Vanzari apartamente 3 camere ieftine Grivita - Gara de Nord

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 141 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Pret: max 75000
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, Profi
62.500 €

agentie imobiliara comision 2%, confort doi, termopan integral, centrala termica proprie, liber, intabulare, aer conditionat, fara balcon. Boxa...

 • 56 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, ieri, 11:54
Colentina Dna Ghica, vav Parc Plumbuita
69.990 €

Metroul Obor 12 min. Pipera 5 min, bloc reabilitat termic, dec., 70 mp, pe mijloc, baie cu fereastra, balcon mare 9 mp, g, f, p,um, t cadastru,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, ieri, 10:55
Colentina, Maior Bacila
69.950 €

mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul...

 • 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 15 ian, 05:25
Militari Vanzare 3camere, incalzire in pardoseala, Pacii, A1
57.500 €

Va propun spre vanzare un apartament de 3camere deosebit ,situat la etajul 1, intr-un bloc de 5 nivele(cu LIFT) , intr-un ansamblu ce apartine de...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, ieri, 09:22
Militari, Iuliu Maniu, A1
57.500 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, cu bucatarie separata si balcon, etaj 1/5, pretul este...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 6, ieri, 08:30
Iancului metrou
75.000 €

Mihai Bravu chiar la intersectie cu Ferdinand, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, termopane, aer conditionat, bucatarie mobilata si utilata, fara...

 • 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 19 ian, 10:47
Popesti Leordeni, chiar pe Drumul Fermei
+ Schita
67.000 €

la Mega Image, constructie 2014, parter, bloc cu 2 etaje, complet mobilat si utilat modern, centrala, calorifere noi, gresie, faianta, parchet,...

 • 60 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 16 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 10:50
Slatina, Recea Residence
70.882 €

Dezvoltator imobiliar vinde direct cu comision 0% apartamente 3 camere noi in complexul rezidential de lux Recea River Residence la super promotie...

 • 71 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Slatina, ieri, 16:18
Trei camere in Elitte Residence
65.000 €

Stop! Opreste-te! Ai gasit locul de tihna, bucurii si experiente de neuitat pentru tine si familia ta!Suna-ma, stabilim o intalnire ca sa te...

 • 68 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 13 ian, 11:45
Militari Residence
+ Schita
65.075 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 12 ian, 17:57
Campia Libertatii Parc Ocazie !
73.000 €

confort 1 semidecomandat, 68mp, etajul 7/9, bloc 1965 reabilitat, fara imbunatatiri, acte la zi, pozitie excelenta, aproape de parc, plata doarc...

 • 68 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 18 ian, 10:30
Militari Residence, Metro
+ Schita
68.400 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie ,loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, 12 ian, 18:15
Drumul Taberei - Bucla
70.000 €

Apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, acces facil Metrou, Parc Moghioros, Scoala...

 • 64 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 ian, 23:25
Obor, Colentina,Teiul Doamnei,Posta,Lacul Tei,Parc
+ Schita
63.500 €

5/10, cf 2,sdec, 51mp, balcon1 baie, cu geam, bl fara risc seismic, reabilitat termic, scara civilizata, partial mob si utilat, g+f+p+t, usa...

 • 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 14:39
Militari residence
+ Schita
68.400 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, 12 ian, 15:36
Drumul Taberei, Romancierilor
+ Schita
65.000 €

Agentie imobiliara, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, bloc reabilitat, mobilat, Recent renovat complet,parchet nou, calorifere noi, termopan,...

 • 44 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, 09 ian, 16:05
Militari Residence
63.862 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, 19 ian, 19:45
Rahova
73.500 €

Buzoieni, bloc 1984, renovat, decomandat, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita, adiacent Margeanului, Piata Rahova

 • 75 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 ian, 22:09
Drumul Taberei apartament 3 camere bloc anvelopat
69.000 €

pozitie buna, zona mall AFI, bloc anvelopat termic, apropiere statiile de metrou Favorit si Orizont, disponibil imediat.

 • 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, ieri, 15:14
Berceni, Alexandru Obregia, Covasna, loc parcare
75.000 €

bloc reabilitat, monolit, termopan, gresie si faianta Marazzi, parchet, obiecte sanitare noi, balcon, loc parcare, zona verde,

 • 69 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, 17 ian, 13:25
Militari Residence, 3 camere
+ Schita
63.862 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, 19 ian, 20:12
1 Decembrie, oferta reala
66.500 €

3 camere la pret de 2, confort 1 decomandat, 64mp, etajul 4/4, bloc 1975 reabilitat, fara probleme cu terasa, necesita renovare totala, acte la zi,...

 • Decomandat
Sector 3, 18 ian, 10:26
Drumul Taberei, Chilia Veche, circular
74.900 €

Drumul Taberei, Chilia Veche, circular, 3/10, bl 72, geam la baie, balcon, orientare est si vest, 2 lifturi, geam la baie, 2 lifturi

 • 61 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 09 ian, 07:55
Drumul Taberei - Valea Argesului
74.500 €

Apartament de 3 camere semidecomandat, aflat intr-un imobil anvelopat. Acesta se afla la parterul inalt al unui bloc de 4 etaje. Suprafata utila a...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 14 ian, 14:31
Militari, Metro
+ Schita
63.862 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Chiajna, 19 ian, 14:42
Stefan cel Mare, Lizeanu
+ Schita
72.000 €

confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, vedere mixta, scara curata, liber, acte ok, situat la 5 min. metrou Obor,

 • 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 19 ian, 10:48
Titan - Metrou 1 Decembrie 1918. Apartament 3 camere
71.400 €

Apartamentul de 3 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de...

 • 69 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 14 ian, 15:00
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
66.000 €

3 cam cf 1 semidecomandat, etaj 6/9, gresie faianta, termopan usa metalica, mobilat utilat, contorizat, 2 balcoane, acte cash

 • 70 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 7 min.
Sector 6, 19 ian, 13:53
Drumul Taberei
70.000 €

Bucla Interior strada Pascani 3 camere cf 1 semidecomandat etaj 8 din 10 , bloc TD, 2 lifturi, fara imbunatatiri, acte

 • 66 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 ian, 14:57
Fabrica de Chibrituri
+ Schita
60.000 €

Vand apartament 3 camere in vila 71 mp, pod amenajabil 70 mp,

 • 71 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Sector 4, 19 ian, 10:12
Drumul Taberei, Afi Cotroceni, Orizont
+ Schita
70.000 €

apartament confort 1, str. Ruxandra Marcu, bloc caramida, etaj 4/4 semidecomandat, necesita amenajari, liber, acces facil mijloace de transport,...

 • 61 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Sector 6, 19 ian, 23:25
Militari Residence
+ Schita
63.862 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, 19 ian, 20:33
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
+ Schita
74.000 €

Agentie imobiliara, Drumul Taberei - imobil construit in 1971, termopane, gresie, linoleum, mobilat. Bucatarie mobilata, 2x debarale, 2x boxe. Zona...

 • 65 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 16:01
Militari Rezidential Apusului 3
71.000 €

strada Sergent Ilie Petre nr 48, complex rezidential nou, D+P+6E, 73 mp, 2 gr sanitare, 2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie,...

 • 73 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Chiajna, 17 ian, 16:54
Iancului metrou
65.500 €

vanzare 3 camere cf. 1, semidec., etaj 9/10, parchet, necesita schimbarea usilor, gresie si faianta. Bloc fara urgenta sau risc seismic, liber cu...

 • 65 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 11 ian, 18:10
Metalurgiei bd, ap. 2 camere decomandat
+ Schita
65.900 €

2 camere, 64 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare...

 • 66 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 17 ian, 18:04
Pantelimon Parcul Morarilor, apartament 3 camere 60 mp in zona
74.000 €

Apartament de trei camere, decomandat, zona Pantelimon, amplasat in apropierea Spitalului Sfantul Pantelimon si al Parcului Morarilor....

 • 60 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7
Bucuresti, 08 ian, 01:10
Drumul Taberei, Auchan, Liceul Lovinescu
64.900 €

Loc parcare ADP - Dr. Taberei, Auchan, Parc Moghioros, Liceul Lovinescu 9/10, confort unu, sdec, bloc tip TD, 1 gr. sanitar, balcon, termopan,...

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 15:18
Drumul Taberei
55.000 €

Raul Doamnei, 8/10, semidecomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, acte,

 • 46 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 19 ian, 11:56
Militari, Metro
+ Schita
65.075 €

Apartament nou 2020 ,finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, 12 ian, 16:54
Berceni, Piata Sudului, Straja
58.000 €

Straja, 4 statii metrou Piata Sudului, apartament 3 camere confort 2, renovat recent, etajul 3/4, g, f, p, t, um, usi schimbate,instalatii noi,...

 • 48 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, ieri, 11:43
Drumul Taberei
73.000 €

Liceul Lovinescu, 7/10, circular, mobilat si utilat, balcon, geam la baie, imbunatatiri, acte,

 • 65 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Sector 6, 19 ian, 11:56
Drumul Taberei, Bucla, Parc Moghioros
+ Schita
70.000 €

apartament confort 1, semidecomandat, Strada Pascani, bloc TD, etaj 8/10, fara amenajari, balcon, orientare sud, acces facil Metrou, Parc...

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 10 ian, 16:07
Militari Residence, 3 camere
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, ieri, 14:45
Colentina, Sf. Dumitru
68.000 €

Obor 5 min.metrou, Mall Veranda, etaj 1/10, vedere mixta, bloc cls. 2 (fara credit), Comision Agentie 1,5%, acte la zi. Vecinatati: Doamna Ghica,...

 • 66 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Sector 2, 19 ian, 17:09
Drumul Taberei (intre Val.Argesului-Val.Ialomitei)
+ Schita
65.000 €

apartament confort 1, bloc in curs de anvelopare, terasa renovata complet la tot blocul acum 2-3 luni, contot gaze separat, inst.electrica...

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 17 ian, 13:31
Militari, Residence
+ Schita
68.400 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 12 ian, 15:57
Militari, Rezervelor, Lidl
+ Schita
51.900 €

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisat, centrala proprie, 1 gr. sanitar, 1 balcon, 54 mp, 10 min....

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Chiajna, 18 ian, 14:59
Militari Rezidential Apusului 3
70.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie,...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 16:05
Militari Residence
+ Schita
63.862 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 19 ian, 18:00
Dream Residence
+ Schita
72.900 €

Apartament 3 camere, Dream Residence Rahova, in suprafata de 58.40 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 2, bloc in stadiu de...

 • 58 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
Sector 5, ieri, 12:57
Militari Residence
69.000 €

3 camere decomandate, bloc constructie 2018, in spate la Auchan, 2 bai, et 2/5, balcon inchis termopan, foarte linistit, luminos, curat, finisaje...

 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 12 ian, 11:32