Georgiana Claudia Din - Cabinet avocat Bucuresti

Drept Achizitii Publice

...
Achizitii Publice

Consultanta Juridica, Asistenta si Reprezentare in Materia Achizitiilor Publice

  • Servicii aferente redactarii si intocmirii ofertelor de participare la licitatiile publice;
  • Asistenta juridica în redactarea, depunerea cu urgența si sustinerea contestatiilor promovate la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) impotriva actelor netemeinice si/sau nelegale efectuate de catre Autoritatea Contractanta in timpul licitatiei;
  • Consultanta juridica privind legea achizitiilor publice, opinii legale privind detaliile procedurilor specifice, cu identificarea motivelor de nelegalitate ce pot fi deduse judecatii prin contestatiile formulate;
  • Opinii legale privind drepturile de care dispun clientii pe parcursul licitatiilor sau în momentul deschiderii ofertelor, indeplinirea conditiilor de calificare in ceea ce ii priveste pe competitori, contestarea dreptului acestora de participare;
  • Redactarea solicitarilor de clarificari, consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare, redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestor acorduri;
  • Consultanta si reprezentare juridica in contestarea deciziilor CNSC la instantele judecatoresti competente;
  • Consultanta juridica si reprezentare in dosarele aflate pe rolul curtii de apel investita, cu verificarea acestora la serviciul de arhiva; identificarea modalitatilor optime de abordare si continuare a dosarelor si, in concret, a instrumentelor juridice la indemana clientilor, a intervalului de timp si costurilor ce vor fi afectate demersului judiciar;
  • Asigurarea succesului clientilor parți in dosare prin oferirea unor solutii judiciare bine documentate si argumentate, transpuse in aparari temeinice si dovedite, propuse spre solutionare instantelor prin pledoarii precise, explicite, onorante pentru profesia de avocat;
  • Suport legal pentru participarea operatorilor economici la procedurile de parteneriat public-privat (PPP);
  • Consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei parteneriatelor public-private precum si in negocierea, incheierea si executarea contractelor de parteneriat public-privat.