Vanzari apartamente 2 camere dupa cutremur Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 22 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Colentina-Obor
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Colentina Rau, Mc Donalds'. Maior Bacila
+ Schita
59.000 €

7/10, cf 1, sdec., 52 mp, bloc 1979, bloc fara risc seismic, mobilat utilat complet, vedere placuta, luminos, g+f+p+t, aer conditionat, usa...

 • 52 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:04
Colentina, Fundeni, Parc Motodrom, avion
+ Schita
56.000 €

8/10, confort 1, stradal, vedere spate, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, constr 1978, mobilat, utilat, gresie, faianta, termopan, usi...

 • 51 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 26 feb, 13:00
Colentina intersectie cu Fundeni stradal
53.500 €

Colentina intersectie cu Fundeni stradal, 2 camere cf.1, etaj 9/10, renovat , toate imbunatatirile, liber, cadastru, intabulare, merita vazut.

 • 52 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:03
Colentina, Fundeni, Parcul Motodrom, stradal
56.000 €

8/10, cf1, sdec, 52 mp, vedere pe spate, bl reabilitat termic, c-tie 1978, fara risc seismic, mobilat si utilat complet, investitie, usi...

 • 52 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 15:35
Colentina McDonald's
+ Schita
72.000 €

bloc 2007, apartament circular, bucataria open space cu sufrageria, balcon mare, mobilat, utilat.

 • 59 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 24 feb, 12:55
Colentina
+ Schita
72.500 €

2 camere cu gradina si loc de parcare nou rate. Apartament complet finisat cu centrala, aer cond, gradina, gresie, faianta, apart nou 2020 2 cam...

 • 63 mp
 • An 2020
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 24 feb, 22:01
Obor, Teiul Doamnei, Colentina, Complex Rosegarden
73.500 €

metrou Obor 7 min., Pipera 10 min, mall Veranda, bloc 2010 stradal, vedere spate, 2 lifturi, paza BGS, orientare est, pe mijloc, contorizat,...

 • 64 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:29
Colentina vav de Carffour
62.000 €

Acces Ratb 2 min, bloc nou 2019 cu 3 etaje 2 ap. pe etaj, compartimentare din caramida, ap. 2 cam. Et. 2/3 dec, 60 mp, terasa foarte mare,...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 12:41
Obor, Colentina stradal, complex Rose Garden
85.000 €

metrou Obor 7 min., Mall Veranda 5 min., Pipera 10 min., stradal vedere 2 lifturi, 2 terase mari, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan,...

 • 68 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
Colentina, Fundeni, stradal, Avion
57.000 €

aproape Parc Plumbuita, Motodrom, 20 min. metrou Obor, cf. 1 semidec, 55 mp, bloc 1978 reabilitat termic, vedere deschisa, orientare v, imb, g, f,...

 • 55 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 14:22
Obor, Mihai Bravu, langa parc, primarie, metrou
89.500 €

Chiristigiilor bloc nou 2009, metrou Obor 2 min., 9/11, buc. baie, living, birou, dormitor, logie, centrala proprie Vaillant, bucatarie mobilata,...

 • 65 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:42
Bucur Obor
79.800 €

2 camere, fara lift, balcon inchis,

 • 57 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 21 feb, 11:20
Obor, Colentina, Doamna Ghica
61.000 €

8/10, constructie 1979, semistradal, apartament pe mijloc, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, geam la baie, bucatarie mare,...

 • 53 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:05
Colentina, Rau Bacila vav Mc Donald's
56.000 €

Rascoala 1907, aproape parc, lac Plumbuita, 20 min metrou Obor, etaj 7/8, cf. 1, dec, 52 mp, bloc 1986 reabilitat, 2 lifturi, vedere deschisa, pe...

 • 52 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 feb, 17:50
Obor
77.000 €

vand apartament mobilat lux Obor, metrou, sos. Colentina

 • 55 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:48
Obor Mihai Bravu Spectrum
79.900 €

ap. 2 camere decomandat amenajat frumos cu gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat, bloc stradal reabilitat, scara curata....

 • 58 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 24 feb, 18:04
Fundeni, Parc Motodrom
55.999 €

Etaj 8/10, bloc construit dupa cutremurul din 1977, cf. 1 semidec, 51 mp, intrare stradala, vedere spate, termopane integral, usi int schimbate,...

 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 25 feb, 13:12
Obor
57.000 €

2 camere, metrou, 1987, reabilitat, decomandat, 57 mp, 10/10, se accepta credit.

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 25 feb, 20:59
Colentina, Doamna Ghica, imobil nou 2016
+ Schita
67.200 €

spatios 60 mp, centrala proprie de apartament costuri mici de intretinere, bucataria este deschisa cu livingul dar se poate inchide, living...

 • 60 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 26 feb, 10:25
Doamna Ghica, Sinaia
 

ap. 2 camere, cf. 1, reabilitat, imbunatatiri, balcon;

 • 53 mp
 • An 1980
 • Decomandat
Bucuresti, 26 feb, 12:33
Colentina
74.000 €

langa benzinaria Moll, soseaua Colentina, stradal, apartamente spatioase, structura beton armat, compartimentari caramida, tencuiala, glet,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 26 feb, 13:32
Apartament 2 camere ansamblu nou Poseidon Residence
84.500 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Colentina, pe malul lacului Plumbuita, in ansamblul...

 • 55 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 15 din 17
Bucuresti, ieri, 09:52