Vanzari apartamente 2 camere ieftine Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 21 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Colentina-Obor
Pret euro: max 60000
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Colentina Obor
53.000 €

Sos. Colentina-Kaufland, stradal, vedere stradala, decomandat, balcon, bloc reabilitat, termopan, usa metalica, fara alte amenajari, orientare...

 • 50 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:07
Colentina, Rau Bacila vav Mc Donald's
56.000 €

Rascoala 1907, aproape parc, lac Plumbuita, 20 min metrou Obor, etaj 7/8, cf. 1, dec, 52 mp, bloc 1986 reabilitat, 2 lifturi, vedere deschisa, pe...

 • 52 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 feb, 17:50
Obor, Colentina, Doamna Ghica, parcul Plumbuita
+ Schita
54.000 €

semistradal, randul 2 de blocuri, 7/10, cf. 1, dec, 52 mp, pe mijloc, fara risc seismic, mobilat si utilat, investitie, luminos, g, f, p, t, aer...

 • 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 feb, 15:57
Colentina, Doamna Ghica, Baicului, complex
27.000 €

Pantelimon, Lidl, 4/4, terasa O.K, cf.3, 28 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, g+f+p+t, usi...

 • 28 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 feb, 15:55
Obor, Colentina, vis-a-vis Rose Garden
+ Schita
55.000 €

7/10, stradal, cf 1, decomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, reabilitat termic, fara risc seismic, 2 lifturi, bloc stradal, luminos,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 feb, 14:53
Colentina Rau, Mc Donalds'. Maior Bacila
+ Schita
59.000 €

7/10, cf 1, sdec., 52 mp, bloc 1979, bloc fara risc seismic, mobilat utilat complet, vedere placuta, luminos, g+f+p+t, aer conditionat, usa...

 • 52 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 feb, 14:52
Colentina, Fundeni, Parcul Motodrom, stradal
56.000 €

8/10, cf1, sdec, 52 mp, vedere pe spate, bl reabilitat termic, c-tie 1978, fara risc seismic, mobilat si utilat complet, investitie, usi...

 • 52 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 21 feb, 13:28
Colentina, Fundeni, Parc Motodrom, avion
+ Schita
56.000 €

8/10, confort 1, stradal, vedere spate, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, constr 1978, mobilat, utilat, gresie, faianta, termopan, usi...

 • 51 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 20 feb, 17:25
Obor, Colentina, Mall Veranda, langa Kaufland
56.000 €

semi stradal, 7 min. metrou Obor, Mall Veranda, Kaufland, Teiul Doamnei, bloc caramida reabilitat termic, imb, gresie, faianta, parchet, UM, AC,...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 20 feb, 16:28
Obor, Colentina, Dna Ghica
55.000 €

vav Parcul Plumbuita, Metrou Obor 10 min. Pipera 10 min. langa BCR, planul 2, bloc fara risc seismic, pe mijloc, orientare est, termopan, AC,...

 • 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 20 feb, 16:26
Obor, Colentina, Teiul Doamnei Sectia 7 Politie
+ Schita
44.000 €

Plumbuita, 10 min. metrou Obor, langa Scoala 30 bloc 1976 reabilitat termic, baie cu fereastra, orientare sud, imbunatatiri g, f, p, um, cadastru,...

 • 43 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 20 feb, 16:25
Ferdinand, Obor
52.500 €

amenajat, gresie faianta parchet termopan, bloc stradal reabilitat de 4 nivele, zona linistita verde, aerisita. Acte efectuate, liber. Vecinatati:...

 • 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, 20 feb, 15:34
Teiul Doamnei, Sectia 7
59.000 €

Colentina, etaj 1/10, fara imbunatatiri, 52, 32 mp, semidecomandat, acces rapid mijloace de transport, acte la zi, cash/credit ipotecar, comision...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:40
Teiul Doamnei sectia 7 politie
55.000 €

la 1 statie de metrou Obor, apartament decomandat, 54 mp, termopan integral imobil reabilitat, constructie 1974 -1975, fara imb., toate actele,...

 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 20 feb, 09:56
Piata Iancului, metrou
59.500 €

etaj 8/10 semidecomandat. Acte ok. Distanta pana la metrou 4-5 minute. Bloc linistit, scara curata. Sunati acum, pret bun

 • 52 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 19 feb, 12:23
Obor, Colentina, Doamna Ghica vav Parc Plumbuita
59.000 €

10 min. metrou, aproape Kaufland, Veranda bloc 1976 fara risc seismic, orientare sud, pe mijloc, imb., g, f, p, liber, cadastru, intabulare.

 • 52 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:26
Colentina, Fundeni, stradal, Avion
57.000 €

aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 20 min. metrou Obor, cf. 1 semidec, 55 mp, bloc 1978 reabilitat termic, vedere deschisa, orientare v, imb, g, f,...

 • 55 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:17
Colentina intersectie cu Fundeni stradal
55.000 €

Colentina intersectie cu Fundeni stradal, 2 camere cf.1, etaj 9/10, renovat , toate imbunatatirile, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.

 • 52 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 feb, 10:13
Colentina, Andronache, Carrefour
60.000 €

apartament 2 camere, tip studio, sos. Andronache - Carrefour Colentina, suprafata utila de 46 mp + terasa 35 mp, etajul 4, lift modern, bloc nou 2019,

 • 75 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 feb, 10:10
Pantelimon, Piata Obor
54.000 €

cf. 1, semidecomandat, curat, bloc reabilitat, toate, actele, accept credit, vecinatati: Iancului, Colentina, Mihai Bravu, Dimitrov, Ritmului, Avrig.

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • 11 min.
Bucuresti, 12 feb, 09:52
Colentina, Doamna Ghica Parc
57.500 €

semistradal, cf. 1, dec, 1/10, gresie, faianta, parchet, toate actele, acc credit, 1 minut statie tramvai, vecinatati: Fundeni, Obor, Teiul...

 • 52 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 12 feb, 09:52