Cabinetul de avocatura Dobre Adriana - Bucuresti

Domenii de activitate

Redactare contracte, cereri, notificari, actiuni in justitie, crereri de chemare in judecata, intampinari, cereri de interventie, cereri reconventionale, concluzii scrise etc.

Plangeri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Drept Civil : partaj judiciar, succesiuni, revendicare mobiliara si imobiliara, grantuire, servitute de trecere, uzucapiune, actiuni in constatare, actiuni in realizare, recuperari creante, actiuni in pretentii, actiunea oblica, actiunea pauliana, stabilire domiciliu minor, pensie intretinere, etc.

Drept Procesual Civil : reprezentare executare silita, contestatii la executare, ordonanta presedentiala, procedura divortului, procedura punerii sub interdictie judecatoreasca, procedura de declarare a mortii, sechestrul asigurator, poprire asiguratorie, partajul judiciar, procedura ordonantei de plata, cereri cu valoare reduss, evacuarea din imobile folosite sau ocupate fara drept.

Fond Funciar : Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 169/1997,Legea 247/2005, actiuni privind obligarea primarului la validare, punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate, constatarea nulitatii absolute a hotararilor de validare, proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate.

Drept Comercial : infiintari societati comerciale (SRL- SA), infiintari cabinete medicale, asociatii de proprietari, asociatii ale crescatorilor de animale, infiintare organizatii neguvernamentale, declarare puncte de lucru, procedura insolventei, reorganizare judiciars , CEC, CAMBIE , Bilet la ordin, recuperare creante, somatia de plata, ordonanta de plata, etc.

Dreptul Muncii : contestatii la deciziile de desfacere a contractului de munca, contestatii decizii de pensie, negocierea contractelor colective de munca, recuperare drepturi salariale, contestarea actelor emise de ITM sau AJOFM, etc.

Drept Fiscal : contestarea deciziilor emise de institutiile statului, contestatii la titlurile executorii emise de institutiile publice, antrepozit fiscal, contestatii calcul accize, etc.

Dreptul Transporturilor : CMR., accidente rutiere, asigurari, recuperari debite, transport intern si international.

Drept Penal : actiuni civile in procesul penal privind recuperarea daunelor produse din evenimente rutiere (vatamare corporala si deces).

Dreptul Mediului : contestatii procese verbale de contraventie, consultanta autorizatii, etc.

Galerie foto
  • ...