Vanzari apartamente 2 camere ieftine Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 22 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Colentina-Obor
Pret euro: max 60000
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Colentina, Doamna Ghica, BCR
56.900 €

Apartament confort 1, decomandat situat la etajul 7/10, bloc 1976, are 53 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat si utilat.

 • 53 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:26
Bucur Obor, 3 minute metrou, pe Masina de Paine
57.000 €

bloc reabilitat, decomandat, termopane, geam baie, curat, risc seismic 2, liber

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 11:26
Baicului chiar la Lidl, pe Popa Nicolae
+ Schita
60.000 €

bloc 4 etaje, reabilitat, 2 balcoane, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, instalatii sanitare...

 • 64 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:25
Colentina, Fundeni, str. Marului
60.000 €

str. Marului proprietar, bloc nou toate actele, rate la dezvoltator, imobil s+p+4e prima casa, la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, toate...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:05
Bucur Obor
60.000 €

vand apartament 2 camere semidecomandat, 7 min de metrou, bloc an 1970, etaj 1 necesita restructurari. Pret discutabil.

 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:05
Colentina, Parc Plumbuita
59.900 €

Ap situat langa Parcul Plumbuita, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, lift schimbat, toate actele la zi,...

 • 46 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 15 ian, 14:55
Colentina Mc Donalds, ocazie
57.000 €

strada Maior Bacila, Margineni, etaj 7/8, bloc 1988, sdec. fara imbunatatiri, doar termopane, liber, nelocuit, se accepta credit, merita, clasa...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 15 ian, 11:32
Soseaua Colentina, stradal BCR
54.000 €

Doamna Ghica etaj 4/10 , cf. I decomandat, 50 mp, bloc reabilitat 1977, fara imbunatatiri, clasa energetica A, liber, merita, se accepta credit,...

 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 15 ian, 11:29
Colentina 117 Residence, imobil 2019 tip boutique
56.700 €

imobil superb tip boutique p+4e, ridicat, finalizat in proportie de 99 % , cu termen de finalizare integrala in 2 luni, construit de dezvoltator cu...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 15 ian, 11:27
Colentina, McDonalds, ocazie
54.000 €

Radovanu, cf.I decomandat, bloc russesc, 2 lifturi, terasa refacuta integral, garantie 20 ani, reabilitat termic, liber/nelocuit, toate...

 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 15 ian, 11:27
Obor 5 minute metrou Colentina
+ Schita
56.900 €

2/10, circular, asimilat decomandatului, parchet, termopan, geam la baie, reabilitat termic, vedere mixta, orientare sud-vest, stradal, liber,...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 14 ian, 16:57
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Kaufland
+ Schita
54.000 €

Mall Veranda, Sectia 7 Politie, 8/10, mobilat modern totul lux, g, p, t, um, aer cond, semidec, 52 mp, pe mijloc, geam baie, reabilitat termic,...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 14 ian, 16:55
Colentina, Rau Bacila, Fundeni
60.000 €

aproape McDonald's Parc Plumbuita, Scoala 39, etaj 4/8, cf.1 dec., 52mp., bloc 1986 reabilitat termic, pe mijloc, 2 lifturi, orientare sud, imb, g,...

 • 52 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 14 ian, 15:39
Obor, Colentina, str. Masina de Paine
58.000 €

Str. Masina de Paine, pozitie foarte buna, metroul Obor 4 min. Mall Veranda 3 min. 53 mp, bloc 1971 reabilitat termic, vedere deschisa baie cu...

 • 53 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 14 ian, 12:48
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donald's
59.800 €

Str. Radovanul, bloc 1986 reabilitat termic, dec, 53mp, 2 lifturi, orienare sud, ap de mijoloc, renovat integral recent, g, f, p, um, th, usi noi,

 • 53 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 14 ian, 12:44
Colentina, Fundeni, strada Marului
58.000 €

dezvoltator vand apartament 2 cam. 65 metri, semifinisat sau la cheie cu g, f, p, centrala proprie, an constructie 2019 s+p+4et toate utilitatile,...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 14 ian, 10:23
Colentina, Kaufland
59.000 €

Colentina Kaufland, 2 camere cf. 1, etaj parter/10, cu balcon, liber, fara imbunatatiri, toate actele, bloc stradal, acces usor metrou Obor, merita...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 14 ian, 09:51
Obor, Stefan cel Mare ACR, 3 minute metrou
58.000 €

Masina de Paine,vav Veranda, piata Obor, etaj 1/10, cf.1 semidec 54mp., bloc 1970 reabilitat termic, vedere deschisa, pe mijloc, baie cu fereastra,...

 • 54 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 13 ian, 14:04
Colentina, stradal Doamna Ghica vav parc Plumbuita
54.000 €

langa Hotel Sir, aproape BCR, Mc Donald's, 15 minute metrou Obor, etaj 4/10, cf. 1, dec. 51 mp, bloc 1977 reabilitat termic, pe mijloc, orientare...

 • 51 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 ian, 14:03
Colentina, Rond Doamna Ghica, adiacent, ocazie
54.999 €

Colentina, Rond Doamna Ghica, adiacent, cf. 1, ctr.1976, 50 mp, et.7/10, dec, 2AC, imbunatatiri, bloc reabilitat, fara risc seismic, ocazie

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 10 ian, 18:45
Pantelimon, apartament 2 camere
35.000 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 27 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 10 ian, 09:32
Colentina
57.000 €

stradal, Rose Garden, cf. 1, decomandat, etaj 7, balcon in termopan, g, f, p, t locuibil, geam la baie, scara curata, bl. reabilitat termic, metrou...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 06 ian, 10:25