Vanzari apartamente 3 camere aproape de metrou Grivita - Gara de Nord

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 175 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Distanta metrou: max. 10 min.
  Salveaza cautarea
Iancului / Magura Vulturului, etaj 1 dec
95.000 €

Ap 3 camere decomandat cu toate imbunatatilie bucatarie mare hol generos 2 balcoane mari , spatii de depozitare mobilat si utilat, Ac 2 Tv. Bloc...

 • 78 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Sector 2, 14 ian, 15:02
Bucurestii Noi Parc Metrou
+ Schita
173.500 €

Confort I, decomandat, etaj 1, an constructie 2021, 84 mp, doua balcoane, doua grupuri sanitare, centrala termica proprie, mobilat utilat,...

 • 84 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 4 min.
Sector 1, 12 ian, 02:15
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
66.000 €

3 cam cf 1 semidecomandat, etaj 6/9, gresie faianta, termopan usa metalica, mobilat utilat, contorizat, 2 balcoane, acte cash

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 7 min.
Sector 6, 08 ian, 04:25
Parcul Carol, str. Cutitul de Argint langa ANAF
+ Schita
76.000 €

Calea Serban Voda, metrou Eroii Revolutiei la 5 minute, pozitie excelenta si usor de accesat

 • 71 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 8 min.
Sector 4, ieri, 18:10
Unirii Splai, Mihai Bravu, finalizat
138.000 €

Dezvoltator - vinde. 0% comision, 5 minute fata de metrou, 10 minute pana la parc Tineretului. Bloc nou de caramida pe structura de beton, 2...

 • 78 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 09:05
Iancului, 6 minute de metrou, Elev Stefanescu
+ Schita
102.000 €

et.5/8, cf.1, semidec,2 bai,bloc1981, reabilitat termic, 2 lifturi, renovat, mobilat si utilat complet, loc de parcare ADP, boxa, zona linistita,...

 • 70 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Sector 2, ieri, 13:37
Iancului, Mihai Bravu, Ferdinand, bl. 1984
87.000 €

ap. 3 camere, 2 bai, 2 balcoane interior curat, bucatarie mare imbunatatiri, se vinde cu bucataria mobilata. Bloc stradal, vedere mixta. Acte...

 • 73 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 9 min.
Sector 2, 15 ian, 18:51
Dristor Mihai Bravu Kaufland
125.000 €

Apartament de 3 camere decomandar renovat in 2017. Toate imbunatatirile. Blocul reabilitat. Cadastru si intabulare

 • 68 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 12 ian, 11:32
Colentina, Sf. Dumitru
68.000 €

Obor 5 min.metrou, Mall Veranda, etaj 1/10, vedere mixta, bloc cls. 2 (fara credit), Comision Agentie 1,5%, acte la zi. Vecinatati: Doamna Ghica,...

 • 66 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Sector 2, 16 ian, 17:31
Drumul Taberei
78.000 €

Raul Doamnei-Prel.Ghencea metrou cf 1 semidecomandat etaj 3/4 gresie faianta parchet termopan um instalatii noi mobilat utilat acte acc credit

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Sector 6, 08 ian, 03:55
Nerva Traian-Timpuri Noi
149.000 €

5 minute metrou,decomandat,bloc reabilitat,boxa la subsol, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

 • 76 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 8 min.
Sector 3, 17 ian, 09:24
Mihai Bravu, Ferdinand
85.000 €

decomandat, 2 gr. sanitare, bloc 1984, reabilitat termic, gresie, faianta, termopane, 5 minute metrou Obor/Iancului,

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Sector 2, 17 ian, 09:24
Militari, Veteranilor, 3 camere
105.000 €

3 camere, etajul 1, bloc finalizat, gata sa te muti, finisaje la alegere, centrala proprie, bucatarie inchisa, 7 minute metrou Gorjului pe jos,...

 • 69 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 10:02
Piata Victoriei, Dr. Iacob Felix Apartament 3 camere
80.000 €

Apartament 3 camere Piata Victoriei / Dr. Iacob Felix Homnest Imobiliare va ofera spre vanzare in exclusivitate un apartament de 3 camere in...

 • 54 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:12
Militari, Pacii
105.000 €

Militari, Pacii, la 7 min. metrou, cf. 1, decomandat, etaj 2/2, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi...

 • 85 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 10 min.
Sector 6, 13 ian, 13:32
Drumul Taberei, Bucla, Parc Moghioros
+ Schita
70.000 €

apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, orientare sud, acces facil Metrou, Parc...

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 10 ian, 16:07
Drumul Taberei, Chilia Veche, circular
74.900 €

Drumul Taberei, Chilia Veche, circular, 3/10, bl 72, geam la baie, balcon, orientare est si vest, 2 lifturi, geam la baie, 2 lifturi

 • 61 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 09 ian, 07:55
Dristor Baba Novac Titan
80.000 €

Apartament de 3 camere spatios cu 2 balcoane. Apartamentul este renovat, geam la baie. Langa PARC IOR. Numeroase spatii de depozitare Metrou...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 10 min.
Sector 3, 03 ian, 15:25
Drumul Taberei - Valea Argesului
74.500 €

Apartament de 3 camere semidecomandat, aflat intr-un imobil anvelopat. Acesta se afla la parterul inalt al unui bloc de 4 etaje. Suprafata utila a...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 14 ian, 14:31
Drumul Taberei, Billa
88.000 €

confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, accept credit,

 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Sector 6, 17 ian, 12:06
Titan Metrou
87.000 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 3, 17 ian, 11:13
Titan, Constantin Brancusi
101.000 €

aproape de metrou si parc, confort 1 decomandat., 64mp, etajul 3/4, bloc 1970 reabilitat, cu toate imbunatatirile, instalatii noi, centrala...

 • Decomandat
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 10:29
Iancului, Ferdinand, bloc 1984
+ Schita
87.000 €

blocul este la 5 minute de metrou Iancului, etaj 7/7, fara probleme cu terasa, 2 grupuri sanitare, unul cu geam, 2 balcoane, boxa, amenajat,...

 • 72 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 4 min.
Sector 2, ieri, 14:22
Ferdinand, liceul Iulia Hasdeu, bl. 1984
87.000 €

etaj 7/7 semidecomandat, amenajat ca in foto. Se vinde cu bucatarie mobilata. Are 2 balcoane si 2 gr. sanitare. Acte ok, vedere mixta. Distanta...

 • 73 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 5 min.
Bucuresti, 17 ian, 10:39
Calea Vitan, Mihai Bravu
88.000 €

7-8 minute metrou, semidecomandat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane

 • 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 17 ian, 09:24
Dristor, metrou
88.000 €

comision 0, piata Ramnicu Sarat, decomandat, izolat termic, 4/5, 2 balcoane, 2 bai, luminos, calduros, spatios, loc parcare, boxa subsol, costuri...

 • 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 3 min.
Sector 3, 15 ian, 20:44
Stefan cel Mare, parcare, 3 cam.
109.900 €

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: - zona Stefan cel Mare intersectie cu Lizeanu la 8-10 min de mers pe jos...

 • 74 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 11 ian, 10:52
Dristor
118.900 €

Dristor metrou 3 cam cf 1 dec,1/10, 1971, apartamentul este renovat, loc parcare, boxa la subsol, cadastru, intabulare.

 • 70 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Sector 3, 05 ian, 01:30
Calea Calarasi
135.000 €

Apartament de 3 camere renovat, 2 balcoane, 1 baie, vedere mixta. Apartamentul este renovat modern.

 • 87 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 10 min.
Sector 3, 03 ian, 15:25
Drumul Taberei, apartament 3 camere
62.500 €

renovat, curat, apropiere metrou, etaj 4/4, Plaza Mall,

 • 64 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Sector 6, 14 ian, 16:45
Militari, Veteranilor, 3 camere, etajul 2
122.500 €

bloc finalizat, gata sa te muti, finisaje la alegere, centrala proprie, bucatarie inchisa, 7 minute metrou Gorjului pe jos,

 • 84 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 10:13
Militari, Iuliu Maniu, 600 m de metrou Pacii
100.000 €

direct dezvoltator, bloc p+6, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, pereti zidarie, statie autobuz la 50 m, taxe mentenanta 0, finisaje la...

 • 88 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 9 min.
Sector 6, 13 ian, 17:39
Piata Iancului
95.000 €

apartament 3 camere, etajul 1, bloc anvelopat, categoria energetica A,

 • 78 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 6 min.
Sector 2, ieri, 19:30
Dristor 1 minut metrou
+ Schita
92.000 €

Apartament de 3 camere in zona Dristor. Situat la 1 minut de metrou intr-un bloc din 1976 reabilitata termica. Apartamentul este renovat, liber,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 03 ian, 15:25
Iancului, Metrou
95.000 €

vanzare 3 camere, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, mobilat si utilat, cu balcon inchis cu termopan, bloc reabilitat. Cu cadastru si intabulare....

 • 78 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Sector 2, 12 ian, 03:10
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu, penthouse
+ Schita
313.500 €

Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 (...

 • 167 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
 • 9 min.
Bucuresti, 16 ian, 12:27
Dristor 1 minut metrou
120.000 €

Apartament de 3 camere decomandat, renovat complet, instalatii schimabate. Se vinde mobilat si utilat. Spatios de 72mp

 • 72 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Sector 3, 03 ian, 15:25
Piata Iancului - Sos. Iancului
+ Schita
116.900 €

Apartament 3 camere decomandat etaj 1/9 suprafata 80 mp apartament curat renovat cu imbunatatiri bloc stradal an 1979 izolat termic scara de bloc...

 • 80 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 10 min.
Sector 2, 07 ian, 14:04
Dristor, Baba Novac, 5 min. metrou
93.000 €

3 camere confort 1 semidecomandat, etaj 5/10, in renovare, vedere spatiu verde, balcon mare pe toata lungimea apartamentului,

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Sector 3, 17 ian, 08:13
Dimitrie Leonida Metrou, Popesti Leordeni
+ Schita
89.900 €

Apartament 3 camere, spatios, imobil nou,10 minute metrou Leonida, zona linistita, disponibil imediat, Mall La Strada, etaj 2/3, Promotie!

 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 10 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 10:32
Timisoara, apartament 3 camere 66 mp
99.000 €

Comision 0% - Magazinul de Case va propune spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, foarte luminos, situat la etajul 6 intr-un bloc...

 • 60 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 8 min.
Bucuresti, 08 ian, 15:30
Militari
81.900 €

Piata Gorjului, ap. 3 cam., dec., et. 4, bloc reabilitat, trase 2 focuri gaze, doua balcoane, usa metalica, termopane, 3 min. metrou, piata, scoli...

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • 2 min.
Sector 6, 07 ian, 10:17
Splaiul Unirii Camera de Comert, Bucuresti, vanzare apartament 3 camere
165.000 €

Vanzare apartament 3 camere Splaiul Unirii Camera de Comert, Bucuresti Va propunem un apartament spre vanzare in zona Camerei de Comert chiar pe...

 • 73 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, 17 ian, 14:34
Drumul Taberei, Auchan, Liceul Lovinescu
64.900 €

Loc parcare ADP - Dr. Taberei, Auchan, Parc Moghioros, Liceul Lovinescu 9/10, confort unu, sdec, bloc tip TD, 1 gr. sanitar, balcon, termopan,...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 20:15
Dristor 1 minut metrou
91.500 €

imobil stradal 1975 reabilitat, clasa en A , 9/10, 73 mp, scara curata, toate imbunatatirile, ap. decent, liber, acte la zi , se accpta credit,...

 • 73 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 10:31
Drumul Taberei, Afi Cotroceni, Orizont
+ Schita
70.000 €

apartament confort 1, str. Ruxandra Marcu, bloc caramida, etaj 4/4 semidecomandat, necesita amenajari, liber, acces facil mijloace de transport,...

 • 61 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Sector 6, 27 dec, 17:37
Stefan cel Mare, 3 cam, bloc 1980, parcare
109.900 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: - zona Stefan cel Mare intersectie cu Lizeanu la 8-10 min de mers pe jos...

 • 74 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 07 ian, 10:52
Grand Arena, adiacent
+ Schita
87.000 €

apartament trei camere disponibil pe etaj intr-un bloc nou la cca 3 minute de bd. Metalurgiei, finisaje la alegere, compartimentat foarte bine,

 • 75 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, 17 ian, 09:10
Unirii - Camera de Comert
159.000 €

Unirii-Camera de Comert, Mircea Voda, apartament 3 camere, etaj 5/8, decomandat, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, curat, suprafata 80mp,...

 • 80 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Sector 3, 17 ian, 12:43
Drumul Taberei
73.000 €

Liceul Lovinescu, 7/10, circular, mobilat si utilat, balcon, geam la baie, imbunatatiri, acte,

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Sector 6, 17 ian, 11:43
Drumul Taberei, Raul Doamnei, Valea lui Mihai
77.000 €

agentie imobiliara,termopan, parchet, gresie, faianta, ac, mobilat, utilat, boxa, recent renovat,

 • 61 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 min.
Sector 6, 09 ian, 07:25
Dristor, Ramnicu Valcea, 3 camere
110.000 €

2 gr sanitare, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, etajul 2/8, geam la baie.

 • 68 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 5 min.
Sector 3, 17 ian, 09:24