Vanzari apartamente 2 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 120 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
X inchide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Dristor, metrou
66.900 €

la 2 minute de metrou Dristor, 1/10, cf. 1, spatios, 54 mp, liber, bloc reabilitat, balcon mare inchis in termopan, cadastru, intabulare, ocazie

 • 54 mp
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:46
Theodor Pallady
72.000 €

1 Decembrie 1918, metrou, confort 1, decomandat, renovat recent total, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc...

 • 58 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:40
Nicolae Grigorescu, Lotrioara
71.000 €

chiar la parc, 3 minute metrou Nicoale Grigorescu, termopane, curat, bloc reabilitat termic, geam baie, liber, acte ok, merita vazut.

 • 53 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:40
Camil Ressu
+ Schita
79.000 €

metrou Nicolae Grigorescu, bloc 2009, semidecomandat, et 7/7, 116 mp (din care 58 mp apartamentul si 58 mp terasele), gresie, faianta, centrala...

 • 116 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:25
Bdul. Th Pallady, trapezului, metrou 1 Decembrie
+ Schita
72.000 €

proprietar vand ap. 2 camere, decomandat, et. 1/10, 58mp utili, bloc reabilitat, mobilat si utilat, in stare foarte buna 10/10, 1 min. de metrou 1...

 • 58 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:20
Dristor metrou
65.000 €

Camil Ressu, chiar la metrou Dristor, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, bloc stradal, vedere spate, scara curata, fara imbunatatiri

 • 54 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:37
Dristor, Park Lake, parc IOR
61.000 €

10 minute metrou, bloc reabilitat, terasa refacuta, chiar la mall si parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:32
Grigorescu metrou
68.900 €

Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu, bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta,...

 • 55 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:31
Dristor metrou
70.000 €

Baba Novac, renovat recent total, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, situat la 5 min...

 • 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:30
Baba Novac
66.000 €

Campia Libertatii, parc Ior, bloc reabilitat termic, renovat, gresie, faianta, parchet, 3 lifturi, lift marfa, termopane, usa metalica, situat...

 • 55 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 13 din 17
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:29
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
84.675 €

apartament 2 camere 104.3 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC,...

 • 104 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:15
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
55.290 €

apartament 2 camere 51.5 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Titan, proprietar, metrou 1 Decembrie, Pallady
49.500 €

proprietar, vand apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, etaj 2, foarte aproape de metrou, parchet, gresie si faianta toate...

 • 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:03
Dristor, la 5 minute fata de metrou
+ Schita
85.715 €

Cu lift - Dezvolator, vinde 2 camere decomandate cu bucatarie inchisa la etaje intermediare.Bloc nou langa statia de metroul. DS+P+5 din caramida,...

 • 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 09:40
Titan, Theodor Pallady
74.900 €

2 camere decomandat la 300 m de M 1 Decembrie, situat chiar pe bulevard Theodor Pallady, planul 1 de blocuri, statii RATB, unitati de invatamant,...

 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:27
Titan, Pallady, aproape de metrou, 2 camere
59.500 €

apartamentul se afla in apropierea metroului 1 Decembrie 1918, se vinde finisat dupa gustul fiecarui client, ansamblul se afla in apropierea...

 • 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:26
Metrou Nicolae Teclu, 2 camere
44.650 €

va oferim la vanzare un apartament deosebit la un pret pentru toate buzunarele, 2 camere la 9 min. de mers pe jos fata de metrou

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 09:26
Titan, Theodor Pallady, Ozana, 5min de metrou
73.000 €

2 camere decomandat, etaj 4/7, 64 mp, toate utilitatile, mall, puncte de interes public, aproape de Bd Theodor Pallady

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:25
Ozana, 2 camere, oferta aproape de metrou
53.675 €

va oferim la vanzare un apartament cu 2 camere situat in zona Ozana, aproape de metrou. Pret promotional doar in luna februarie 2020.

 • 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:25
Titan, Theodor Pallady, Ozana
65.000 €

Titan 2 camere premium acte gata de mutare situat langa statia de metrou 1 Decembrie 1918

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:11
Titan, Theodor Pallady, Ozana
+ Schita
74.900 €

Titan promo, direct dezvoltator, 2 camere, acte, gata de mutare, bloc stradal, situat la doar 5 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:11
Nicolae Grigorescu, Salajan, Titan
+ Schita
65.200 €

Titan 2 camere premium prin Prima Casa gata de mutare situat langa statia de metrou Nicolae Grigorescu,

 • 62 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:11
Titan, Theodor Pallady, Ozana, Trapezului
53.100 €

Titan promo direct dezvoltator ultimul apartament 2 camere finalizat situat la doar 500 m fata de statia de metrou Nicolae Teclu.

 • 49 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:10
Nicolae Grigorescu, Salajan, Titan
+ Schita
69.300 €

Titan 2 camere premium prin Prima Casa gata de mutare situat langa statia de metrou Nicolae Grigorescu,

 • 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:09
Pallady, ap 2 camere, direct dezvoltator
61.500 €

apartament 2 camere, decomandat. Etaj 1/7, spatii verzi. Se accepta credit. Constructie 2019. Finisaje la alegerea dvs. Direct dezvoltator,...

 • 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:06
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Grigorescu
+ Schita
69.900 €

apartament 2 camere promo, 8-10 min. metrou Nicolae Grigorescu

 • 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:02
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Grigorescu
69.800 €

2 camere decomandat, 900 m fata de statia de M Nicolae Grigorescu

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:02
Theodor Pallady, Titan
74.900 €

2 camere situat pe Theodor Pallady la doar 4 minute m 1 Decembrie 1918,

 • 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:02
Titan, Muncii, intrarea Patinoarului, 8 minute metrou, comision 0%
55.000 €

salutare, iti propun spre vanzare un apartament cu doua camere, situat intr-o pozitie foarte buna, in imediata apropiere a tot ce ai tu nevoie....

 • 71 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:54
Theodor Pallady, Titan
61.300 €

promotie 2 camere decomandat situat la 4 min. metrou 1 Decembrie 1918

 • 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 04:10
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
61.340 €

apartament 2 camere, 61.34 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 61 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:36
Pallady, M 1 Decembrie, apartament 2 cam
47.000 €

direct proprietar, vand ap 47 mp, decomandat, blocul este amplasat intr-un cartier de vile foarte linistit, finisaje deosbite, centrala proprie....

 • An 2018
 • Etaj 2 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 20:18
Titan, direct proprietar accept credit zona ideala
53.800 €

apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, metrou si parc, gradinita si scoala, nu accept intermediari. Metrou 1 Decembrie 1918

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:42
Titan, Auchan, Metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
56.250 €

apartament 2 camere, decomandat, 56.25 mp utili, se livreaza complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:15
Pallady, Titan, metrou 1 Decembrie, ap 2 cam
58.500 €

apartament 2 camere, decomandat, caramida, etaj 2/6. Finisaje la alegerea dvs. Direct dezvoltator, comision 0. Se accepta credit.

 • 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:12
1 Decembrie metrou, Titan, Pallady, Ozana
47.700 €

studio 2 cam, bucatarie posib inchidere, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate...

 • 53 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:06
Studio spatios, Pallady, Metrou, Prima Casa
48.000 €

Apartament 2 camere, finalizat, finisaje premium la alegerea clientului. Direct Dezvoltator. Comision 0%

 • 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:33
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
57.900 €

apartament 2 camere 57.9 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:51
Muncii, Campia Libertatii, Parcul IOR
79.000 €

10 minute metrou, 5 minute parc IOR, 7 minute Mall Park Lake, decomandat, renovatmp colet, totul nou, instalatii electrice si sanitare noi, gresie,...

 • 55 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:23
Titan, IOR
65.000 €

Cinema Gloria, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, loc de parcare ADP.

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Piata Muncii
79.000 €

7-8 minute metrou, decomandat, renovat complet, mobilat si utilat, totul nou, instalatii electrice si sanitare noi, aer conditionat, bloc...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Mihai Bravu, Calea Vitan, Mega Image
73.500 €

renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare noi, liber, toate actele

 • 54 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Dristor, Camil Ressu stradal
65.000 €

bloc reabilitat, chiar la metrou, termopane, gresie, faianta, toate actele, liber,

 • 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Dristor
69.000 €

renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 5 minute metrou

 • 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Nicolae Grigorescu
57.000 €

7 minute metrou, 3 minute piata Salajan, Supeco 3 minute, 10 minute Auchan, decomandat, toate actele.

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Titan, Auchan Pallady, metrou Nicolae Teclu
+ Schita
57.230 €

apartament 2 camere 53.5 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:18
Piata Muncii la 5 minute metrou
70.800 €

zona superba strada Gheorghe Petrascu, cf.I decomandat, la parter, 52 mp, bloc reabilitat din 1980, instalatii el. si sanitare noi, apartament...

 • 52 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:12
Dristor - Ramnicu Valcea
71.000 €

stradal, la parter, 53 mp, bloc 1983, reabilitat termic, constructie 1983, toate actele merita.

 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:47
1 Decembrie, Titan
+ Schita
65.205 €

apartament 2 camere 62 mp, bloc nou, 10 min. pana la metrou N. Grigorescu, acces catre mijloacele de transport si zonele comerciale. Posibilitate...

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:25
Nicolae Teclu, Titan
+ Schita
83.000 €

Apartament 2 camere cu terasa spatioasa de 37 mp.

 • 103 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 12:24
Pallady, Titan
+ Schita
78.300 €

Apartament 2 camere, 5 minute de metrou 1 Decembrie 1918.

 • 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 12:24
Nicolae Grigorescu, Titan
+ Schita
69.300 €

Apartament 2 camere N. Grigorescu, Titan.

 • 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:24