Vanzari apartamente 2 camere ieftine Rahova - Sebastian

Subrubrica: 2 camere
Zona: Rahova-Sebastian
Pret euro: între - 55000
...
30.000 €

cf. 2, et. 10, fara imbunatatiri, doar termopan, liber, negociabil,

Suprafata 36 mp
Bucuresti, ieri, 17:36
...
35.000 €

vand apartament 2 camere, cf. 2, Livezilor Profi gresie, faianta, parchet, termopane, mobilat, utilat, pret 35.000 euro disc.,

Suprafata 38 mp Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:14
...
42.900 €

Se vinde apartament cu 2 camere pe strada Humulesti nr 4, zona Salaj. Apartamentul se afla la etajul 1 din 4, intr-un bloc curat si linistit. Pretul apartamentului este negociabil.

Suprafata 37 mp An 1966 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:25
...
41.500 €

Proprietar, vand ap 2 cam pe sos Salaj, stradal cu vedere pe fata, vis a vis cu parcul Humulesti, toaleta cu fereastra, etaj 8din 10, langa complex comercial, bloc curat, bine administrat si gradini cu...

Suprafata 36 mp Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 00:05
...
45.900 €

in cadrul ansamblului rezidential Oxy Residence 2, situat la 20 de minute de Piata Unirii. Apartamentul se preda la cheie, cu finisaje de cea mai buna calitate, racordat la toate utilitatile.

Suprafata 44 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 21:15
...
34.999 €

cf. 2, mobilat, utilat modern, acte la zi,

Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:05
...
52.500 €

2 camere, confort I, decomandat, 60 mp cu 2 balcoane, vedere mixta, fara amenajari, liber. Exista cadastru si intabulare. Se accepta clienti cu credit bancar,

Suprafata 60 mp An 1982 Decomandat Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 14:18
...
46.000 €

vind urgent 2 camere conf. 1, dec., etaj 6/7, 52 mp, bucatarie 8 m, bloc 1968, fara grad de seism, apartamentul se vinde numai cu banii cash,

Bucuresti, ieri, 13:22
...
34.000 €

2 camere confort 2, etaj 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, cadastru, intabulare.

Suprafata 35 mp An 1974 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 10:26
...
34.000 €

vand apartament 2 camere cof 2 se vinde mobilat utilat, gresie faianta, parchet termopane, liber, toate actele, disc.

Suprafata 38 mp Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 09:12
...
40.000 €

vand apartament 2camere cf. 1 dec libere trebuie renovat,

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 09:11
...
41.000 €

ap. 2 camere cf. 1 decomandat, fara imbunatatiri, liber, toate actele, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 19:23
...
34.000 €

Str baciului ap 2 cam cf 2 etaj 2/4 gresie faianta parchet termopan um mobilat utilat toate actele accept credit

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 16:08
...
34.999 €

cf. 2, mobilat utilat modern, et. 2, toate actele la zi, ideal investitie,

Bucuresti, 07 Feb, 14:54
...
47.470 €

Va prezentam spre achizitie un apartament decomandat de 2 camere, situat semistradal la Calea Ferentari, langa Kaufland, pe intrarea Ferentari, intr-unul din blocurile civilizate de 3 etaje, din caramida....

Suprafata 45 mp Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 07 Feb, 14:29
...
29.999 €

2 camere, Prelungirea Ferentari, Profi,CF2, et 1, semi-mobilat, RADET, acte la zi, ideal investitie, zona linistita.

Bucuresti, 07 Feb, 13:58
...
48.000 €

Kaufland, 2 camere, decomandat, parter inalt/3, suprafata 42.05 mp + 1.29 mp balcon = 43.34 mp, posibilitate de instalare centrala termica proprie, magazine, mijloace de transport,

Suprafata 44 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, 07 Feb, 13:32
...
32.000 €

confort ll, mobilat si utilat, etaj 4/4, amenajat cu termopan, parchet, aer conditionat, usa metalica, baie cu geam de aerisire, acte, situat aproape de STB, scoli, Parcul Pecineaga.

Suprafata 27 mp An 1975 Etaj 4 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 13:18
...
38.850 €

Apartament situat la etajul 4 in bloc de tip P+4E, confort 2 compus din 2 camere de locuit si dependinte: grup sanitar, bucatarie, hol cu o suprafata totala de 37. 04 mp. Imobilul este amplasat intr-un...

Suprafata 37 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 4 din parter
Bucuresti, 07 Feb, 12:58
...
35.000 €

Apartament cu 2 camere situat in Bucuresti, Str. Humulesti,, Sector 5, cu o suprafata utila de 36 mp, intr-un bloc tip P+4E ce dispune de toate utilitatile. In apropiere se regaseste o retea dezvoltata...

Suprafata 36 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 12:51
...
30.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2 cu balcon, termopane, fara imb., pret disc.

Suprafata 38 mp Etaj 10 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 12:01
...
53.000 €

apartament dezvoltator, comision 0%, 2 camere, 42 mp, etaj 3/6, cu balcon,

Suprafata 44 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 2 din 6
Bucuresti, 07 Feb, 11:20
...
54.900 €

Agentie imobiliara comision 2 % - bloc 2019 - etaj 1/3 - lift, centrala termica proprie, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat si utilat modern-nou, aragaz, frigider, masina spalat, geam baie

Suprafata 42 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, 07 Feb, 10:30
...
35.000 €

Apartament 2 camere de vanzare Valtoarei Rahova sector 5 . Apartamentul se afla la etajul 2 din 4 si este compus din 2 camere semidecomandate in suprafata totala de 37 mp. Blocul este reabilitat termic.

Suprafata 37 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Feb, 12:02
...
35.000 €

ap. 2 camere, confort 2 semidec., etajul doi din patru apartamentul, se vinde mobilat utilat suprafata totala 40 mp, toate actele in regula,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 Feb, 11:45
...
30.000 €

ap. 2 camere, etaj 4, magazine, farmacii, posta etc. Climatizare, interfon, termopane,

Suprafata 36 mp Semidecomandat
Bucuresti, 06 Feb, 10:15
...
33.000 €

cf. 2, totul nou, g, f, p, t, um, bloc reabilitat, centrala gaze, renovat, toate actele la zi, disc.,

Etaj parter din 4
Bucuresti, 06 Feb, 10:07
...
33.000 €

vand apartament 2 camere, cf. 2, liber, bl. reabilitat, gaze, centrala, toate actele, pret 34000 euro, accept si credit,

Suprafata 38 mp Etaj parter din 4
Bucuresti, 05 Feb, 13:04
...
40.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2 pe Pricopani, pret 40000 euro disc.,

Suprafata 34 mp Etaj parter din 10
Bucuresti, 05 Feb, 13:04
...
40.000 €

Calea Rahovei 2 camere confort 1 decomandat etaj 4/4 , 49 mp bloc din 1976, necesita renovare totala. Fara balcon

Suprafata 48 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 04 Feb, 21:00
...
34.900 €

3 statii autobuz pana la metrou Eroii Revolutiei, vand apartament 2 camere, 37 mp, etaj 3/4,gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, scara curata, locatari civilizati, apropiere parc sc gradinita,...

Suprafata 37 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 19:19
...
35.000 €

Humulesti, Salaj parc, confort 2, decomandat, etaj 8/10

Bucuresti, 03 Feb, 15:53
...
32.000 €

Vicina, 2 camere, confort 2, etaj 3/4, mobilat, utilat.

Etaj 3 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 15:52
...
30.000 €

cf. 2 semidecomandat, 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, liber, cadastru, intabulare, balcon, se afla vizavi de parc, aproape de Lidl si statiile de masina si tramvai, zona linistita,

An 1977 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 14:53
...
33.000 €

Policlinica Malcoci etaj 3/4, gresie faianta, parchet termopan, mobilat utilat, renovat complet, foarte aproape de statia Petre Ispirescu si liceul Bolintineanu,

Suprafata 28 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 14:53
...
33.000 €

Beneficii pentru clientii acestei oferte: apartament mobilat si utilat

Suprafata 27 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 12:25
...
30.000 €

Vind urgent 2 camere confort 3 cu gaze Radet Anti aeriana 2/4,

Bucuresti, 03 Feb, 11:32
...
52.000 €

apartament 2 camere sos. Salaj, stradal, Pecineaga, confort 1, etaj 2/4, 52 mp, constructie 2020, bloc finalizat,

Suprafata 54 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, 03 Feb, 10:55
...
42.000 €

proprietar vand apartament 2 camere confort 2, parter/10, renovat recent, instalatii electrice si sanitare noi, g, f, p, t, um, acte la zi, accept credit, 0764472592,

Suprafata 37 mp An 1975 Semidecomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, 02 Feb, 17:10
...
32.500 €

de vanzare apartament cf. 2 mobilat, amenajat recent, curat, zugravit, termopan, um, gresie, faianta, parchet, pret negociabil prin agentie, comision 0%, liber,

Suprafata 34 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 02 Feb, 11:58
...
51.900 €

apartamente si garsoniere de vanzare situate intr-un bloc nou construit in zona Rahova Salaj, la etajul 2 din 4, cu centrala termica, gresie, faianta parchet,

An 2022 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 27 Jan, 08:01
...
35.000 €

apartament 2 camere confort 2, situat la etajul 1/4, in suprafata de 38 mp, bloc reabilitat termic, centrala, gaze separat, ferestre PVC, usa metalica, parchet, gresie, faianta,

An 1980 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 Jan, 17:58