Sagitarius Consulting - Contabilitate Bucuresti

Contabilitate financiara

...
Contabilitate financiara

Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare prin respectarea deplina a cerintelor politicilor contabile ale companiilor si in conformitate cu Standardele de contabilitate din Romania;
Intocmirea jurnalelor de cumparari si vanzari, stabilirea TVA de plata/recuperat (daca se aplica);
Intocmirea registrelor contabile si a balantelor de verificare lunara;
Completarea Registrului Jurnal, Registrului Inventar si a Registrului de evidenta fiscala;
Intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitele si taxele societatii catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale;
Calcularea obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat (impozitul pe profit, impozitul pe venit, dividende etc.) si intocmirea ordinelor de plata aferente;
Inregistrarea cererile de despagubiri si decontarile angajatilor;
Inregistrarea tuturor tranzactiilor in numerar;
Inregistrarea cheltuielilor salariale;
Calcularea si inregistrarea dobanzilor aferente contractelor de imprumut;
Calcularea si inregistrarea diferentelor de curs valutar.

Categorii
Date de contact
0213484220; 0745040742
Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 43, bl. D1, et. 10, ap. 41, sector 3
Distribuie