Vanzari apartamente 3 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: între - 75000
...
74.000 €

confort 1, decomandat, 65 mp, etaj 3/4, boxa, termopan, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil,

An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 01 Feb, 13:09
...
67.000 €

confort 1, 6/10, bloc reabilitat, termopan, fara alte imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 65 mp Circular Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 02 Feb, 09:00
...
73.900 €

agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - decomandat, balcon mare inchis cu termopan, parchet, gresie si faianta, geam la baie, bucatarie afara, mobilata si utilata, liber, intabulare, parcare ADP

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 10:42
...
75.000 €

apartament 3 camere, et. 4/10, circular, bloc tip Z, curat, zona verde, parc, locuri de joaca, scoli, magazine, metrou Raul Doamnei in proximitate,

Suprafata 62 mp An 1972 Circular Etaj 4 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:47
...
75.000 €

cf. 1, cu balcon, bloc reabilitat usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, termopan, acte, bloc reabilitat, acc. credit

Suprafata 70 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 12:16
...
65.000 €

3 camere Dr. Taberei, metrou T. Vladimirescu, et. 6, necesita renovare, bloc reabilitat, scara curata, linistit, luminos, scara curata, liber.

An 1969 Circular Etaj 6 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 07 Feb, 11:33
...
59.500 €

Bucla, 10/10, confort 1, balcon, 2 lifturi, bucatarie mare, fara imbunatatiri, deasupra apartamentului exista uscatorii, acte, liber,

Suprafata 65 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 10 din 11 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:52
...
74.000 €

Trei camere semidecomandat, etajul 2 din 4 niveluri, bloc reabilitat termic in Dr. Taberei, zona Valea Argesului- Parva, fara probleme juridice, disponibil imediat ce este achitat. Are UM, P, G, F, T.

Suprafata 67 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:05
...
55.000 €

bloc monolit,pozitionat semistradal in apropierea mijloacelor de transport si utilitatilor,3 min statie metrou,etaj 3 din 10, amenajat cu termopan , parchet, gresie, fainta, zugravit recent, acte facute,

Suprafata 48 mp Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 25 Jan, 16:10
...
73.900 €

Drumul Taberei Raul Doamnei, cf. 1, stradal, vedere spate, decomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, balcon 10 mp inchis termopan, geam la baie, liber, posibilitate centrala termica, la 3 minute...

Suprafata 65 mp An 1973 Decomandat Etaj 5 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:32
...
60.000 €

Concept Imobiliare, va propune spre vanzare un apartament format din 3 camere, confort 1, decomandat, cu o suprafata de 65 mp, situat la etejul 4/4, intr-un bloc reabilitat termic, construit in cartierul...

Suprafata 65 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, 28 Jan, 09:38
...
71.000 €

Capat Valea Argesului, apartament cu 3 camere, situat la etajul 4 din 4, suprafata 65 mp, semidecomandat, bucatarie inchisa, balcon, renovat, mobilat si utilat, orientare sud. Comision 0%

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:57
...
69.000 €

Ofer spre vanzare Ap 3 camere bloc reabilitat termic, langa metrou, cu balcon inchis in termopan, termopane, acte la zi se accepta credit.

Suprafata 72 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:30
...
69.000 €

zona Auchan, parc Moghioros, 3 camere cf. 1, semidecomandat, etaj 3 din 4, bloc reabilitat termic, balcon inchis, termopan, necesita renovare, acte,

Suprafata 64 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 07 Feb, 14:45
...
70.000 €

cf.1, et. 8, liber, geam baie, spatii depozitare, balcon generos, bl. reabilitat, curat (termopan, um+ac, parchet, gresie, faianta), acte, zona exceptionala, langa mall, piata, parc, metrou, Cora,

An 1970 Circular Etaj 8 din 10
Bucuresti, 30 Jan, 10:01
...
72.000 €

3 camere, confort 1, semidec, bloc din 1972, nu are modificari structurale, acte la zi.

Suprafata 62 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:10
...
75.000 €

Drumul Taberei Lovinescu 4/10 cf.1/circ amenajat(gresie faianta parchet termopan um+ac)mobilat modern acte zona linistita aproape metrou STB-uri tramvai 41 supermarket-uri scoli parc

Suprafata 65 mp An 1974 Circular Etaj 4 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 11:53
...
64.000 €

Brasov Lidl et.10, confort 1 circular,parchet masiv, aer conditionat, centrala proprie,balcon logie,bloc izolat termic, bloc curat, 2 lifturi, acces usor 5min tramvai,metrou.

Suprafata 62 mp An 1970 Circular Etaj 10 din 10 M 10 min.
Bucuresti, 26 Jan, 13:55
...
70.000 €

zona Valea Oltului, Passion, Brancusi, 3 camere 70 mp, decomandat, et. 6/10, geam baie termopan, gresie, faianta, liber, pozitie mijloc, aproape scoala Sf. Andrei, gradinita, magazine Lidl, Kaufland,...

Suprafata 70 mp An 1973 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 15:47
...
65.000 €

3 camere, 51 mp, etaj 7/10, necesita renovare,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 02 Feb, 18:15
...
61.000 €

Drumul Taberei, zona Valea Ialomitei, confort 1, semidecomandat, etajul 4/4, suprafata 65 mp, proaspat zugravit, instalatii electrice si sanitare schimbate, necesita imbunatatiri, bloc solid, fara probleme...

Suprafata 65 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 28 Jan, 09:39
...
63.000 €

Parc Drumul Taberei,cf 2 sporit 6/10, termopane,curat,imediat metrou Romancierilor - Piata Moghioros, autobuze (138,168,105), tramvai 41, Kaufland, Auchan, Carrefour Market,zona linistita. Intabulare,...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 15:01
...
74.500 €

Ofer spre vanzare Ap 3 camere dec, cu termopane, balcon inchis in termopan, acte la zi, Ap se afla vis a vis de Piata Moghiros.

Suprafata 64 mp An 1978 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 31 Jan, 10:04
...
75.000 €

Prelungirea Ghencea, 3 camere decomandat , elegant, geam la baie, renovat 2020, gresie faianta, parchet, termopan, usa metal, mobilat, utilat, stradal, aproape scoala, gradinita , magazine,2% comision,...

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 07:43
...
64.500 €

Va prezentam spre vanzare un apartament de 3 camere, decomandat, aflat la etajul 1 al unui bloc situat pe Bulevardul Prelungirea Ghencea. Apartamentul este ideal atat pentru investitie cat si pentru o...

Suprafata 60 mp An 1975 Decomandat Etaj 1 M 8 min.
Bucuresti, 28 Jan, 09:00
...
71.500 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, bloc reabilitata, contor gaze, mobilat, la 5 minute de metrou,

Suprafata 64 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 4 M 2 min.
Bucuresti, 06 Feb, 12:32
...
60.999 €

apartament de vanzare, confort 2, Semidecomandat, etaj 2 din 10, bloc anvelopat termic, la 4-5 minute de Parcul Moghioros, langa 2 scoli, gradinita, liceu, etc

Suprafata 46 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 13:24
...
73.900 €

Gold MCB Imobiliare va propune spre vanzare un apartament format din 3 camere confort sporit, situat la etajul 5 al unui imobil constructie 1974. Apartamentul este liber. Exista accesul cu foarte mare...

Suprafata 60 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, 06 Jan, 14:19
...
59.900 €

Agentia DMX Imobiliare va prezinta spre vanzare un apartament cu 3 camere semidecomandat, la etajul 2 din 8, intr-un bloc construit in anul 1973, pe Aleea Lunca Cernei. Apartamentul cu suprafata totala...

Suprafata 49 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 2 M 5 min.
Bucuresti, 11 Nov, 18:10
...
69.900 €

Timisul de Sus, bloc reabilitat, cel mai ieftin din piata!

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 04 Feb, 21:06
...
72.999 €

3 camere Dr. Taberei, Str. Lunca Siretului, conf. I decomandat, bloc 1976, supraf. 68mp, etaj 3/10, imbunatatiri partiale, dispune de geamuri termopan, aer conditionat, 1 grup sanitar cu geam la baie,...

Suprafata 68 mp An 1976 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 06 Feb, 13:33
...
74.800 €

Valea Ialomitei, etajul 3/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditonat, se poate vinde mobilat si utilat,aproape de metrou, acte facute, accepta credit.

Suprafata 69 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:37
...
64.000 €

la iesire din cartierul Drumul Taberei, bloc 2013, racordat la canalizare, toate utilitatile orasului. Etaj 5, 2 bai, decomandat, centrala proprie, aer conditionat. Optional 1 parcare,

Suprafata 76 mp An 2013 Decomandat Etaj 5 din 6 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 11:05
...
74.900 €

Vā oferim spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, situat in cartierul Dr Taberei, zona Valea Ialomitei, in vecinatatea Scolii 206. Imobilul se afla intr-un bloc de apartamente, construit in...

Suprafata 64 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 25 Jan, 10:50