Vanzari apartamente 2 camere Pantelimon

Subrubrica: 2 camere
Zona: Pantelimon
...
75.000 €

Vand ap 2 camere, decomandat, confort 1 sporit, intrarea si vederea stradala, 3/10, vis-a-vis de Kaufland Pantelimon, fara balcon.

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 06:03
...
76.000 €

Cora, liber, se vinde mobilat,ap este transformat in 3cam, bloc civilizat, reabilitat,zona cu parcuri si mijloace de transport

Suprafata 52 mp An 1974 Decomandat Etaj 7 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:00
...
62.000 €

Aleea Ilia, apartament liber, mobilat si utilat, zona civilizata, comision 2%,

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 14 Apr 10:50
...
78.500 €

proprietar vand apartament 2 camere, in curs de anvelopare, termopane tripan montate acum, apartament reconditionat.

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 8 din 8 M 16 min.
Bucuresti, 13 Apr 22:53
...
55.000 €

De vanzare apartament cu 2 camere semidecomandat pe Aleea Vergului intr-un bloc curat. Part din 10 Apartamentul este renovat cu aer conditionat si instalatie electrica schimbata. Detalii la telefon.

Suprafata 37 mp An 1974 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 14 min.
Bucuresti, 13 Apr 19:55
...
70.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Pantelimon, reper Piata Delfinului, confort 1 decomandat, avand suprafata de 54 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 10,...

Suprafata 51 mp An 1979 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, 13 Apr 17:09
...
86.500 €

3 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 2, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice schimbate, bloc reabilitat, cadastru, intabulare, centrala proprie,

Suprafata 61 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:38
...
49.500 €

apartament 2 camere decomandat, in suprafata de 38 mp, liber, bloc reabilitat termic, gaze separat, necesita renovat, particular, urgent,

An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 12 Apr 20:21
...
65.000 €

Apt 2 camere semidecomandat, la etajul 3 renovat si amenajat modern, intim si cochet partial mobilat. Bloc stradal reabilitat vedere mixta. Toate actele pregatite pt vanzare. Apropiere Liceul Blaga ,

Suprafata 53 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 11 M 16 min.
Bucuresti, 12 Apr 15:18
...
115.000 €

vanzare 2 camere Linda Residence, terasa 90mp amenajata, mobilat, utilat, belvedere, boxa, loc de parcare, linistit, luminos, curat, modern, ansamblu rezidential, se accepta credit

Suprafata 150 mp An 2011 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 12 Apr 14:42
...
74.900 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in BASARABIA, reper Arena Nationala, confort 1 decomandat, avand suprafata de 51 mp, cu o baie, cu geam de aerisire, fara balcon. Locuinta este situata...

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 12
Bucuresti, 12 Apr 14:29
...
74.900 €

cf. 1, decomandat, et. 4/8, sup. 55 mp, liber, in apropriere de Parcul Florilor, Piata Delfinului, 15 min. pana la Mega Mall, complet mobilat si utilat, 800 m metrou Costin Georgian,

Suprafata 55 mp An 1978 Decomandat Etaj 4 din 8 M 14 min.
Bucuresti, 12 Apr 12:47
...
54.000 €

Apartament 2 camere, situat la etajul 6/10, semidecomandat, liber, imbunatatiri, ferestre pvc, usa metalica, bloc reabilitat termic,

Suprafata 41 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 12 Apr 10:42
...
72.500 €

cf.I decomandat 52 mp, etaj 6/10, bloc 1977 reabilitat, cu imbunatatiri decente, imobil solid din beton armat pe grinzi si pe stalpi,decent, acte la zi, pret fix, clasa en B, se accepta credit

Suprafata 52 mp An 1977 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 12 Apr 03:25
...
72.000 €

cf. 1, semidec., 53 mp, bloc 1980, reabilitat, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet, liber, acte la zi, parcare, clasa en. A,

Suprafata 53 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 18 min.
Bucuresti, 12 Apr 02:45
...
64.000 €

parter /10, cf. 2 sporit 42 mp, utili, fara balcon, imobil construit in 1979,reabilitat termic, teava de gaz la usa, gresie toata casa, termopan, radiatoare noi, curat, liber/nelocuit, acte la zi

Suprafata 42 mp An 1979 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 14 min.
Bucuresti, 11 Apr 20:00
...
74.900 €

parter /8, cf.I decomandat, 50 mp, bloc 1984, reabilitat, acte la zi , liber /nelocuit, fara balcon, fara imbunatatiri, clasa en B usor negociabil

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 8 M 18 min.
Bucuresti, 11 Apr 19:58
...
43.000 €

2 camere semidecomandat,situat pe soseaua Pantelimon spital sf. Pantelimon, etaj 7/10, 38 metri patrati, 1 balcon, geam la baie, bloc reabilitat, racordat la gaze, apa, lumina, dispune de toate utilitatile.

Suprafata 38 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 11 Apr 17:14
...
58.500 €

Str.Logofat Dan,et.8/10, cf.2 sp,dec,45mp,hol locuibil, vedere mixta, bl reabilitat termic,loc de parcare ADP, mob si utilat, renovat, usi si instal noi, posibilitate centrala,g,f,p,t,um, aer conditionat,...

Suprafata 45 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 14 min.
Bucuresti, 11 Apr 12:02
...
62.500 €

Pantelimon, proprietar vand apartament 2 camere, decomandate, etj 1/10, reabilitat termic, an constructie 1976, pret. 62.500 euro. Apartamentul se afla in zona spitalului Sfantul Pantelimon

Suprafata 42 mp Decomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, 11 Apr 12:01
...
123.000 €

ID intern: 328062. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in zona Baicului, reper Lidl Baicului, intr-un imobil construit in anul 2021, disponibil la etajul...

Suprafata 62 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
55.000 €

ID intern: 329099. Va propunem spre vanzare un apartament modern, renovat recent, cu instalatia electrica si sanitara complet refacuta, cu 2 camere, clasa energetica B, decomandat, confort 2, situat in...

Suprafata 36 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
80.000 €

De vanzare apartament 2 camere situat pe strada Aleea Hobita, confort 1, tip decomandat, situat la etajul 6/10, cu o suprafata de 58 mp, an constructie 1978. Bloc reabilitat termic. Liber,

Suprafata 58 mp An 1978 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 10 Apr 10:14
...
64.900 €

Etaj 3/10 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Este renovat in totalitate, si se vinde mobilat si utilat ca in foto. Intrare stradala. Bloc linistit, scara curata.

An 1976 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 09 Apr 11:21
...
80.000 €

Mega Mall 2 camere confort 1, decomandat, foarte spatios (59 mp), etaj 6/10, balcon mare complet imbunatatit si mobilat, bloc reabilitat constructie 1979 loc parcare platit,

An 1979 Decomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, 09 Apr 11:16
...
62.000 €

Delfinului, Kaufland, cf. 2, decomandat, etajul 2, balcon inchis in termopan, renovat decent, g+f+p+t+um, liber, bl. civilizat, scara curata, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata 40 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
55.000 €

Parcul Morarilor, cf. 2, etaj 1, balcon inchis, 39 mp, complet renovat total, g+f+p+t+um, se poate locui imediat, scara curata, bl. reabilitat termic, aproape scoala, magazine, cadastru, intabulare, disc.,

Suprafata 39 mp Etaj 1 din 10
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
76.000 €

adiacent, aproape Miramar, ctie 1983, cf1, parter, 52mp, complet renovat total, g+f+p+t+um, bucatarie mobilata, bl. reabilitat termic, mega mall, scoala, cadastru intabulare merita vazut

Suprafata 52 mp An 1983 Etaj parter din 8
Bucuresti, 09 Apr 08:01
...
60.000 €

Pantelimon - Marcuta, apartament 2 camere, confort II, decomandat, etaj 9/10, suprafata 40mp, balcon. Centrala proprie - gaz, gresie, faianta in baie si bucatarie, parchet in camere.Termopane.

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 17 min.
Bucuresti, 08 Apr 10:04
...
36.000 €

Agentia Confort Casa va propune spre vanzare un apartament de 2 camere conf. 3, in suprafata de 26 mp, cu gaze, incalzire centralizata, etaj 1/4, bloc reabilitat termic, cu imbunatatiri, gresie,

Suprafata 26 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 05 Apr 09:15
...
75.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Basarabia, reper Chisinau - Hipocrat, confort 1 decomandat, avand suprafata de 55 mp, cu o baie si un balcon, pe suprafata camerei de zi. Locuinta...

Suprafata 55 mp An 1982 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 03 Apr 17:07
...
55.000 €

Cf 2, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, bloc reabilitat, toate actele, acc credit, vecinatati: Morarilor, Costin Georgian

Suprafata 39 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, 03 Apr 09:34
...
90.000 €

ID intern: 332688. Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona Baicului, reper

Suprafata 50 mp An 1981 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 18 min.
Bucuresti, 02 Apr 15:56
...
71.999 €

2 cam., cf.1, dec., 7/10, multiple imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 5 min. pana la Mega Mall, P-ta Delfinului si Metrou Titan, mobilat si utilat partial, nu negociaza pretul, Comis. Agent 3%,

Suprafata 54 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10 M 19 min.
Bucuresti, 01 Apr 09:46
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 2.412
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.403
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.275