Quality Cert - Certificari ale sistemelor de management, Bucuresti

Laborator material constructii

Laboratorul de incercari are stabilit, implementeaza si mentine un Sistem de Management al Calitatii corespunzator domeniului sau de activitate.Politica laboratorului, aliniata la politica in domeniul calitatii si la politica in domeniul protectiei mediului a QUALITY – CERT, are ca scop asigurarea calitatii rezultatelor incercarilor efectuate.

Laboratorul de incercari are personal de management si personal tehnic cu autoritatea si cunostintele tehnice necesare realizarii sarcinilor si identificarii aparitiei de abateri de la Sistemul de Management al Calitatii sau de la procedurile de efectuare a incercarilor specificate si pentru a initia actiuni care sa tina sub control activitatea si sa previna aparitia unor neconformitati.

Laboratorul incercari si personalul acestuia nu este supus nici unei presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care ar putea influenta rationamentul tehnic, acesta fiind subordonat direct Presedintelui societatii.

Laboratorul de incercari nu se angajeaza in nici o activitate care poate periclita increderea in independenta rationamentelor sale si in integritatea sa in ceea ce priveste incercarile efectuate.

Laboratorul de incercari dispune de independenta in luarea deciziilor privind:

 • organizarea si administrarea interna;
 • incercarile efectuate;
 • instruirea continua a personalului de laborator;
 • relatiile cu clientii si organizatiile exterioare de acreditare, autoritatea de reglementare si cu alte institutii de specialitate, se asigura in limitele conpetentelor acordate de legislatie si Presedintele QUALITY – CERT.

Laboratorul de incercari asigura protectia informatiilor confidentiale si a drepturilor de proprietate ale clientilor sai. De asemenea, dispune de protectia si stocarea rezultatelor.

Incercarile efectuate in cadrul Laboratorului de incercari materiale de constructii al QUALITY – CERT :

 • Incercari pe agregate naturale
 • Incercari pe beton
 • Incercari pe elemente de zidarie
 • Incercari pe beton celular autoclarizat
 • Incercari teren de fundare
 • Incercari pe mixturi asfaltice
 • Incercari pe mortare
 • Incercari pe ciment
 • Incercari pe produse prefabricate de beton