Vanzari apartamente 2 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
...
64.000 €

bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 12:30
...
87.500 €

stradal pe Grigorescu, bloc reabilitat, complet renovat 2024, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, liber, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi; 12:12
...
76.500 €

pe strada Becatei, piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1975 Decomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 12:06
...
51.000 €

confort I sdec, 59 mp,(balcon 11 mp), etaj 10/10,bloc 1968 nereabilitat, fara imbunatatiri, doar plata cash liber vizite urgent merita clasa en C, pret fix /nediscutabil

Suprafata 59 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 08:48
...
60.999 €

etaj 8/10, cf. I semidec., 51 mp, bloc 1970, reabilitat, imbunatatiri decente, liber, acte la zi, se accepta credit, clasa en. B,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi; 05:18
...
61.900 €

Apropiere statia de Metrou 1 Decembrie 1918 semidecomandat etaj 8/10 intr-un bloc reabilitat scara curata .Imobilul dispune de usa metalica termopan parchet .Se accepta credit

Suprafata 52 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 04:36
...
73.000 €

Apartament de 2 camere renovat, gresie, faianta, parchet, termopan. Bloc reabilitat. Vedere pe spate.

Suprafata 51 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 11:33
...
73.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet., termopane, usa metalca, balcon, bucatarie mare, liber, toate actele,

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 11:12
...
73.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet., termopane, usa metalica, balcon, bucatarie mare, liber, toate actele, comision 2%

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 10:57
...
78.000 €

pe Patulului, bloc reabilitat, etajul 1, decomandat, termopane, usa metalica, posibilitate centrala, liber, toate actele,

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 10:51
...
65.000 €

apartament 2 camere, decomandat, situat la etajul 10/10, in suprafata de 64 mp, bloc reabililitat termic, necesita imbunatatiri, neg., particular,

Suprafata 64 mp An 1978 Decomandat Etaj 10 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi; 10:42
...
71.500 €

Piata Trapezului, chiar la metrou 1 Decembrie 1918, vav biserica, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalca, balcon, bucatarie mare, liber, toate actele

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 10:39
...
89.000 €

restaurant Rucar, bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, renovat complet, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber....

Suprafata 53 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi; 10:30
...
98.900 €

Cauti un apartament cu 2 camere, cochet, terasa decenta, intr-un imobil nou, aproape de metrou si de orice alt punct de interes cotidian? A, da, si cu Comision 0% Cumparator? :) Apartamentul cu 2 camere...

Suprafata 57 mp An 2024 Decomandat Etaj 3 din 5 M 9 min.
Bucuresti, azi; 10:28
...
78.000 €

Piata Salajan, 5 minute metrou, pe strada Patulului, scoala 112, bloc reabilitat, etajul 1, decomandat, termopane, usa metalica, posibilitate centrala, liber, toate actele

An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 10:12
...
76.500 €

piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi; 10:12
...
76.000 €

pe Strada Patulului, bloc reabilitat, etajul 1, decomandat, termopane, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 09:57
...
76.500 €

pe strada Becatei, piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi; 09:48
...
76.500 €

piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 09:48
...
89.000 €

restaurant Rucar, bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, renovat complet, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber....

Suprafata 53 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi; 09:42
...
75.000 €

2 minute parc IOR, stradal, vdere fata, decomandat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, apartament reabilitat pe exterior, liber,

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 09:36
...
80.000 €

Agentie imobiliara comision 2%- Titan - IOR - Vanzare apartament cu 2 camere, semidecomandat, suprafata utila 50mp, bloc 1970,reabilitat, etaj 5/10, termopan,aer conditionat, usa metalica,balcon. reabilitat...

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 09:21
...
75.000 €

2 minute parc IOR si mall Park Lake, stradal, vedere fata, decomandat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, apartament reabilitat pe exterior, liber,

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi; 09:21
...
85.000 €

Str Istriei apartament de 2 camere decomandat in bloc din 1984. Bloc reabilitat Scara curata. Termopane. Liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 8 M 9 min.
Bucuresti, azi; 09:12
...
78.000 €

Apartament de 2 camere decomandat situat la etajul 1/10. Bloc reabilitat. Scara curata. Termopane, usa metalica. Piata Salajan la 1 minut. Metrou 5 minute Liniste, retras de la bulevard

Suprafata 54 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 09:12
...
75.000 €

2 minute parc IOR si mall Park Lake, stradal, vedere fata, decomandat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, apartament reabilitat pe exterior, liber,

Suprafata 52 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 09:09
...
65.000 €

Bdul. Nicolae Grigorescu, 3 minute metrou, cf. I, liber, apartament cu panorama spectaculoasa, parcul IOR, acte la zi, bloc retras de la strada, zona foarte civilizata si linistita, pozitie rara,

Suprafata 49 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi; 08:01
...
102.000 €

vedere intersectie Calea Vitan, 3 min. metrou, se vinde mobilat complet si utilat, renovat, bloc foarte rezistent cu structura pe cadre, pozitie rara, pretabil investitie,

An 1984 Decomandat Etaj 9 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 08:01
...
75.000 €

Camil Ressu, 5 min. metrou, 3 min. piata Rm Sarat, liber, bloc anvelopat, acte la zi, langa Scoala 88, parc IOR, Park Lake. Bloc pozitionat pe unul dintre cele mai frumoase bulevarde din Bucuresti,

Suprafata 50 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi; 08:01
...
70.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber,

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, ieri; 20:30
...
87.000 €

stradal pe Grigorescu, bloc reabilitat, complet renovat 2024, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 19:24
...
89.000 €

chiar la Rucar, parter inalt, bloc reabilitat, vedere mixta, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, ideal firma, salon,

Suprafata 55 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 17:39
...
73.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet., termopane, usa metalca, balcon, bucatarie mare, liber, toate actele, comision 2%

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 17:09
...
76.000 €

bloc reabilitat, etajul 1, decomandat, termopane, usa metalica, posibilitate centrala, liber, toate actele

Suprafata 54 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri; 16:39
...
70.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber,

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri; 16:36
...
74.000 €

Apartament 2 camere, confort 1 decomandat, parter/10, suprafata 51mp , bloc 1976, fara risc seismic, anvelopat liber intabulat. La 5 min de mers pe jos pana la statia de metrou Dristor.

Suprafata 51 mp An 1976 Decomandat Etaj parter din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 16:22
...
51.000 €

vand apartament 2 camere, et. 6/10, semidecomandat, mobilat, la distanta de 1 min. de Metroul 1 Decembrie 1918, instalatie sanitara schimbata (baie&bucatarie), calorifere schimbate recent, aer conditionat...

Suprafata 34 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri; 16:18
...
71.000 €

reabilitat, cu balcon, amenajat, modern, renovat complet, scoli, gradinite, metrou Costin Georgian, apropiere Piata Minis, se vinde mobilat, zona verde, deosebit, merita vazut. 7.1000 euro discutabil,

Suprafata 50 mp An 1965 Decomandat Etaj parter din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri; 16:07
...
68.500 €

apartament 2 camere 40 mp, parter/10 an 1971, mobilat utilat, zona verdeata, vedere mixta,

Suprafata 50 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 8 M 5 min.
Bucuresti, ieri; 13:12
...
78.000 €

bloc reabilitat, decomandat, etajul 1, 53 mp, curat, liber, toate actele,

Suprafata 53 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 11:18
...
88.000 €

stradal Nicolae Grigorescu, la 3 minute de scoala 195, renovat complet, mobilat si utilat modern, etajul 4/10, langa parcul Titanii, liber, se accepta credit.

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 4 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 10:48
...
109.000 €

apartament 2 camere hils pallady, comision 0% la cumparator, apartament superb oportunitate investitie, an 2021, decomandat, su- 53 mp, complet mobilat si utilat, posibilitate loc parcare CRSImobiliare...

Suprafata 53 mp An 2021 Decomandat Etaj 9 din 11 M 4 min.
Bucuresti, ieri; 09:52
...
57.000 €

Apartament de 2 camere renovat complet. Instalatie electrica si sanitara schimbate. Apartamentul se vinde si mobilat daca se doreste. Bloc reabilitat. Etajul 1/10. Foarte aproape de metrou;

Suprafata 35 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri; 08:57
...
77.000 €

Bd.Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie la 2 minute mers, bloc foarte civilizat si curat, reabilitat termic, constructie 1976. Apartament confort 1 decomandat, etaj 5/10, spatios, cu o suprafata totala...

Suprafata 61 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri; 08:27
...
95.000 €

Confort 1 decomandat, suprafata 56 mp, an constructie bloc 1981, etaj p/10, mobilat utilat, curat, balcon inchis, instalatia sanitara schimbata, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan,...

Suprafata 56 mp An 1981 Decomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (15:05)
...
184.000 €

ID intern: 337710 Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat , confort 1, situat in zona Dristor, reper New Town Residence, intr-un imobil construit in anul 2010, disponibil la etajul...

Suprafata 61 mp An 2010 Decomandat Etaj 1 din 12 M 4 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (12:40)
...
56.000 €

Titan, metrou 1 Decembrie 1918, confort 2 semidecomandat, etaj 3/10, imbunatatiri, curat, fara balcon, suprafata 35 mp, bloc construit in 1974, reabilitat termic, nestradal, zona verde, linistita

Suprafata 35 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (12:25)
...
77.000 €

Titan metrou, Baraj Lotru, confort 1 decomandat, etaj 5/10, imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 50 mp, bloc construit in 1975, reabilitat termic, zona verde,

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (12:24)
...
64.000 €

et 1/10 cf 2 semidecomadat, str Bercatiei, termopan peste tot,balcon inchis in termopan, usa metalica ,curat,liber zona civilizata

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 8 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (11:42)
...
68.000 €

Apartament 2 camere, circular, situat la etajul 10/10, bloc reabilitat termic, constructie din 1970, apartamentul necesita amenajari. Eurocity Estate va prezinta o oportunitate de achizitie in zona Dristor,...

An 1970 Circular Etaj 10 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (11:27)
...
61.999 €

etaj 4/4, terasa refacuta acum 2 ani, bloc reabilitat termic, termopane integral, fara imbunatatiri, toate actele, se accepta credit, liber, clasa en B, se accepta credit, pret fix

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (11:26)
...
61.999 €

etaj 4/4, cf. I semidec., 49 mp, bloc reabilitat construit in anii 70, curat, termopane, usa metalica, cadastru, intabulare, liber, toate actele, negociabil, certificat de perf. en. clasa B, exclusiv...

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 6 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (11:25)
...
215.000 €

New Town, apartament 2 camere, bloc nou, 1/10, decomandat, suprafata 75 mp din care 12 mp terasa, inncalzire in pardoseala, mobilat si utilat lux, loc parcare subteran, cadastru, intabulare,

Suprafata 75 mp An 2008 Decomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, 23 Iul. '24 (10:47)
Articole recomandate
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 4.171
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 8.955
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 12.550