. Pantelimon, apartament 3 camere, decomandat, et. 10/10,

Suprafata 61 mp An 1972 Decomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:55
...
180.000 €

Va propunem spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Iancului Pantelimon, zona Lidl Pantelimon, intr-un bloc construit in anul 2010, confort 1 sporit, decomandat, etaj 9 din 9, avand...

Suprafata 105 mp An 2010 Decomandat Etaj 9 din 9 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:14
...
92.000 €

la 10 minute de metrou, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 9/10, bloc 1984 reabilitat, cu toate imbunatatirile decente, mobilat utilat, curat, zona linistita, 2 gr sanitare si 2 balcoane, merita!

Suprafata 67 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 06 Feb, 15:00
...

SunLake Residence, ap. 3 cam. dec., cu terasa, in imobil in constr. S+P+12E, su 90 mp, et. 3/12, 2 bai, acces din toate camerele catre terasa de 20 mp cu vedere spre lac, finisaje, g, f, p, t, um, ct....

Suprafata 90 mp An 2022 Decomandat
Bucuresti, 28 Jan, 08:01
...
80.000 €

Pantelimon, Parc Morarilor ,64mp, circular, et. 8/10, vedere parc

Suprafata 64 mp An 1975 Circular Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:57
...
72.000 €

stradal, decomandat, 71 mp, balcon mare, 4/10, bl. reabilitat termic, scara curata, liber, multiple magazine, aproape parc Morarilor, scoli, gradinite, cadastru, intabulare, pret bun disc.,

Suprafata 71 mp Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:51
...
79.999 €

Bugheanu Alexandru ^ Global Home Romania ^ Real Estate Agency: Situat langa statia de metrou Pantelimon, apartament 3 camere, doua balcoane, 2 debarale, mobilat si utilat. Va propunem spre vanzare un...

Suprafata 83 mp Decomandat Etaj 1 din 15
Bucuresti, azi, 10:30
...
69.900 €

3 camere confort 1 circular, etaj 6/10, cadastru, intabulare, liber,

Suprafata 66 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 06 Feb, 08:45
...
72.000 €

Posta, etj.4/10,cf1,dec,71mp, balcon spatios,bl fara risc seismic, reabilitat termic, geam la baie,scara si vedere stradala, fara imbunat, doar termopan,lift modernizat, acte O.K, liber, pret bun, neg,acc...

Suprafata 71 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:44
...
73.900 €

3 camere, bloc reabilitat, vedere stradala, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 62 mp An 1975 Decomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 24 Jan, 18:55
...
63.500 €

Vanzare 3 camere conf l, decomandate, etaj 7/10, bloc 1975, reabilitat termic, fara imbunatatiri, cu contor de gaze tras in apartamet si teava de gaze separat pe hol pentru centrala, balcon inchis.

Suprafata 68 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 13 Jan, 16:37
...
73.500 €

Sos. Pantelimon, zona Spitalul Sf. Pantelimon, stradal, apartament 3 camere, circular, vedere fata, baie cu geam, etaj 6/10, suprafata 65 mp.

Suprafata 65 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 09:46
...
76.000 €

mai exact in spate la Spitalul Judetean Ilfov, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 4/4, bloc 1981 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, 2 gr sanitare si 2 balcoane, merita vazut !

M 15 min.
Bucuresti, azi, 11:35
...
81.000 €

Vectorial Broker va prezinta spre vanzare un apartament de 3 camere,decomandat,confort 1, in zona Basarabia- Chisinau, cu o suprafata totala de 69mp, si urila de 64mp, avand 2 bai si 2 balcoane. Apartamentul...

Suprafata 69 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 14:48
...
90.000 €

de vanzare 3 camere decomandat, 92 mp, etaj 3/4, bloc 2016, centrala termica, incalzire in pardoseala, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 1 loc de parcare,

Suprafata 92 mp An 2016 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:25
...
49.999 €

ap. 3 cam., 49 mp, semidec., balcon 1,60 mp, et. 10/10, bloc din 1971, anvelopat, la 4 min. de statii S.T.B. Toate utilitatile, posibilitate montare centrala proprie. Comision agentie 2% negociabil,

Suprafata 51 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 10 M 18 min.
Bucuresti, 02 Feb, 19:45
...
120.000 €

la 8 minute de Parcul Titan, confort 1 semidecomandat, 67 mp, etajul 4/8, bloc 1984, cu toate imbunatatirile moderne, instalatii noi, mobilat utilat nou, 2 gr. sanitare, pozitie excelenta, merita,

M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:38
...
70.000 €

agentia imobiliara va propune spre vanzare apartament 3 camere supraf. 66 mp, situat la et.1/10, bloc anvelopat. Imobilul este situat stradal, vederea este pe spate intr-o zona linistita,

Suprafata 66 mp An 1974 Circular Etaj 1 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 12:04
...
84.500 €

K Imobiliare propune in bloc construit in anul 1982, etajul 4, apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, suprafata 73 mp, nerenovat, liber,

Suprafata 73 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 08:36
...
90.000 €

Parc National, cf.1, 2 bai, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, mobilat si utilat complet, liber, ideal investitie, geam la baia mare, g+f+p+t, usa metal, aer cond., zona linistita, acc. credit, neg.,

Suprafata 70 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:57
...
80.000 €

Apartament decomandat cu 3 camere, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 75mp, et 5 din 10, situat la 1 minut de Parcul Morarilor. Bloc reabilitat termic, se vinde partial mobilat.

Suprafata 75 mp An 1980 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 09:31
...
77.000 €

confort 1 decomandat, 67 mp, etaj 4/4, bloc an 1982, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise cu termopan, bloc anvelopat, mici imbunatatiri, usa metalica intrare.

Suprafata 67 mp An 1982 Decomandat Etaj 4 din 4 M 17 min.
Bucuresti, 02 Feb, 15:33
...
38.000 €

Baicului langa Lidl, cf3, 3/4, gaze, bl. reabilitat termic, scara civilizata, este pe mijloc, caldura, parcari auto, scoala, magazine, aproape transport auto, cadastru intabulare disc.

Suprafata 35 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 09:48
...
79.700 €

Apartament de 3 camere intr-un bloc reabilitat, construit in anul 1975 ,langa Parcul Dobroesti, Soseaua Pantelimon 309, la etajul 4 al unui bloc cu 10 etaje. Acesta are o suprafata de 71 mp, compus dintr-un...

Suprafata 71 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:02
...
86.000 €

Confort 1 decomadat etaj p/8 suprafata 68mp costructie 1983 balcon inchis bloc reabilitat termic rulouri electrice 2 grupuri sanitare termopane usa metalica curat liber zona buna pret 86000 euro

Suprafata 68 mp An 1983 Decomandat Etaj parter din 8 M 16 min.
Bucuresti, 06 Feb, 17:32
...
88.900 €

Va oferim un apartament de 3 camere de vanzare situat in zona Morarilor - Soseaua Pantelimon - Parc Florilor, Soseaua Fundeni, bloc stradal, langa parcul Florilor, 12 minute metroul Costin Georgian,...

Suprafata 70 mp An 1977 Decomandat Etaj 8 M 14 min.
Bucuresti, 05 Feb, 09:13
...
71.500 €

3 camere, confort 1, decomandat, etaj 7/8, stradal, termopan, centrala proprie, liber, bloc reabilitat,

Suprafata 61 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 17:23
...
110.000 €

Vand apartament 3 camere Piata Delfinului

An 1977 Decomandat Etaj 4 din 12
Bucuresti, azi, 19:06