Vanzari apartamente 2 camere aproape de metrou Titan - Dristor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 87 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.
  Salveaza cautarea
1 Decembrie 1918, Theodor Pallady
69.000 €

5 minute metrou, decomandat, 10 minute Auchan, curat, gresie, faianta,

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 16:57
Titan-Metrou, 2 camere, decomandate, 63000€
+ Schita
63.000 €

TITAN(metrou-parc), 2 camere, decomandate, libere, etajul 5, bloc reabilitat termic, fara amenajari interioare, boxa subsol, C.E clasa A, acces...

 • 48 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 14:46
Titan langa parc IOR - Scoala 195
77.000 €

Apartament de 2 camere semidecomandat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, bloc reabilitat, scara f curata.

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 12:47
Dristor Ramnicu Sarat - 5 minute reale metrou
101.000 €

Apartament de 2 camere decomandat complet cu 2 grupuri sanitare. Apartamentul a fost renovat integral finisaje de calitate. Mobila bucatarie pe...

 • 57 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 12:47
Nicolae Grigorescu 2 minute metrou
83.000 €

Apartament de 2 camere situat in bloc din 1981, 51MP, aer conditionat, termopane, loc parcare

 • 51 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 12:47
Dristor - Park Lake - Camil Ressu
+ Schita
117.000 €

Str. Odobesti. Apartament de 3 camere renovat complet, mobila de bucatarie IKEA. Instalatii schimbate. Geam la baie. Blocul este reabilitat, liber....

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 12:47
Nicolae Grigorescu langa metrou
71.000 €

Apartament de 2 camere decomandat, spatios, spatii de depozitare. Bloc reabilitat. Langa metrou, Liber. Toate actele.

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 12:46
Dristor, 5 minute metrou, bloc nou
130.000 €

renovat complet, mobilat si utilat, toate actele, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

 • 68 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 12:46
Titan - Centrala termica
71.000 €

Str. Cozla Apartament de 2 camere cu centrala termica individuala, montata acum 3 ani. Apartamentul se vinde ca in poze, mobilat si utilat....

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 12:46
Titan 2 minute metrou - langa PARC IOR
+ Schita
75.000 €

Apartament de 2 camere decomandat, situat in bloc din 1980. Renovat complet, gresie, faianta parchet termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc...

 • 52 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 12:46
Dristor, Ramnicu Valcea, Ramnicu Sarat
77.000 €

Apartament de 2 camere renovat complet, instalatii schimbate, debransat, contor gaze. Boxa la subsol. Toate actele,

 • 50 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 12:46
Titan - Costin Georgian - 1 minut metrou
69.900 €

Apartament decomandat langa metrou. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, scara curata. Bucatarie mare. Se vinde ca in...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 12:45
Baba Novac - Dristor - Parc IOR
55.000 €

Apartament de 2 camere semidecomandat, renovat. Apartamentul se vinde ca in poze cu tot cu mobila. 2 dressing-uri.

 • 35 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 12:45
Titan, 3 minute parc IOR si metrou
71.000 €

stradal pe Nicolae Grigorescu, policlinica Titan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, liber,...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 12:18
Dristor, 10 minute metrou si 5 minute parc IOR
80.000 €

chiar pe Camil Ressu, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

 • 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 12:18
Dristor 10 minute metrou si parc IOR
68.000 €

chiar pe Baba Novac, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, liber, toate actele,

 • 50 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 12:18
Nicolae Grigorescu, 2 minute metrou si parc IOR
72.000 €

vav piata Salajan, bloc reabilitat, decomandat, termopane, fara imbunatatiri, liber

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 12:18
Nicolae Grigorescu, chiar la metrou, vav piata
68.000 €

bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, parc IOR la 2 minute

 • 50 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Sector 3, ieri, 12:17
Titan intersectie, pe Grigorescu, stradal
67.000 €

chiar la parc IOR si metrou, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 12:17
1 Decembrie 1918 intersectie Theodor Pallady
+ Schita
46.000 €

3 minute metrou, stradal, bloc reabilitat, cf 2, semidecomandat, in bloc tip U, gresie, faianta, termopane, usa metalica, calorifere noi, liber,

 • 33 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Sector 3, ieri, 12:17
Titan vav parc IOR si 5 minute metrou, scoala 195
75.000 €

chiar pe Rotunda, bloc reabilitat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber,

 • 51 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 12:17
Theodor Pallady chiar la metrou1 Decembrie 1918
63.500 €

bloc reabilitat, stradal, vedere spate, scara curata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ocazie

 • 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 12:16
Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
68.500 €

bloc tip Y, vedere pe fata la piata, reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber

 • 52 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 12:16
Titan 5 minute parc IOR si metrou
71.000 €

chiar pe Cosla, etajul 1, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, geam baie, liber, toate actele

 • 52 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 12:16
Dristor, 10 minute metrou si parc IOR
84.000 €

chiar pe Fizicienilor, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, complet renovat 2022, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta,...

 • 52 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 12:15
Titan, Auchan, str. Jean Steriadi
59.500 €

Titan, Auchan, str. Jean Steriadi, confort 1 decomandat, etaj 4/4, mobilat, utilat, suprafata 50 mp, bloc construit in 1970, reabilitat termic,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 11:58
Titan, Pallady, metrou 1 Decembrie 1918
69.900 €

Titan, Pallady, metrou 1 Decembrie 1918, confort 1 semidecomandat, etaj 4/10, imbunatatiri, curat, mobilat, balcon inchis, boxa subsol, suprafata...

 • 51 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 11:18
Dristor-Camil Ressu
80.000 €

decomandat,bloc reabilitat,vedere spate,gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber

 • 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 09:27
Titan Pallady, avans 5%, bucatarie mobilata, metrou
82.500 €

Apartamentul propus spre vanzare este cu 2 camere spatios total decomandat cu o suprafata totala utila de 53mp 21 mp terasa. Pretul nu include...

 • 63 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 5 min.
Bucuresti, 27 ian, 21:24
Titan Pallady, avans 5%, bucatarie mobilata, metrou
82.500 €

Apartamentul propus spre vanzare este cu 2 camere spatios total decomandat cu o suprafata totala utila de 64 mp. Pretul nu include TVA. Fara...

 • 63 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • 5 min.
Bucuresti, 27 ian, 20:37
Titan, Pallady, avans 5%, bucatarie mobilata, metrou
82.500 €

apartamentul propus spre vanzare este cu 2 camere spatios total decomandat cu o suprafata totala utila de 53 mp, 10 mp balcon. Pretul nu include...

 • 63 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • 5 min.
Bucuresti, 27 ian, 20:28
Dristor, Ramnicu Valcea, bloc nou
130.000 €

instalatii electrice si sanitare noi, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, terasa mare, 5-6 minute metrou. 10 minute parc...

 • 68 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 4 min.
Sector 3, 27 ian, 18:20
Basarabia, Costin Georgian, Titan
70.000 €

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 3 minute metrou, retras de la bulevard, vedere spate,

 • 49 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Sector 3, 27 ian, 15:15
Nicolae Grigorescu -Diham
65.000 €

5 minute metrou Costin Georgian, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, termopane, toate actele.

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Sector 3, 27 ian, 15:02
Nicolae Grigorescu, Camil Ressu, piata Salajan
68.000 €

chiar la piata, 3 minute metrou, 7 minute parc IOR, 10 minute mall Park Lake, bloc reabilitat, termopane, scara curata, posibilitate parcare,

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, 27 ian, 15:01
Titan, metrou si parc IOR
75.000 €

chiar la metrou, decomandat, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc...

 • 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 3, 27 ian, 15:01
Titan, parc IOR
71.000 €

5 minute metrou si parc IOR, centrala termica, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

 • 50 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Sector 3, 27 ian, 15:01
Salajan, Prevederii, Aleea Vlahita
55.000 €

liber, cf. 2, cadastru, intabulare, baie, balcon, vecinatate gradinuta, scoala, apropiere metrou (Grigorescu), tamplarie PVC inclusiv balcon,...

 • 37 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 7 min.
Sector 3, 27 ian, 14:38
Titan Policlinica
69.500 €

Titan Policlinica, confort 1 semidecomandat, etaj 7/10, fara imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 51 mp, bloc construit in 1970, reabilitat...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Sector 3, 27 ian, 13:08
Titan, liceul Dante Alighieri
84.500 €

Titan, liceul Dante Alighieri, confort 1 decomandat, etaj 7/10, curat, imbunatatiri, semimobilat, balcon inchis, suprafata 53 mp, 2 debarale, bloc...

 • 53 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 6 min.
Sector 3, 27 ian, 12:04
1 Decembrie- Jean Steriadi, decomandat, reabilitat
57.500 €

Ap 2 camere, Theodor Pallady- str Jean Steriadi, la 6 minute de metrou, confort 1, decomandat, 49 mp utili. Blocul este in planul 2, ferit de...

 • 49 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 27 ian, 11:26
Baba Novac
127.000 €

apartament cu 2 camere in Baba Novac Residence, finalizat in 2018, amenajat modern, mobilat si utilat complet, liber, 127.000 Euro. Pret negociabil,

 • 54 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 5 min.
Sector 3, 27 ian, 11:10
Titan-Pallady, metrou la 6-7 min, IKEA si Auchan
72.000 €

Birou de Vanzari - Dezvoltator - Fara Comision - Star Construct Pozele reale din showroom. Etajele 1-5 78.000

 • 54 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 1 min.
Bucuresti, 27 ian, 10:32
1 Decembrie
+ Schita
84.000 €

bloc reabilitat, modern, utilat si mobilat, 1 Decembrie, Trapezului,

 • 52 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Sector 3, 27 ian, 09:45
Nicolae Grigorescu
51.500 €

Salajan Piata, soldat Stelian Mihale, bloc reabilitat, termopane in toata casa, geam la baie, calorifere noi, liber, acte la zi,

 • 39 mp
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Sector 3, 26 ian, 22:25
Dristor metrou
63.000 €

apartamentul este decomandat cu suprafata 52 mp, etajul 10/10 situat in bd. Camil Ressu la statia de metrou Dristor 1. Blocul este reabilitat...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 26 ian, 19:38
Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie
62.500 €

2 camere cf 1 decomandat , etaj 8/10, suprafata 52 mp, constructie 1974, curat, balcon inchis, termopan, usa metalica, bloc reabilitat. la 2 minute...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Sector 3, 26 ian, 14:58
Camil Ressu, Ilioara, Nicolae Grigorescu
79.500 €

2 cam Camil Ressu (Ilioara) metrou Nicolae Grigorescu cf1 decomandat, izolat termic. Loc parcare, boxa, bloc curat, cadastru intabulare.

 • 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, 26 ian, 14:57
Basarabia, 5 minute metrou Costin Georgian
76.000 €

bloc reabilitat, etajul 8/9, amenajat, parchet, faianta, gresie, termopan, aer conditionat, liber, ideal investitie, merita vazut.

 • 54 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 8 min.
Sector 2, 26 ian, 14:10
Parcul Titan, Basarabiei
68.000 €

bloc reabilitat termic, apartament renovat partial, fara gresie, parchet si faianta. Este liber, cadastru, intabulare si certificat energetic....

 • 54 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Sector 3, 26 ian, 13:35