Vanzari apartamente 2 camere dupa cutremur Colentina - Obor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Colentina-Obor
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
...
61.000 €

Parc Plumbuita,4/4,terasa OK,cf.1,dec,pe mijloc,pozitie de exceptie,bucatarie mare,patrata, fara modificari si imbunatatiri,doar usa metalica si aer conditionat,liber,zona verde,linistita, acc credit

Suprafata 54 mp An 1985 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 13:36
...
85.900 €

etaj 1/8 decomandat, fara amenajari. Este foarte spatios cu sufragerie de 20 mp. Este situat pe liniste, ferit de zgomotul strazii. Distanta pana la metrou 3 min. In imediata apropiere se afla piata Obor.

Suprafata 60 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:34
...
58.500 €

Maior Bacila, la 5min. de Sos. Colentina si parcul Plumbuita, bloc reabilitat termic recent, an 1986, termopan, um, dec., 55 mp, se accepta credit bancar, eliberabil rapid, teava de gaz pentru centrala,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 11:08
...
88.771 €

ap. decomandat cu balcon, 52,84 mp, et. 2/4, ct, termopan, gresie, faianta, usa metalica, in constructie/ la cheie, dec. 2023, izolat, lift, parcare subterana,

Suprafata 52 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 23:50
...
77.000 €

ap. cochet, mobilat, utilat, decent, balcoane inchise, 52.24 mp, et. 6/13, dubla izolatie, 2 lifturi, parcari subterane, magazine la parter, STB Spitalul Fundeni,

Suprafata 52 mp An 2020 Semidecomandat Etaj 6 din 13
Bucuresti, azi, 00:45
...
69.000 €

bloc nou an 2019, parter inalt/5, cu balcon, spatios, prevazut cu centrala proprie, avand costuri reduse la intretinere, mobilat modern inclusiv electrocasnice, loc de joca pt. copii, loc de parcare inclus.

Suprafata 50 mp An 2019 Semidecomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, 07 Feb, 12:38
...
58.900 €

5 min. sos. Colentina, Maior Bacila, stradal, aproape parc Plumbuita, scoala 39, Fundeni, etaj 3/4, cf. 1 dec., 54 mp, bloc 1986 reabilitat termic, orientare S-V, pe mijloc, vedere deschisa, curat, g,...

Suprafata 54 mp An 1986 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 16:09
...
76.500 €

Super pozitionare, metrou Obor 3 min. Mall Veranda, piata Obor 5 min. Bloc civilizat, reabilitat termic, fara risc seismic, an. 1978, ap. de mijloc, orientare est, imb., g, f, p, um, th, ac, cadastru,...

Suprafata 50 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 07 Feb, 12:40
...
95.000 €

Allegoria Residence, bloc nou 2022, 2/3, lift, dec, 65mp, terasa mare, 2 bai, centrala proprie vaiilant, usi pinum, finisaje de buna calitate, cadastru-intabulare-energetic, predare imediata, vecini buni,

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 3
Bucuresti, 07 Feb, 12:40
...
115.000 €

bloc 2017, reabilitat, centrala, 2 gr sanitare, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon pe toata suprafata apartamentului, geam la una din bai, credit

Suprafata 64 mp An 2017 Decomandat Etaj 6 din 7 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:24
...
92.000 €

Echipa Vectorial Broker este incantata sa va propuna spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat in sos. Andronache, la doar 3 min de A3 si Parc Plumbuita. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 60 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 14:48
...
85.000 €

Echipa Vectorial Broker este incantata sa va propuna spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat in sos. Andronache, la doar 3 min de A3 si Parc Plumbuita. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 58 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 14:49
...
60.000 €

Va propun spre vanzare un apartament semidecomandat, localizat in Colentina - reper Intersectie Avion, confort 1, avand suprafata totala de 55 mp, si suprafata uitla de 52mp.. Este situat la etajul 3...

Suprafata 55 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 14:51
...
150.000 €

Echipa Vectorial Broker este incantata sa va propuna spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat in sos. Andronache, la doar 3 min de A3 si Parc Plumbuita. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 72 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 07 Feb, 14:52
...
60.000 €

Va propun spre vanzare un apartament semidecomandat, localizat in Colentina - reper Intersectie Avion, confort 1, avand suprafata totala de 55 mp, si suprafata uitla de 52mp.. Este situat la etajul 3...

Suprafata 55 mp An 1979 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 14:54
...
82.000 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 2 camere in Colentina, reper Maior V.Bacila, confort 1 decomandat, avand suprafata de 57 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 7, intr-un...

Suprafata 57 mp An 1989 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 07 Feb, 14:55
...
90.000 €

Echipa Vectorial Broker este incantata sa va propuna spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat situat in sos. Andronache, la doar 3 min de A3 si Parc Plumbuita. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 65 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 07 Feb, 14:55
...
78.000 €

Apartament 2 camere, bucatarie spatioasa si balcon circular. Apartament de 2 camere, semidecomandat, 59.4 mp suprafata totala, in apropiere de un mare spatiu de recreere ideal indiferent de varsta....

Suprafata 59 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2
Bucuresti, 26 Jan, 10:15
...
58.999 €

Etaj 9/10, cf.I decomandat 58mp,bloc 1980,reabilitat termic, fara imbunatatiri doar termopane, apartament superb, impartire deosebita, necesita amenajare, liber merite negociabil urgent,acte la zi,

An 1980 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 08:55
...
67.500 €

Nada Florilor, cf. 1, decomandat, et. 8/10, bloc 1983, reabilitat, 51 mp, balcon, termopan, aer conditionat, usa metalica. Marius

Suprafata 51 mp An 1983 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, 13 Jan, 18:32
...
64.900 €

5 minute Scoala 39/ Parc Plumbuita/ Spitalul Fundeni, etaj 3/10,cf.1 dec., 58mp., bloc 1980 reabilitat termic, pe mijloc, orientare est,imb.,g,f,p, termopan,um,liber, cadastru, intabulare

Suprafata 58 mp An 1980 Decomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 07 Feb, 16:08
...
62.500 €

2 camere decomandat, gresie, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, calorifere noi, interfon, disponibil imediat. Parc in apropiere acces rapid spre business park-urile din nordul Capitalei

Suprafata 51 mp An 1983 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 Jan, 17:02
...
65.000 €

2 camere, 50mp, et. 3/10, imbunatatiri, design interior, centrala, termopan, aer conditionat, monolit, parcare ADP, vedere deosebita catre parc, Marius,

Suprafata 50 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, 19 Jan, 12:02
...
100.000 €

bloc nou, an 2010 in complexul rezidential D-na Ghica Plazza, etajul 9, 62mp, decomandat, balcon gen terasa de 10mp, bucatarie inchisa, cadastru-intabulare-energetic.

Suprafata 70 mp An 2011 Decomandat Etaj 9 din 16
Bucuresti, 07 Feb, 12:35
...
119.000 €

Metrou Obor 7 min. Mall Veranda 5 min. beneficiind de avantajele unui complex rezidential, bloc 2009, centrala proprie de bloc, paza BGS 24/24, mobilat complet. Complexul dispune de toate facilitatile,

Suprafata 67 mp An 2009 Decomandat Etaj 3 din 11 M 16 min.
Bucuresti, 07 Feb, 12:38
...
83.000 €

Mosilor c-tie 1980, cf. 1, etaj 6, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, 54 mp, scara civilizata, bloc retras liniste, aproape scoala, spatii comerciale, metrou 7-8 minute, cadastru, intabulare,...

Suprafata 54 mp An 1980 Etaj 6 din 8
Bucuresti, 07 Feb, 18:45
...
62.500 €

aproape Parc Plumbuita, Scoala 39, parter/4, cf.1 dec., 55 mp, bloc 1986, baie cu fereastra, bucatarie mare patrata, imb., termopan, parchet, usa metalica, vedere mixta, cadastru, intabulare,

Suprafata 55 mp An 1986 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, 07 Feb, 16:07
...
62.500 €

Maior Bacila, bloc 1986 situat vav de ANL, dec., 56 mp, baie cu fereastra, imb. g, f, p, um, t, posibilitati de parcare si de centrala termica, blocul avand teava de gaze trasa, cadastru, intabulare,...

Suprafata 56 mp An 1986 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 07 Feb, 12:41
...
125.000 €

Complexul Rosegarden, parter/11 cu terasa de 20 mp, ap. 2 cam. modelul mare, 80 mp, boxa depozitare 6 mp, renovat la interior recent, mobilat modern-ideal investitie, momentan este inchiriat,

Suprafata 80 mp An 2008 Decomandat Etaj parter din 11 M 18 min.
Bucuresti, 07 Feb, 11:10
...
57.000 €

3 minute pe jos de Sos. Colentina, cf.1, 55 mp, et.1/4, dec., imbunatatiri aduse 2017, centrala proprie Bosch, se poate viziona si cumpara doar cu cash intre 20 si 24 februarie, agentie, exclusivitate,

Suprafata 55 mp An 1985 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:38
...
73.000 €

bloc nou 2010, str. Maior Vasile Bacila, statia STB in fata blocului, langa sos. Colentina-MC Donalds, Parcul Plumbuita langa bloc, 58mp, mobilat-utilat, ac, cadastru-intabulare, se accepta credit.

Suprafata 58 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 07 Feb, 11:08
...
85.900 €

Apt 2 camere decomandat la etajul 1, cu suprafete mari sufragerie 20 m, bucatarie mare patrata hol generos , spatii pt depozitare, Bloc nestradal, scara curata. Apt necesita renovare. Acte efectuate

Suprafata 60 mp An 1986 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, 07 Feb, 14:39