Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
Zona: București
...
75.000 €

bloc reabilitat, decomandat, g+f+p+t+um+ct, etaj 4 /4, fara probleme cu terasa, liber, intabulat, accept credit. Pret usor negociabil,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
89.999 €

Facultatea de Constructii, fara imbunatatiri, 2 balcoane, baie cu geam, vedere spate, scara civilizata, 1 min. parc Tei si Plumbuita, acte la zi, cash/credit, comision Agentie 2%, vecinatati: Pipera,...

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 Apr 12:08
...
85.000 €

ID intern: 323780. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Luica, reper Spalatoria Alcisa, intr-un imobil construit in anul 2018, disponibil la etajul...

Suprafata 54 mp An 2018 Decomandat Etaj 3 din 5
Bucuresti, 11 Apr 09:05
...
70.000 €

Apartament tip duplex, cu centrala proprie, cu balcon, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, scara interioara, mobilat si utilat complet. Suprafata construita 83mp, totala 73mp, utila 68mp, zona Brancoveanu,...

Suprafata 83 mp An 2010 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 17 Apr 15:19
...
150.166 €

apartament 3 camere tip A, in complex faza 5. Semifinisat

Suprafata 80 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 11
Bucuresti, 17 Apr 08:05
...
73.000 €

stradal, parcul Morarilor, bl. reabilitat termic, decomandat, etaj 7, balcon mare, 71mp, renovat, g+f+p+t+um, se poate locui, facilitati, magazine, scoli, gradinite, liber, cadastru intabulare disc.

Suprafata 71 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
129.900 €

ID intern: 324056. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Metalurgiei, reper Mega Image Dr. Jilavei, intr-un imobil construit in anul 2020, disponibil...

Suprafata 95 mp An 2020 Decomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 11 Apr 08:15
...
88.000 €

metrou Iancului, bloc reabilitat, etaj 9/10, imobil din 1980, doua grupuri sanitare, unul cu geam, semidecomandat, suprafata 73,7 mp, doua balcoane, teava de gaze pe palier,

Suprafata 73 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:18
...
308.000 €

Sapphire Residence Catedrei, langa Satul Francez, zona exclusivista, designed by arh. Stefan Patrascu, constructie 2011, Hp/5, doar 5 minute mers parc Hearstrau, mobilat si utilat, comision zero,

Suprafata 83 mp An 2011 Semidecomandat Etaj parter din 5 M 15 min.
Bucuresti, 17 Apr 08:01
...
195.000 €

ID intern: 329156. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Grozavesti, reper Economu Cezarescu, intr-un imobil construit in anul 2018, disponibil la etajul...

Suprafata 67 mp An 2018 Decomandat Etaj 4 din 7 M 6 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
84.000 €

Giurgiului Pta Progresul, 3 camere cf. 1, etaj 7/10, centrala proprie, fara risc seismic, liber, toate actele, bloc stradal, merita vazut,

Suprafata 66 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 12:55
...
139.999 €

ID intern: 329163. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, semidecomandat, confort 1 sporit, situat in zona Mosilor, reper Vodafone, intr-un imobil construit in anul 1982, disponibil la etajul...

Suprafata 66 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 19 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
80.000 €

confort 1, 6/10, bloc reabilitat, termopan, fara alte imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit.

Suprafata 65 mp Circular Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
175.000 €

apartament 3 camere, decomandat, etaj 7/8, acoperit integral, 2 grupuri sanitare, vedere bulevard, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1995, liber,

Suprafata 78 mp An 1995 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 17 Apr 13:21
...
118.000 €

Ofer spre vanzare ap 3 cam dec, cu centrala proprie,2 bai, 2 balcoane, gresie,faianta, parchet, termopane Salamander 6 camere tripan,usi interioare,usa metalica, izolatie de 10 cm,pereti caramida. 2bai/...

Suprafata 85 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 10 M 2 min.
Bucuresti, 18 Apr 16:27
...
74.000 €

Colentina, D-na Ghica, langa parcul Pumbuita, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vav de Parcul Plumbuita, Mc Donalds, dec., 70 mp, curat, eliberabil imediat, baie cu fereastra, se accepta credit,

Suprafata 70 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 11 Apr 10:57
...
69.900 €

Spital Sf. Pantelimon, apartament 3 camere, decomandat, et. 10/10

Suprafata 61 mp An 1972 Decomandat Etaj 10 din 10 M 15 min.
Bucuresti, 04 Apr 08:05
...
178.421 €

Dezvoltator, 3 camere, etaj 5/14, suprafata 115mp, 2 bai, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic cu la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 115 mp An 2025 Decomandat Etaj 5 din 5 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, 18 Apr 23:00
...
119.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, Caisului Residence 3. Apartament 3 cam, decomandat, bucatarie inchisa si living spatios, complet finisat, CT proprie, incalzire pardoseala, 700 m metrou Nicolae Teclu,

Suprafata 91 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi, 11:57
...
88.000 €

chiar pe Al. Baiut, 10 minute parc, bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:15
...
235.000 €

aproape de metrou Izvor, etaj 2/8, 81 mp, bloc 1995, decent, intrare fata/spate, vedere mixta, scara impecabila, pozitie excelenta 2 bai, 2 balcoane inchise, acte la zi, cl. en. B, liber

Suprafata 81 mp An 1995 Decomandat Etaj 2 din 8 M 7 min.
Bucuresti, 18 Apr 12:56
...
148.500 €

Agentia Confort Casa va propune spre vanzare un superb apartament de 3 camere, intr-un bloc deosebit, etaj 7 din 10, 83 mp, renovat in urma cu 8 ani, 2 gr. sanitare, parchet masiv, boxa, mobilat si utilat

Suprafata 83 mp Semidecomandat Etaj 7 din 11 M 16 min.
Bucuresti, azi, 09:20
...
81.000 €

beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: - foarte usor accesibil, situat langa Parcul Marin Preda - statie STB la 3 min de mers tramvai 11, 44, autobuz 163, 162 - Complex...

Suprafata 58 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 08:01
...
85.987 €

oferim spre vanzare un apartament deosebit in Ghencea pe Str. Drumul Ghindari 58, decomandat, open space, suprafata 75 mp, mobilat si utilat modern, finisat modern, balcon, mare. masina de spalat vase,...

Suprafata 72 mp An 2018 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 15 Apr 10:02
...
235.000 €

ID intern: 329759. Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Unirii, reper Tribunalul Bucuresti, intr-un imobil construit in anul 1993, disponibil la etajul...

Suprafata 80 mp An 1991 Decomandat Etaj 4 din 7 M 13 min.
Bucuresti, 11 Apr 09:05
...
130.000 €

apartament etajul 1/2, in vila constructie 2023, finisaje premium, la alegere, loc parcare, suprafata 72 mp, 3 balcoane, proiect modern, zona vile, la 13 minute de metrou Piata Sudului, parc, locuri de...

Suprafata 72 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 2 M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:52
...
185.000 €

apartament cu 3 camere modelul mare avand 2 terase, 2 bai, situat in complexul Rose Garden, intrun bloc nou, 2010, in plan secund, beneficiind de liniste, spatii verzi, avand 2 locuri de parcare si 1...

Suprafata 88 mp An 2010 Decomandat Etaj 8 din 9
Bucuresti, 11 Apr 10:58
...
110.000 €

direct dezvoltator, blocuri D+P+5, finalizate, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte detalii gasiti la www.nuferilor.ro,

Suprafata 86 mp An 2023 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Bucuresti, 13 Apr 20:33
...
75.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, semidecomandat, situat la parterul inalt al unui imobil de 4 etaje. Apartamentul are balcon si bransament de gaze pentru centrala, iar suprafata este...

Suprafata 67 mp An 1969 Semidecomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 08 Apr 19:42
...
109.500 €

Direct proprietar vand apartament 3 camere nou disponibil intr-un imobil cu regim de inaltime redus, P+3E, amplasat excelent pe strada Arcadiei, 8 minute statia de metrou Aparatorii Patriei, Berceni,

Suprafata 78 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 3 M 17 min.
Bucuresti, azi, 11:21
...
86.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat, posibilitate centrala proprie, 2 apartamente pe nivel, balcon, spatii de depozitare, 10 min statia de metrou 1 Decembrie si Auchan, scara curata, fara restantieri

Suprafata 66 mp Decomandat Etaj 4 din 4 M 15 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
89.000 €

confort 1, semidecomandat, 5/8, 2 grupuri sanitare, g+f+p+t+um, intabulare, cadastru, accept , credit

Suprafata 76 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 5 din 8 M 9 min.
Bucuresti, 17 Apr 15:58
...
79.800 €

Drumul Taberei - Parc Moghioros, 3 camere confort 1, in bloc reabilitat, p/4, balcon, 63 mp, contor gaz individual, vedere dubla, termopan, parchet, gresie, faianta, liber, scara curata, acte la zi,

Suprafata 63 mp An 1972 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 7 min.
Bucuresti, 17 Apr 12:56
...
53.900 €

Langa Piata Resita, bloc de 4 etaje, mansardat in 2013. Centrala proprie si aer conditionat smart, mobilat si utilat, aproape de mijloace de transport, pregatit de vanzare. 0% comision

Suprafata 55 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, 11 Apr 16:55
...
62.500 €

10/10, cf1, dec, 70mp, bloc reabilitat termic, 2lifturi, vedere laterala, balcon spatios,geam la baie, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, cadastru si intabulare, pret bun,ideal investitie.

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 10 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 18 Apr 16:26
...
150.166 €

apartament 3 camere tip A, situat pe bd. Timisoara nr. 14, Plaza Residence Faza 5

Suprafata 80 mp An 2024 Decomandat Etaj 9 din 11
Bucuresti, 17 Apr 09:10
...
191.735 €

Cauti un apartament cochet cu 3 camere, 2 bai, terasa decenta, intr-un imobil eficient energetic, cu un design "mai altfel", aproape de parc Herastrau? Apartamentul cu 3 camere Tip 3 (69 mpu + 10 mpu)...

Suprafata 69 mp An 2024 Semidecomandat Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 09:37
...
111.000 €

Apartament de 3 camere cu 2 balcoane, renovat. Gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara curata, vedere mixta,

Suprafata 70 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:10
...
92.500 €

3 camere semidecomandat 70 mp 2 bai etaj 7/8 bloc reabilitat termic renovat gresie faianta parchet terrmopan aer conditionat usa metalica la 7-10 minute de mers pe jos fata de Metrou

Suprafata 70 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 7 din 8 M 10 min.
Bucuresti, 12 Apr 10:26
...
92.400 €

Proprietar, fara comision. Imobil nou, apartament 3 camere, etajul 1/9, sector 4, Bucuresti, zona Aparatorii Patriei, Grand Arena Mall, Bd. Metalurgiei,

Suprafata 72 mp An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 9 M 16 min.
Bucuresti, 18 Apr 10:42
...
240.000 €

apartamentul 3 camere fiecare in jur de 24 mp, cu o inaltime de peste 3m, bucatarie de 13 mp, baie, wc de serviciu, camara, 2 balcoane (unul tip logie), boxa sub scara, suprafata 107 mp, curte, parcare,

Suprafata 107 mp Semidecomandat Etaj parter din parter M 16 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:04
...
74.900 €

8/8, terasa ok, cf 1, semidec, 67 mp, 2 bai, geam de aerisire, bl 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, vedere mixta, luminos, orientat pe sud si vest, g, f, t, usa metal, partial parchet, zona linistita,...

Suprafata 67 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, 18 Apr 16:00
...
160.455 €

dezvoltator, 3 camere, 2 grupuri sanitare, o terasa, predare la cheie, finisat complet, acces facil metrou Lujerului, Politehnica, mall Plaza si AFI, centre comerciale. Loc de parcare subteran optional

Suprafata 107 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, azi, 09:41
...
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, azi, 12:40
...
71.925 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp,

Suprafata 68 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, 18 Apr 16:00
...
146.766 €

Apartament 3 camere tip B complex nou Faza 5

Suprafata 81 mp An 2023 Decomandat Etaj 6 din 11
Bucuresti, 17 Apr 08:05
...
163.665 €

dezvoltator, apartament 3 camere, etaj P/14, suprafata 109,11 mp, decomandat, 2 bai, finisat complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid...

Suprafata 109 mp An 2025 Decomandat Etaj parter din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, 18 Apr 13:30
...
85.000 €

confort 1, decomandat, 4/4 (fara probleme cu terasa), g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit .

Suprafata 67 mp An 1980 Decomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...
175.000 €

Va prezentam un apartament cu 3 camere (120 mp), stuat intr-un bloc langa Piata Romana si vis a vis de ASE. Blocul nu figureaza pe lista imobilelor cu risc seimic si are un numar restrans de apartamente....

Suprafata 120 mp An 1940 Semidecomandat Etaj 4 din 7 M 3 min.
Bucuresti, 18 Apr 15:57
...
88.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, azi, 09:06
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.496
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 3.280
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.562