Vanzari apartamente 3 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: între - 75000
...
75.000 €

bloc reabilitat, decomandat, g+f+p+t+um+ct, etaj 4 /4, fara probleme cu terasa, liber, intabulat, accept credit. Pret usor negociabil,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
72.000 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, cf. 1, dec., 7/10, curat spatios, geam baie, spatii depozitare t, um, parchet, eliberabil, acte, zona buna, supermarket-uri numeroase, STB, scoli, statie metrou Raul...

Suprafata 70 mp An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 05 Apr 08:05
...
58.000 €

Apartament confort 2, semidecomandat, etaj 7/10, curat, liber, orientare Est/luminos, acte, acces facil Metrou, Parc Moghioros, la o statie de Auchan

Suprafata 44 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 18 Apr 08:01
...
75.000 €

Drumul Taberei Valea Ialomitei cf.1/sd p inalt/4 bl anvelopat vedere mixta, coloana de gaze pentru centrala termica (daca se doreste montarea acesteia) zona buna, langa metrou, piata, supermarket-uri

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, 19 Apr 16:48
...
59.000 €

7/10 liber Agentie imobiliara comision 2%- Drumul Taberei- Raul Doamnei Apartament 3 camere, confort 2 , bloc 1972, etaj 7/10, 44 mp, balcon mic,termopan,liber.

Suprafata 44 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 14 Apr 08:55
...
75.000 €

Oferta! Drumul Taberei - biserica Sf. Andrei, 3 camere 1/4, decomandat, balcon + boxa, bloc reabilitat termic, vedere dubla (est-vest), scara curata, 65 mp, mobilat, utilat, liber, 5 minute metrou,

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 04 Apr 15:04
...
73.000 €

Drumul Taberei, Valea Argesului, capat STB 69,93, cf 1, semidecomandat, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 ac, usi interior schimbate, boxa la subsol de 5 m, terasa fara probleme, agentie

Suprafata 68 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:14
...
73.000 €

Drumul Taberei, Valea Argesului cf. 1, semidec., 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 x ac, boxa, acte, zona buna, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, metrou,

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 4 min.
Bucuresti, 19 Apr 16:46
...
59.000 €

3 camere cf 2 semidecomandat etaj 7/10 termopan usa metalica fara amenajari orientare Est liber toate actele acc credit

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:52
...
74.000 €

Bucla, stradal, 8/10, decomandat, fara imbunatatiri, balcon mare, geam la baie, acte

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 13:12
...
72.999 €

3 camere, Str. Lunca Siretului, conf. I decomandat, bloc 1976, supraf. 68 mp, etaj 3/10, imbunatatiri partiale, dispune de geamuri termopan, aer conditionat, 1 grup sanitar cu geam la baie,

Suprafata 68 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 01 Apr 09:46
...
67.500 €

ap 3 camere situat la et 10 plus et tehnic partial, bloc de caramida, 2 balcoane parchet masiv, termopan, liber, acte, zona linistita, scoli, gradinite, centre comerciale.

An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 12 Apr 16:15
...
68.000 €

confort 1, semidecomandat, 4/9, 67 mp, geam la baie, 2 balcoane, spatii depozitare, fara imbunatatiri, intabulare, cadastru plata cash

Suprafata 67 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 12 min.
Bucuresti, 18 Apr 12:38
...
70.000 €

Drumul Taberei,Raul Doamnei, cf. 1/dec., parter/4, suprafata 62 mp, an 1972, scoala, gradinita, metrou, parc,

Suprafata 62 mp An 1972 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, 19 Apr 17:15
...
70.000 €

Drumul Taberei, Mall Plazza, semistradal bld. Timisoara, cf. 1, circular, etaj 6/10, fara imbunatatiri, liber, balcon deschis, vedere mixta, acte la zi, accepta credit, agentie,

Suprafata 60 mp An 1975 Circular Etaj 6 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:14
...
71.000 €

etajul 8/10, confort 1 decomandat, 72mp, bloc 1975 , fara imbunatatiri, 1 balcon si 1 gr sanitar, zona linistita, aproape de mijloacele de transport in comun, acte la zi, merita vazut !

M 3 min.
Bucuresti, 18 Apr 12:55
...
72.900 €

apropiere Profi, Penny, 6 -7 minute metrou Valea Ialomitei, confort 1, bloc reabilitat, balcon inchis, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, negociabil

Suprafata 62 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 05 Apr 09:57
...
59.000 €

apartament confort 2, semidecomandat, etaj 4/10, necesita amenajari, bloc reabilitat, termopan, orientare sud, liber, acte, acces facil metrou, parc, scoala, negociabil,

Suprafata 45 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 12 Apr 12:17
...
60.000 €

Vand apartament 3 camere, Dr. Taberei, zona metrou Raul Doamnei, 8/10, curat, igienizat, partial mobilat, necesita renovare dupa gustul noului proprietar. Este situat intr o zona linistita, in planul...

Suprafata 44 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 18 Apr 09:30
...
56.000 €

Bucla Parc Moghioros 3 camere cf 2, etaj 6 din 10, bloc reabilitat termic termopan, necesita renovare completa, acte doar cash

Suprafata 44 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 17 Apr 14:18
...
60.000 €

9/10, cf. 2. Ag. imobiliara, comision 2%, Dr. Taberei, Raul Doamnei, etaj 9/10, liber, necesita renovare, semidecomandat, orientare Est, conducta de gaz pe palier, bloc 1971,

Suprafata 45 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 1 min.
Bucuresti, 19 Apr 14:23
...
71.500 €

Drumul Taberei, 3 camere, 72 mp, etaj 8/ 10, bloc curat, negociabil

Suprafata 72 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 19 Apr 20:17
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.522
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 10.889
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.138