Nedea Nicolae, Cabinet psihologie Bucuresti

Ce este consilierea psihopedagogica ?

Ce este consilierea psihopedagogică ? Evaluarea psihopedagogică.

 Consilierea psihopedagogică sau educaţională este un proces intensiv de acordare a asistenţei psihologice şi educaţionale elevilor, studenţilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional cu scopul eficientizării acestuia.

-oferă reperele pentru sănătatea mentală, psihoemoţională, socială, fizică, spirituală a copiilor şi adolescenţilor.

-este centrată pe prevenţie şi acţiune plecând de la cauzele şi explicând motivele dificultăţilor intelectuale, emoţionale, relaţionale şi comportamentale.

-este o relaţie interumană de asistenţă şi suport a elevului, a grupului de elevi în scopul de prevenţie a situaţiilor de criză.

 Domeniile de acţiune:

 -cunoaştere şi imagine de sine

 -tehnici de invăţare eficientă şi de a învăţa să înveţi

 -management al timpului

 -dezvoltarea carierei

 -rezolvare de probleme

 -decizii responsabile

 -responsabilitate socială

 -controlul stresului

 -consiliere vocaţională

 -dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi management al conflictelor.

 -dezvoltarea abilităţilor social-asertive

 -dezvoltare a abilităţilor de prevenire a consumului de alcool, tutun, droguri.

                     -dezvoltarea unei psihosexualităţi sănătoase

                    -prevenire HIV, SIDA, sarcini nedorite

                     -dezvoltare a abilitîţilor de prevenire a anxietăţii, depresiei, agresivităţii, suicid

 Care sunt metodele şi tehnicile consilierii psihoopedagogice?

 -        cele mai eficiente metode în cazul activităţilor de consiliere sunt cele interactive (jocul de rol, învăţare prin cooperare, problematizare, dezbatere);

 -          dar există şi metode clasice care se folosesc cu succes:

 -    Brainstorming

 -    Dezbaterea

 -    Problematizarea

 -    Jocul de rol

 -    Activităţi structurate

 -    Activităţi ludice de relaxare

 -    Exerciţii de învăţare

 -    Vizionare şi comentare de filme

 -    Transpunere în diferite situaţii

 -    Reflexia

 -    Argumentarea

 -    Comentarea unor texte şi imagini

 -    Completarea de fişe de lucru şi scale de autoevaluare

 -    Realizarea de postere colaje

 -    Imaginarea de situaţii

 -    Evaluarea unor situaţii problematice

 -    Elaborarea de proiecte

 -    Conceperea de portofolii

 -    Studii de caz

 -    Prelegerea

 Pot fi intercalate metode şi tehnici specifice domeniului psihologiei, precum interviul (de auto- sau intercunoaştere), aplicarea unor teste şi chestionare specifice, tehnici de comunicare eficientă ş.a.

                     - ca şi strategii de lucru, putem vorbi de patru mari categorii:

 Ø       Strategii de identificare a atitudinilor şi sentimentelor negative; 

 

 

Ø       Strategii de schimbare a atitudinilor şi sentimentelor  negative; 

 

 

Ø       Strategii de identificare a comportamentelor negative;

 

 

Ø       Strategii de schimbare a comportamentelor negative.

 

 

 

 

 

Strategii de identificare a atitudinilor şi sentimentelor negative 

 

 

 

 

- Clarificarea şi reflectarea sentimentelor clientului

 

- Modelarea sentimentelor

 

 

- Strategia cercurilor concentrice

 

 

- Confruntarea şi întărirea sentimentelor

 

 

-  Căutarea gândurilor ascunse sau neexprimate

 

 

-  Confruntarea clientului cu imaginea de sine

 

 

-  Dialogarea şi inversarea rolurilor

 

 

 

 

 

Strategii de schimbare a atitudinilor şi sentimentelor  negative 

 

 

 

 

 

-      Aproximaţia succesivă a sentimentelor

 

 

-      Tehnicile de stopare a gândirii negative 

 

 

-   Strategia de identificare a rolului

 

 

 

 

 

 Strategii de identificare a comportamentelor negative 

 

 

 

 

 

- Vizualizarea rolului

 

 

 

 

 

-Descrierea şi inventarierea comportamentului (inventarul unei zile obişnuite, de pildă)

 

 

 

 

 

Strategii de schimbare a comportamentelor negative

 

 

 

 

 

- Întărirea pozitivă

 

 

- Asumarea de roluri

 

 

- Contactul comportamental

 

 

- Practica negativă

 

 

- Modelarea indirectă

 

 

- Autocontrolul

 

 

- Antrenamentul asertiv

 

 

 

 

 

În consilierea de carieră:

 

 

Metode individuale şi interactive:

 

 

ü         brainstorming

 

 

ü         Philips 6-6

 

 

ü         jocul de rol

 

 

ü         dezbaterea

 

 

ü         interviul

 

 

ü         realizarea de postere, dicţionare

 

 

ü         portofoliul

 

 

ü         realizarea de proiecte

 

 

ü         autoevaluarea

 

 

ü         studiul de caz

 

 

ü         imageria mentală

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vă stau la dispoziţie pentru mai multe detalii !

 

 

 

 

 

 

 

 

de prof. psihopedagog Nicolae Nedea