Vanzari apartamente 2 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 180 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Titan
62.000 €

Titan, IOR 2 camere, decomandat, 8/10, construit 1968, bloc monolit, fara imbunatatiri, reabilitat termic, polistiren 10 cm, tamplarie PVC.

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Titan ...6 min.
Bucuresti, azi, 18:33
Liviu Rebreanu
61.500 €

dezvoltator!! Apartament de 2 camere , disponibil intr-un bloc in constructie , cu regim de inaltime de D+P+13E ce cuprinde garsoniere ,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:24
Titan, Theodor Pallady, str. Zemes scoala 92
+ Schita
46.900 €

Titan, Theodor Pallady, intre Salajan si Trapezului la 2 min. de statia de metrou 1 Decembrie, 2 camere decomandate, in bloc reabilitat, la et....

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:12
Titan, Victor Brauner
64.000 €

apartament nou de vanzare, cu 2 camere decomandate, cu o suprafata construita 67 mp. Finisaje la alegerea clientului, comision 0,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • Nicolae Teclu ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:00
Titan, Trapezului
+ Schita
60.900 €

Trapezului, Titan, 2 cam, Prima casa, finalizat. Ansamblu rezidential nou, amplasat in sectorul 3, intr-o zona linistita, aproape de statia de...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, azi, 17:03
Titan, Rebreanu, ParkLake
+ Schita
62.500 €

ansamblu rezidential inedit ce dispune de o pozitionare excelenta, fiind situat in estul Bucurestiului in cartierul Titan, zona Liviu Rebreanu, la...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 13
 • Titan ...10 min.
Bucuresti, azi, 17:03
Dristor, Camil Ressu
60.000 €

apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 2/10, bloc reabilitat termic, scara curata, balcon mare. Dispune de: gresie, faianta, parchet, usa...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...7 min.
Bucuresti, azi, 16:59
Dristor
73.500 €

10 minute metrou, Ramnicu Sarat, Istriei, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, liber, toate...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Dristor ...8 min.
Bucuresti, azi, 16:42
Titan, 3 minute metrou N Grigorescu
49.900 €

bloc tip Y, confort 1, bloc reabilitat, terasa perfect hidroizolata, orientare-rasarit, termopan, fara alte imbunatatiri, curat, aproape parc...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...2 min.
Bucuresti, azi, 16:39
Nicolae Grigorescu
46.999 €

stradal, apartament 2 camere, fara imbunatatiri, confort 1, fara balcon.

 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Nicolae Grigorescu ...3 min.
Bucuresti, azi, 16:30
Titan, direct proprietar accept credit zona ideala
49.900 €

apartament 2 camere, direct proprietar, zona ideala, aproape mij. transport, vedere rasarit, loc de parcare, etaj 1 din 3, balcon mare, decomandat,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, azi, 16:04
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Teclu
43.000 €

apartament 2 camere studio adiacent Theodor Pallady, 10 min metrou Nicolae Teclu.

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Nicolae Teclu ...7 min.
Bucuresti, azi, 15:18
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Grigorescu
37.000 €

apartament 2 camere studio zona Nicolae Grigorescu finalizat, la mansarda, acte gata, loc parcare inclus in pret 800 m metrou,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...7 min.
Bucuresti, azi, 15:18
Theodor Pallady, Titan
44.500 €

apartament 2 camere 4 min. metrou 1 Decembrie 1918,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...2 min.
Bucuresti, azi, 15:17
Theodor Pallady, Titan
66.000 €

apartament 2 camere decomandat situat pe Theodor Pallady, 5 minute fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...4 min.
Bucuresti, azi, 15:16
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
51.500 €

apartament 2 camere decomandat, 57.05 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...10 min.
Bucuresti, azi, 14:51
Titan, Metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
56.000 €

apartament 2 camere 52.14 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Nicolae Teclu ...4 min.
Bucuresti, azi, 14:39
Grigorescu, metrou
63.500 €

5 minute metrou, decomandat, bloc reabilitat, 1984, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele, loc de parcare ADP, plus boxa...

 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...3 min.
Bucuresti, azi, 14:33
1 Decembrie 1918, metrou
66.000 €

Theodor Pallady, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, confort 1 sporit, metrou 2 minute, bloc decomandat, gresie, faianta, parchet, curat,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:32
1 Decembrie 1918, metrou
61.000 €

Theodor Pallady, confort 1 sporit, metrou 3 minute, decomandat, gresie, faianta, parchet, curat, toate actele, merita vazut.

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:31
Grigorescu metrou
+ Schita
59.000 €

Lotrioara, Camil Ressu, 3 minute intrare in parc, bloc reabilitat, scara curata, etajul 2, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...9 min.
Bucuresti, azi, 14:31
Dristor metrou
57.000 €

Camil Ressu, stradal, chiar la gura de metrou, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, fara alte imbunatatiri, merita vazut,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:30
Dristor
+ Schita
59.000 €

Vanzare Apartament deosebit in Dristor, aproape de Metrou, parc, piata, Mall. Bloc reabilitat, curat, anvelopat. Cadastru, intabulare, toate...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Dristor ...5 min.
Bucuresti, azi, 14:29
Titan Metrou
65.000 €

Liviu Rebreanu, Mega Image, confort 1, decomandat, renovat total 2018, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, partial mobilat, situat la 3 min...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Titan ...3 min.
Bucuresti, azi, 14:19
Dristor, metrou
59.000 €

Camil Ressu, 5 minute Mall Park Lake si parc IOR, curat, zona verde, circular prin baie, toate actele, situat la 3-4 min. metrou Dristor

 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Dristor ...4 min.
Bucuresti, azi, 14:19
Nicolae Grigorescu, metrou
59.000 €

strada Minis, piata Salajan, bloc reabilitat din 1982, decomandat, termopane, curat, liber, toate actele

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Bucuresti, azi, 14:19
Dristor metrou
70.000 €

Camil Ressu stradal, vedere spate, confort 1, decomandat, etajul 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, curat...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...7 min.
Bucuresti, azi, 14:18
Grigorescu metrou
52.500 €

Camil Ressu, confort 1, decomandat, fix la gura de metrou, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic, stradal, vedere spate, liber, acte ok, merita...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Bucuresti, azi, 14:18
Nicolae Grigorescu, statuie
63.500 €

5 minute metrou, decomandat, bloc reabilitat, 1984, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele, loc de parcare ADP, plus boxa...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Nicolae Grigorescu ...4 min.
Bucuresti, azi, 14:18
Theodor Pallady, Ozana
+ Schita
58.700 €

apartament 2 camere decomandat stradal Theodor Pallady direct dezvoltator, comision 0%, aflat la 5 min. de metroul 1 Decembrie 1918. Pentru mai...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...4 min.
Bucuresti, azi, 14:14
Titan, N. Grigorescu, zona superba
44.300 €

Apartament 2 camere, aproape metrou, finisaje de lux, centrala termica, lift, loc de parcare, balcon mare, aproape de gradinita si scoala, loc de...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...7 min.
Bucuresti, azi, 13:54
Pallady, M 1 Decembrie, apartament 2 cam
47.000 €

direct proprietar, vand ap 47 mp, decomandat, blocul este amplasat intr-un cartier de vile foarte linistit, finisaje deosbite, centrala proprie....

 • An constructie 2018
 • Etaj 2 din 5
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...7 min.
Bucuresti, azi, 13:54
Grigorescu metrou
68.800 €

stradal Theodor Pallady, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, toate actele,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...6 min.
Bucuresti, azi, 13:53
Titan
58.000 €

chiar la piata Minis, Lucretiu Patrascanu intersectie Barajul Sadului, 5 minute metrou Costin Georgian, vedere spate, gresie, faianta, termopane,...

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Costin Georgian ...8 min.
Bucuresti, azi, 13:53
Dristor metrou
73.000 €

Ramnicu Sarat, Istriei, confort 1, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, liber, toate actele.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Dristor ...10 min.
Bucuresti, azi, 13:53
Dristor metrou
61.000 €

Camil Ressu, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat situat la 3 min....

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...1 min.
Bucuresti, azi, 13:53
Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady, Mizil
64.000 €

ap dec, spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...10 min.
Bucuresti, azi, 13:50
Titan, 1 Decembrie, Ozana, finalizat, zona ideala
44.300 €

apartament 2 camere, decomandat, totul nou, finisaje de lux, centrala de apartament, totul nou, aproape de metrou, de scoala, de gradinita.

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...2 min.
Bucuresti, azi, 13:49
Titan, direct proprietar accept credit zona ideala
42.900 €

apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, aproape de metrou si parc, gradinita si scoala, nu accept intermediari

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...10 min.
Bucuresti, azi, 13:48
Titan, proprietar, metrou 1 Decembrie, Pallady
44.000 €

proprietar, vand apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, etaj 2, foarte aproape de metrou, parchet, gresie si faianta toate...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...3 min.
Bucuresti, azi, 13:47
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
52.155 €

apartament 2 camere, decomandat, 53.79 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...9 min.
Bucuresti, azi, 13:45
Pallady, Opel, 1 Decembrie
+ Schita
64.000 €

direct proprietar, vand apartament decomandat, 62 mp, bucatarie mare, inchisa, in bloc exclusivist, parcare subterana cadastrata inclusa in pret,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...8 min.
Bucuresti, azi, 13:35
Titan, Piata Minis
69.900 €

Apartament cu 2 camere semidecomandat, parter, renovat, in bloc reabilitat, boxa subsol, loc de parcare, acte. Vecinatati: L. Patrascanu, C....

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Titan ...9 min.
Bucuresti, azi, 13:05
Dristor, Ramnicu Sarat, Istriei
66.900 €

va oferim spre vanzare 2 camere cf 1 decomandat, c-tie 1982, etaj 5/8, 2 balcoane, reabilitat de proprietar. Apartamentul este curat, are gresie,...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Dristor ...8 min.
Bucuresti, azi, 13:01
Titan, metrou
63.900 €

4/10, cf.1, decomandat, la 4 minute de Metrou Titan si Parc Titan, g, f, p, t, um, liber, zona superba, cadastru, intabulare, ocazie.

 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Titan ...6 min.
Bucuresti, azi, 12:50
Dristor, Mihai Bravu, Camil Ressu, Ramnicu Sarat
68.000 €

Apartament cu 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat, centrala termica, reabilitat, gresie, faianta, parchet, filtru apa. Pozitionat intr-o...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Dristor ...8 min.
Bucuresti, azi, 12:40
Mihai Bravu
61.500 €

Baba Novac, apartament cochet, aerisit, cu vedere mixta, cu balcon, total decomandat, situat la etaj intermediar - 2, intr-un imobil mic, din...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...9 min.
Bucuresti, azi, 12:39
Salajan, Theodor Pallady
65.000 €

la o distanta de 3 minute fata de metrou, va oferim spre vanzare 2 camere cf 1 decomandat, etaj 7/10. Blocul este stradal, reabilitat termic....

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 Decembrie 1918 (M3) ...7 min.
Bucuresti, azi, 12:35
Dristor
70.000 €

Istriei, apartament cu 2 camere se vinde mobilat si utilat. Apartamentul este renovat recent si are toate imbunatatirile.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Dristor ...10 min.
Bucuresti, azi, 12:27
Nicolae Grigorescu, lux, 2 minute metrou
68.800 €

2 camere decomandat, renovat complet, finisaje de calitate, instalatie electrica si sanitare schimbate, bloc reabilitat, scara foarte curata, toate...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...5 min.
Bucuresti, azi, 12:26