Vanzari apartamente 3 camere cu loc parcare Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 101 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Loc parcare: da
  Salveaza cautarea
Militari, Apusului, dec, p/4, termopan, intabulare
87.000 €

Ag imobiliara, Apusului, Margelelor, renovat, bloc reabilitat, izolat si in interior, balcon, usi de interior schimbate, 2 grupuri sanitare....

 • 67 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 17 min.
Sector 6, 20 ian, 08:01
Muncii Metrou, Basarabia x Campia Libertatii
105.000 €

parc IOR, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termpane, usa metalica, geam baie, mobilat si utilat, instalatii...

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 3, 18 ian, 10:35
Drumul Taberei, Clinica Brancusi
+ Schita
108.000 €

Drumul Taberei - Parc Brancusi, 3 camere + parcare subterana, 3/6, lift, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, AC, 75 mp, bucatarie mobilata...

 • 75 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 14 min.
Sector 6, 26 ian, 13:45
Rahova - Antiaeriana, Apartament 3 camere tip A
+ Schita
77.900 €

in cadrul complexului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii si se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna...

 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Sector 5, ieri, 21:20
Doamna Ghica, Colentina
169.513 €

ap. decomandat, 90 mp, et. 1, 2, 3, 4/4, Str. Cremenita nr. 98-100, dormitor matrimonial, dressing, 2 bai, bucatarie inchisa, 2 balcoane, lift,...

 • 90 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 2, 25 ian, 11:56
Stefan cel Mare, Obor, proprietar
79.500 €

Particular, apt 3 cam, apometre, repartitoare, parchet stejar, AC, UM, t, g, f, balcon inchis, etaj 1/8, bloc 1965 fara risc seismic, 60mp utili,...

 • 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 2, azi, 07:40
Berceni, Aparatorii Patriei
87.000 €

apartament 3 camere, 67 mp, decomandat, parter, 2 bai, balcon inchis, debara, aer conditionat, stare buna, metrou Aparatorii Patriei, zona...

 • 67 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Sector 4, 16 ian, 20:05
Obor, Teiul Doamnei langa Sectia 7 Politie
91.500 €

Metroul Obor este la 10min. Mall Veranda 5min. Pipera 5min. langa sectia 7politie, bloc 1985, 2 lifturi,teava de gaz pt. centrala, dec.3debarale,...

 • 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Sector 2, 19 ian, 11:17
Mosilor, BCR, Eminescu, Traian, semistradal
+ Schita
108.000 €

4/8, randul 2, cf.1, semidec., 68 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere pe spate, liniste, loc de parcare ADP, bloc 1980, reabilitat, termic, eventual...

 • 68 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 7 min.
Sector 2, 25 ian, 13:04
Dristor Metrou, Baba Novac
112.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 8 min.
Sector 3, 24 ian, 11:00
Militari, Lujerului
+ Schita
139.500 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare,...

 • 107 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 09:13
Dristor Parcul IOR - langa parc IOR
+ Schita
120.000 €

Apartament de 3 camere cu 2 balcoane, geam la baie. Apartamentul a fost renovat integral inclusiv instalatie electrica si sanitara, gresie,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Sector 3, 26 ian, 09:14
Militari, Metrou Lujerului
+ Schita
149.500 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj 4/14, suprafata 107.4 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare,...

 • 107 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 7 min.
Sector 6, 27 ian, 09:54
Maniu 141, zona Pacii, Militari
+ Schita
118.580 €

Apartament 3 camere, suprafata totala 87,57 mp, complet finisat, situat la 5 minute de statia de metrou Pacii. Ansamblul Rezidential Maniu 141 este...

 • 87 mp
 • Decomandat
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 12:35
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
76.500 €

Valea Ialomitei, etajul 6/10, decomandat,bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, geam baie, balcon mare, acte, accepta credit.

 • 72 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, 20 ian, 17:33
Metrou Lujerului, Militari, Politehnica
+ Schita
227.016 €

dezvoltator, 3 camere, decomandat, finisat complet, 2 bai, 2 terse, parcare subteran, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, statii STB, centre...

 • 129 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 08:01
Straulesti, Str. Maul Mic
+ Schita
169.900 €

bloc P+3E, an constructie 2016, apartament 3 camere deosebit si generos, suprafata utila 91 mp + o terasa superba de 50 mp, centrala proprie, loc...

 • 140 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 1, 19 ian, 14:33
Superb in detalii, Penthouse cu Vedere la LAC, 3/3, 2 loc parcare, boxa
1.070.881 €

Exclusivist - Vedere la LAC - Calitate exceptionala utilizata in arhitectura imobilului, design si solutii in amenajarea spatiilor. Va prezentam...

 • 278 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 24 ian, 17:00
Vatra Luminoasa
79.900 €

vanzare apartament 3 camere Maior Coravu,

 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 3, 25 ian, 14:15
Militari, Metrou Lujerului, cu parcare
+ Schita
 

direct dezvoltator, apartament 3 camere, decomandat, suprafata totata utila 107 mp (90 mp utili + 17 mp terase), etaj 11/14, complet finisat cu...

 • 107 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 08:01
Dristor Metrou
+ Schita
119.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si...

 • 73 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Sector 3, 18 ian, 10:35
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu
+ Schita
192.000 €

apartament de 3 camere (sup. utila 82,8 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr....

 • 83 mp
 • An 2021
 • Decomandat
Sector 6, ieri, 17:24
Dristor Metrou
100.000 €

Camil Ressu, Drumul Murgului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, scara curata, restras de la bulevard, zona linistita, situat...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Sector 3, 18 ian, 10:38
Straulesti, Sisesti, lac
+ Schita
169.000 €

vanzare ap 3 camere decomandat, bloc 2017, et. 2/3, priveliste lac, 2 balcoane, incalzire in pardoseala, loc parcare inclus, se poate achizitiona...

 • 90 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 1, 25 ian, 19:47
Octavian Goga, Ap 3 camere stradal, 5 min Metrou
170.000 €

Octavian Goga stradal, etaj 6 din 8, decomandat, constructie 2000, bloc monolit, 2 gr sanitare, mobilat, utilat, 5 min Metrou Timpuri Noi, zona...

 • 78 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 3, 26 ian, 08:01
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu, penthouse
+ Schita
313.500 €

Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 (...

 • 167 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:54
Obor, Stefan cel Mare,Maica Domnului,15 min.metrou
98.000 €

Grigore Ionescu, aproape Parcul Circului/Tei, Facultatea de Constructii,et.1/10,cf.1 semidec., 79mp.,bloc 1986 reabilitat termic, 2 bai, balcon...

 • 79 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Sector 2, 26 ian, 12:20
Drumul Taberei stradal metrou Brancusi
73.900 €

agentie imobiliara comision 2 % - etaj 5/10 - decomandat, balcon mare inchis cu termopan, parchet, gresie si faianta, geam la baie, bucatarie...

 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 15:42
Titan Nicolae Grigorescu
97.000 €

Parcul IOR, 3 camere, 6/10, semidecomandat, 74 mp, 2 balcoane, partial mobilat, vis a vis parc, loc parcare, acces facil 1 Decembrie, Camil Ressu,...

 • 74 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 10 min.
Sector 3, 20 ian, 12:08
Ozana, sector 3
+ Schita
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

 • 88 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Sector 3, 19 ian, 08:01
Lujerului, Metrou Militari, Politehnica
+ Schita
149.500 €

dezvoltator, 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 terase, predare la cheie, finisat complet, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, mall Plaza si...

 • 107 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 09:00
Parcul Tineretului, Vacaresti, apartament 3 camere decomandat
129.900 €

Parcul Tineretului - Vacaresti apartament 3 camere decomandat. Disponibil imediat. Anul constructiei 1988 cu regim de inaltime S+P+7...

 • 70 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
 • 14 min.
Bucuresti, 19 ian, 08:05
13 Septembrie, Sebastian
98.990 €

vand apartament de 3 camere in zona 13 Septembrie, renovat, in bloc reabilitat, la doar 10 minute de centru, suprafata utila de 78 mp, situat la...

 • 78 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 5, ieri, 19:51
Titan, Pallady, duplex/penthouse
+ Schita
189.000 €

va propunem spre achizitie un apartament, tip duplex, etajele 10, 11, intr-un imobil nou - an 2022, terasa, balcon, living + bucatarie open, 2...

 • 120 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 13 min.
Sector 3, ieri, 19:30
Drumul Taberei-Lovinescu-sdec-4/10-reabilitat
76.500 €

Ag imobiliara- Lovinescu-intabulare, termopan, parchet, usa metalica, contor separat de gaz, apometre/repartitoare, balcon inchis cu termopan,...

 • 62 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 6 min.
Sector 6, 20 ian, 08:50
Mosilor Vechi, Stefan Luchian, Circa Financiara
+ Schita
85.000 €

vanzare 3 camere circulare in vila, etaj 3/4, bloc 1935, fara urgenta sau risc seismic, CU=68, st=77 mp, cu 2 balcoane inchise cu termopan si boxa...

 • 77 mp
 • An 1935
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, 24 ian, 18:55
Titan, Theodor Pallady, Nicolae Teclu
97.190 €

3 cam. corp B+C, zona Pallady, metrou N. Teclu, Caisului Residence 3, complet finisat, CT proprie Ariston, utilitati oras, comision 0%, direct...

 • 78 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 3, 27 ian, 16:30
Baba Novac - Campia Libertatii - metrou Piata Munc
105.000 €

Apartament de 3 camerre cu 2 grupuri sanitare. Bucatarie generoasa. Geam la baie, balcon mare. Orientare spre SUD - luminios. Liber, toate actele...

 • 75 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 27 ian, 14:40
Militari,10 min metrou Pacii,Intr. Vulpeni,bl2020
79.500 €

Vand apartament, 3 camere, bloc 2020, Militari,10 minunte metrou Pacii, Intrarea Vulpeni, semidecomandat, etaj 4/4 fara lift, suprafata utila 80...

 • 80 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Sector 6, 26 ian, 17:27
Titan, metrou Galerii, 3 min. metrou
99.000 €

Liviu Rebreanu x Nicolae Grigorescu, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, stradal, vedere mixta, bucatarie mare, liber, merita vazut

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Sector 3, 24 ian, 10:59
Militari, Lujerului
+ Schita
149.500 €

Dezvoltator, 3 camere, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup. 107 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min, crese, gradinite,...

 • 107 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 09:13
1 Decembrie 1918 metrou
81.000 €

Armenis, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, acte la zi, merita vazut

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Sector 3, 18 ian, 10:35
Berceni, apartament 3 camere, bloc nou
74.000 €

Locatia excelenta permite accesul rapid catre punctele de interes din zona: scoli, gradinite, unitati spitalicesti, centre wellness, magazine mixte...

 • 77 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 3 min.
Sector 4, 26 ian, 15:54
Titan Metrou
81.900 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 3, 18 ian, 10:35
Militari Rezidential Apusului 3
75.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la...

 • 73 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 13:50
Nicolae Grigorescu Metrou
98.000 €

Fizicienilor, Istriei, confort 1, decomandat, 2 gr. sanitare, etaj 1 din 8, bloc reabilitat termic, scara curata, situat la 7-8 min. metrou si parc,

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 3, 18 ian, 10:35
Pipera Cloud9 Residence, zona Aviatiei, DRPCIV
+ Schita
182.000 €

Vand apartament 2 camere,lux,bloc 2020, Cloud9 Residence, zona Aviatiei-Pipera, DRPCIV, Sos. Pipera 61, decomandat, suprafata utila 57 mp,etaj...

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 13 min.
Sector 1, 26 ian, 12:27
Pantelimon, vav Parc Morarilor
76.000 €

Spital Sf. Pantelimon, apartament 3 camere, decomandat, et. 10/10,

 • 61 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Sector 2, 26 ian, 11:16
Militari Residence, 3 camere
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, ieri, 10:10
Militari Residence
+ Schita
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 27 ian, 16:36
Kiseleff - Arcul de Triumf - Clucerului
349.900 €

Agentie imobiliara, bloc 2006, parcare subsol, renovat lux integral, 5/7, bucatarie Rovere, utilata nou (nefolosit) Bosch - frigider, masina de...

 • 113 mp
 • An 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Sector 1, ieri, 20:36
Militari, sector 6, Drumul Ciorogarla
+ Schita
 

EnVogue Residence ap. 3 cam. dec., su 85 mp, 2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie si hol, finisat complet, ct, loc parcare suprateran. Pret...

 • 85 mp
 • An 2021
 • Decomandat
Sector 6, ieri, 08:01
Aleea Taifunului, Ozana, sector 3
+ Schita
145.000 €

vand apartament 3 camere, cu gradina 70 mp, direct dezvoltator, 0 comision

 • 152 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 18 min.
Sector 3, 19 ian, 08:01

Articole recomandate

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
5.438

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se codesc să răspundă; Statisticile oficiale arată o scădere a ritmului în ultimele luni; Scumpirea caselor în România - sub media europeană

19.10.2022 Imobiliare
4.570

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!