Vanzari apartamente 2 camere aproape de metrou Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 9 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Colentina-Obor
Distanta metrou: max. 10 min.
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Iancului, Avrig, bl. 1979
66.900 €

etaj 6/10, semidecomandat, reabilitat termic. Acte ok, liber. Intrare stradala, vedere spate. In imediata apropiere se afla Piata Obor, iar...

 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:52
Iancului 5 minute metrou
63.000 €

Apartament spatios si insorit, vedere sud est, situat pe mijlocul blocului, retras de la bulevard (zgomot redus), liber si disponibil imediat....

 • 55 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 16 oct, 13:41
Obor 3 minute pana la metrou, Biserica Sf. Dumitru
68.000 €

etaj 4/10, cf. 1 semidec., instalatii electrice si sanitare noi, refacut integral, toate imbunatatirile, usi interior noi, se vinde mobilat si...

 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:32
Calea Mosilor int.cu Stefan cel Mare
70.000 €

la 1minut de metrou Obor, etaj 8/8, imobil1981 reabilitat termic, fara probleme cu terasa, toate imbunatatirile, liber imediat, acte la zi se...

 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, 16 oct, 11:31
Obor, Avrig bl.1979
64.900 €

Etaj 6/10 semidecomandat, reabilitat termic. Acte ok, liber. Intrare stradala, vedere spate. In imediata apropiere se afla Piata Obor, iar distanta...

 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 15 oct, 18:09
Obor, Colentina, Kaufland, 7 minute metrou
+ Schita
54.000 €

5/10, semistradal, semidecomandat, aer conditionat, geam la baie, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, apartament pe mijloc, separare gaze,...

 • 50 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 15 oct, 15:42
Obor, Mihai Bravu vav primarie sector 2
65.500 €

2 minute metrou vedere deschisa catre Parcul Obor, aproape Veranda Piata Obor, etaj 4/10, cf. 1 dec, 53 mp, bloc 1975 reabilitat termic fara risc...

 • 53 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 15 oct, 13:10
Obor, colegiul Iulia Hasdeu
65.000 €

vanzare 2 camere cf. 1, semidec., 54 mp, cu balcon inchis cu termopan, bloc reabilitat termic 1968, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, etaj 6/10,...

 • 54 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 14 oct, 06:35
Avrig intre Ferdinand si Obor
+ Schita
67.800 €

Apartament liber, fara imbunatatiri (necesita renovare), cadastru, intabulare, balcon, termopan, termoizolat. Pozitie stradala, vedere spate.

 • 50 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 07 oct, 15:32