Topographic Engineering - cadastru, intabulare Bucuresti, Ilfov

Topografie Inginereasca

Topografie Inginereasca
Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porţiuni a scoarţei Pământului, cu determinarea poziţiei elementelor scoarţei terestre pe suprafeţe mici (considerate plane), precum şi cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafeţelor măsurate, în scopul întocmirii de hărţi şi planuri; descrierea amănunţită a unui loc sub raportul aşezării, configuraţiei etc.; modul în care sunt dispuse în spaţiu ele..
Planuri topografice
Lucrari de ridicari topografice pentru intocmirea planului topografic actualizat (Scara 1:500, 1:1000);Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii de constructii, amenajari sau infrastructura;Planuri topografice cotate cu reprezentarea curbelor de nivel;Planuri de amplasament pentru platforme industriale; Masuratori topografice in vederea executarii proiectelor de planuri parcelare;..
Trasari
Trasari terenuri - transpunerea pe teren a limitelor de proprietate (intarusare). Se realizeaza prin transpunerea coordonatelor punctelor de contur ale parcelei din documentatia cadastrala pe teren folosind puncte de spijin determinate GPS. In urma trasarii beneficiarul primeste documentatia tehnica de transare, parte integranta din aceasta fiind si procesul verbal de trasare (intarusare). - Marcarea retelei topografice a santierului (TCN); - Trasarea contururilor cladirilor in interiorul sa..
Masuratori si calcule volumetrice
Monitorizarea evolutiei excavarilor in balastiere Masuratori pentru determinarea volumelor de excavare; Modelarea predictiilor pentru determinarea volumelor ramase de exploatat in balastiere si cariere; Actualizarea bazei de date a starii volumelor; Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de excavatie; Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri;..