Vanzari apartamente 3 camere cu loc parcare Bucuresti

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 121 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: București
Loc parcare: da
  Salveaza cautarea
Titan, Piata Minis, vizavi de Liceul Cuza
89.000 €

liber, se vinde complet utilat si mobilat, instalatiile electrice sunt total schimbate, sistemele de iluminat sunt moderne, calorifere de fonta...

 • 62 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 06 ian, 10:00
Ozana, Lunca Sateasca 78
+ Schita
96.930 €

direct proprietar, vand apartament 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare. Mutare imediata. Apartament finalizat,

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 16 min.
Sector 3, 10 ian, 10:34
Herastrau - Barajul Arges x Soseaua Nordului
+ Schita
369.000 €

2/4, 139mp, camere spatioase, mobilat partial, renovat, terasa generoasa + balcon, vedere pe doua laturi, neobturata, doua locuri parcare, zona...

 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Sector 1, 14 ian, 17:13
Unirii Splai, Mihai Bravu, finalizat
138.000 €

Dezvoltator - vinde. 0% comision, 5 minute fata de metrou, 10 minute pana la parc Tineretului. Bloc nou de caramida pe structura de beton, 2...

 • 78 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 5 min.
Sector 3, azi, 09:05
Rahova
+ Schita
92.500 €

Apartament 3 camere decomandat in spate BRD Sebastian

 • 67 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Sector 5, azi, 20:40
Sectorul 4. Penthouse, the one & only
140.000 €

singurul penthouse cu living tip loft din sectorul 4 the one&only. 3 camere, decomandat, 107, 35, dispus pe 2 niveluri. Bonus: pod de 27 mp pt...

 • 107 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 4, ieri, 23:55
Oltenitei, zona LIDL - Hotel Corvaris
+ Schita
100.000 €

Apartament 3 camere confort 1, etaj 6 /10 , semidecomandat cu o impartire foarte functionala, 67 mp. supraf. utila, situat in bloc din 1981, cu 2...

 • 67 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Sector 4, azi, 16:50
Titan
97.000 €

- Nicolae Grigorescu, Policlinica, acces parc IOR si Titanii, zona cu verdeata, linistita, parter cu balcon, bloc izolat termic, renovat, mobila...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, 10 ian, 10:24
Aviatiei, str. Smaranda Braescu, et. 1/4 reabiliat
+ Schita
165.000 €

centrala termica proprie, costuri intretinere mici, la 5 minute de metrou si Promenada, la 10 min. de Parcul Herastrau, Parcul Bordei. Vecinatati...

 • 69 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Sector 1, 04 ian, 18:30
Berceni, bd. Metalurgiei
87.000 €

apartamentul 3 camere imobil nou, in sectorul 4 inaltime P+7. Are o suprafata utila de 75.01 mp cu finisajele incluse. Incalzire in pardoseala,...

 • 75 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Sector 4, 12 ian, 10:39
Dristor
118.900 €

Dristor metrou 3 cam cf 1 dec,1/10, 1971, apartamentul este renovat, loc parcare, boxa la subsol, cadastru, intabulare.

 • 70 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Sector 3, 05 ian, 01:30
Titan, Theodor Pallady, Nicolae Teclu
99.598 €

direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament modern cu 3 camere, decomandat, cu bucatarie inchisa si living spatios. Incalzire...

 • 88 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 16:39
Bucurestii Noi Parc Metrou
+ Schita
173.500 €

Confort I, decomandat, etaj 1, an constructie 2021, 84 mp, doua balcoane, doua grupuri sanitare, centrala termica proprie, mobilat utilat,...

 • 84 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 4 min.
Sector 1, 12 ian, 02:15
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu
204.000 €

apartament de 3 camere (sup. utila 94,8 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr....

 • 95 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 18:57
Drumul Taberei, mobilat si utilat integral, 3 cam
98.500 €

ap. 3 cam. decomandat, 5 min. metrou Valea Ialomitei, et. 3/4, st 63 mp, mobilat si utilat integral (te poti muta imediat), loc de parcare, ac,...

 • 63 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 13 ian, 09:53
Berceni, Carrefour Grand Arena, 3 camere
+ Schita
79.500 €

3 camere decomandate, compartimentare moderna, 2 bai, finisaje premium la alegere, centrala termica de apartament, contorizare individuala la...

 • 70 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, ieri, 10:48
Lujerului Metrou
86.000 €

P-ta Veteranilor, Uverturii, confort 1, semidecomandat, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, renovat recent, termopane, instalatie electrica si...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 14 ian, 08:22
Trei camere, 83 mp +36 mp terasa bucatarie inchisa
220.000 €

3 camere, 83 mp + 36 mp terasa bucatarie inchisa, 2 bai, bloc nou, comision 0%

 • 118 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 2, 14 ian, 11:00
Militari Residence
+ Schita
65.075 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Ilfov, 12 ian, 17:57
Berceni, Alexandru Obregia, Covasna, loc parcare
75.000 €

bloc reabilitat, monolit, termopan, gresie si faianta Marazzi, parchet, obiecte sanitare noi, balcon, loc parcare, zona verde,

 • 69 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 4, 10 ian, 13:59
Obor, Teiul Doamnei langa Sectia 7 Politie
93.800 €

Metroul Obor este la 1 0min. Mall Veranda 5 min. Pipera 5 min. bloc 1985, reabilitat termic, 2 lifturi, 2 bai, dec., imb., 3 debarale, renovat,...

 • 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Sector 2, 13 ian, 17:14
Ozana, Lunca Sateasca 78
+ Schita
94.905 €

direct dezvoltator, vand apartament 3 camere, etaj 1 sau 2/3, 70 mp, decomandat, 0 comision, mutare imediata!

 • 70 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 16 min.
Sector 3, 10 ian, 21:56
Metalurgiei Lidl, apartament 3 camere, 75 mp
+ Schita
87.000 €

vand apartament cu 3 camere decomandat cu suprafata utila de 75 mp balcon, disponibil la etajul 2, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+7E....

 • 75 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Sector 4, 12 ian, 11:37
Aleea Taifunului, Ozana, sector 3
+ Schita
145.000 €

vand apartament 3 camere, cu gradina 70 mp, direct dezvoltator, 0 comision

 • 152 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 18 min.
Sector 3, 10 ian, 10:34
Iancului
+ Schita
83.000 €

Mihai Bravu, Vatra Luminoasa, 3 minute Iancului, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, retras de la bulevard, geam la...

 • 69 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 3, 14 ian, 08:23
Metalurgiei
+ Schita
79.500 €

3 camere intr-un ansablu nou si modern ce se afla in imediata apropiere a statiilor STB dar si a marilor centre comerciale. Apartamentul se va...

 • 71 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 4, 12 ian, 16:37
Metalurgiei, apartament 3 camere cu 2 bai
+ Schita
79.500 €

apartamentul se regaseste la etajul 2 din 7, beneficiaza de o compartimentare moderna cu 3 camere spatioase si luminoase, in vecinatate a...

 • 74 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Sector 4, ieri, 15:17
Stefan cel Mare, Lizeanu
+ Schita
72.000 €

confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, vedere mixta, scara curata, liber, acte ok, situat la 5 min. metrou Obor,

 • 63 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 14 ian, 08:23
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu, penthouse
+ Schita
313.500 €

Apartament tip penthouse cu o terasa de 90 mp intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd. Geniului, nr., 2-4 (...

 • 167 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:27
Iancului metrou
75.000 €

Mihai Bravu chiar la intersectie cu Ferdinand, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, termopane, aer conditionat, bucatarie mobilata si utilata, fara...

 • 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, 14 ian, 08:21
Traian, apartament parcare subteran, boxa, totul inlus in pret
169.000 €

Va propun spre vanzare o proprietate ce incanta privirea prin ergonomia spatiului, simplitatea si bunul gust cu care a fost gandit acest proiect in...

 • 71 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, 13 ian, 18:15
Berceni, bulevardul Metalurgiei
+ Schita
94.500 €

Apartament 3 camere decomandat, bloc nou 2021, ansamblul rezidential The Grand Kristal, apartamentul se vinde cu finisaje la cheie si este bransat...

 • 98 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 4, 14 ian, 09:19
Vitan Mall, Calea Vitan, Breaza
125.000 €

Kaufland Mihai Bravu, decomandat, bloc 1986, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii schimbate. In apropiere de...

 • 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 3, 14 ian, 08:21
Rahova, sos. Salaj
+ Schita
102.800 €

apartament spatios si luminos de 3 camere, confort urban/sector 5, finisat complet, vandut la cheie, bloc nou, ansamblu rezidential ce dispune de...

 • 78 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Sector 5, 13 ian, 18:27
Trei camere, 85 mp, bucatarie inchisa, 2 bai
153.000 €

3 camere, 85 mp, bucatarie inchisa, 2 bai, bloc nou, comision 0%

 • 85 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 2, 14 ian, 10:59
Calea Vitan, Mihai Bravu
88.000 €

7-8 minute metrou, semidecomandat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane

 • 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 14 ian, 08:01
Timisoara Bulevardul, Romancierilor
79.900 €

Bld Timisoara, stradal, cf 1, decomandat, etaj 1/4, gresie, faianta, parchet, balcon inchis AC, foarte curat, boxa, loc parcare, liber, acte, se...

 • 64 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, 14 ian, 11:49
Metalurgiei bd, ap. 2 camere decomandat
+ Schita
65.900 €

2 camere, 64 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare...

 • 66 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 13 ian, 18:28
Sector 4
+ Schita
79.500 €

apartament 3 camere nou, pret excelent 79500 euro, finisat la cheie. Toate utilitatile capitalei, bransat individual, centrala proprie. Linie...

 • 70 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, 13 ian, 18:15
Berceni 3 camere decomandate M. Aparatorii Patriei
+ Schita
90.000 €

apartament 3 camere Viva Metalurgiei Park, 72 mp, decomandat, 2 bai, 10 min. de mers pe jos de Metrou Aparatorii Patriei, finisaje la alegere,...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 18 min.
Sector 4, 14 ian, 09:03
Dristor, Ramnicu Valcea, 3 camere
110.000 €

2 gr sanitare, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, etajul 2/8, geam la baie.

 • 68 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 5 min.
Sector 3, 14 ian, 08:01
Berceni, Grand Arena
+ Schita
75.900 €

de vanzare apartament spatios, in cartierul Berceni, zona Metalurgiei, in spate la Grand Arena, langa statia STB. Compus dintr-un living generos, 2...

 • 73 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 4, 12 ian, 17:43
Iancului, 6 minute de metrou, Elev Stefanescu
+ Schita
102.000 €

et.5/8, cf.1, semidec,2 bai,bloc1981, reabilitat termic, 2 lifturi, renovat, mobilat si utilat complet, loc de parcare ADP, boxa, zona linistita,...

 • 70 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Sector 2, 13 ian, 13:12
13 Septembrie, Marriot, Catedrala Mantuirii
145.000 €

apartament de 3 camere semidecomandat din 1992, vizavi de Hotel Marriot. Apartamentul are 2 grupuri sanitare, liber, toate actele ok.

 • 76 mp
 • An 1992
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, 12 ian, 11:27
Ozana, sector 3
+ Schita
131.730 €

dezvoltator, ofer spre vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, 88 mp, zona verde, priveliste superba, 0 comision,

 • 88 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Sector 3, 10 ian, 10:34
Militari Residence, 3 camere
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 14:25
Sector 3 Bucuresti
120.000 €

Ozana, vand apartament 3 camere cu terasa generoasa si priveliste deosebita, 83 mp!

 • 140 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 16 min.
Sector 3, 10 ian, 10:34
Calarasi Calea Hyperion
120.000 €

Apartament de 3 camere stradal, vedere spate, decomandat, renonat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, termopane, usa...

 • 78 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, 12 ian, 11:32
Palatul Cotroceni, Cotroceni, Leu
+ Schita
176.500 €

apartament de 3 camere (sup. utila 82,8 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr....

 • 83 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Sector 6, azi, 18:24
Militari, Rezervelor, Lidl
+ Schita
51.900 €

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisat, centrala proprie, 1 gr. sanitar, 1 balcon, 54 mp, 10 min....

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Chiajna, 11 ian, 13:20
Militari Rezidential Apusului 3
70.000 €

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie,...

 • 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 18:50
Rahova, Salaj, Confort Urban
+ Schita
98.600 €

vand ap. 3 camere, 79 mp, intr-un bloc nou, sector 5, Salaj Confort Urban, bloc nou, finisaje la alegerea clientului, vandut la cheie,decomandat,...

 • 80 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 5, 13 ian, 13:48
Titan Metrou
87.000 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 3, 14 ian, 08:25
Rahova
89.145 €

vanzare apartamente 3 camere Direct Dezvoltator, comision 0, Quantum Garden,

 • 95 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 5, 13 ian, 10:21