YCO - companie de administrare imobile Bucuresti

Cenzorat

...
Cenzorat pentru asociatii de proprietari

Asiguram beneficiarilor nostri servicii de cenzorat in conformitate cu prevederile legii 196/2018, pentru verificarea lunara a documentelor asociatiei de proprietari, precum si intocmirea rapoartelor de cenzorat lunare semestriale si anuale, in care sunt cuprinse concluziile verificarilor si recomandari cu privire la aspectele functionale ale departamentului financiar-contabil.
Avand o experienta de peste 10 ani in domeniu, dispunem de o echipa formata din experti contabili autorizati CECCAR, pregatita sa ofere suport in activitatea derulata.

Atributii principale cenzor:
 

 
Verificarea documentelor care stau la baza inregistrarilor in contabilitate
 
Verificarea corectitudinii efectuarii inregistrarilor in contabilitatea in partida simpla/dubla
 
Verificarea modului de constituire a fondurilor
 
Verificarea, monitorizarea si transmiterea catre primarii a situatiei activ-pasiv.
 
Cenzorii, atributii
Intocmesc in fiecare luna, rapoarte scrise in care este descrisa activitatea de gestiune a asociatiei de proprietari. Totodata, daca se constata unele abateri, sunt facute recomandari in privinta masurilor care pot fi luate. Anual, activitatea de cenzorat implica si intocmirea unui raport scris privind activitatea desfasurata in anul precedent – raport care va fi prezentat in Adunarea Generala.
Obligatia numirii unui cenzor conform prevederilor Legii 196/2018:
Art.59. - (1) Cenzorul/comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociatia de proprietari sa urmareasca aplicarea prevederilor prezentei legi de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari si sa verifice executia bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar impar de membri, nu mai mare de cinci.
Proprietarii se pot adresa cenzorului?
În cazul în care presedintele sau administratorul nu ia toate masurile necesare în scopul facilitarii accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociatiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv si cenzorul/comisia de cenzori.