Eurolingua - Birou Traduceri Bucuresti

Traduceri scrise

...
Traduceri scrise

Portofoliul nostru de lucrări include traduceri tehnice şi de specialitate ale pentru diverse materiale precum broşuri de prezentare, broşuri pentru medicamente şi dispozitive medicale, instrucţiuni tehnice, cataloage de produse, manuale de utilizare, fişe tehnice, rapoarte de audit, rapoarte de activitate către acţionari, situaţii financiar-contabile, contracte, acţiuni în instanţă, întâmpinări, opinii juridice, contracte, acte notariale, legislaţie română şi străină.

Echipa noastră de traducători include traducători cu experienţă economică, juridică şi tehnică, lucru care permite înţelegerea textelor şi conceptelor şi adaptarea acestora la limbajul de specialitate.

Domeniile noastre de expertiză includ, printre altele:

 • Audit "" asigurarea serviciilor de interpretariat pentru prima acţiune de amploare de formare a auditorilor interni în România, în parteneriat cu Belgian Bankers Academy în anul 2002!
 • Contabilitate
 • Managementul riscurilor
 • Consultanţă
 • Fiscalitate
 • Control intern
 • Leadership
 • Managementul schimbării
 • Marketing
 • Achiziţii publice
 • Farmaceutice
 • Medicină
 • Tehnic - electronică, electrotehnică, maşini, aparate, instalaţii
 • Construcţii
 • Industria petrolului
 • Proprietate intelectuală
 • Dreptul mărcilor
 • Studii de piaţă
 • Sociologie
 • Studii sociale
 • Justiţie
 • Agricultură
 • Drepturile omului
 • Vămi
 • Lupta împotriva corupţiei
 • Educaţie
 • Combaterea fraudei
 • Energie eoliană
 • Telecomunicaţii
 • Amenajări interioare

Printre altele, am avut o colaborare intensă cu 20 de proiecte de twinning şi asistenţă tehnică desfăşurate de parteneri din Franţa, Anglia, Suedia şi Italia la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii (traducerea documentelor interne ale proiectului, a materialelor de formare, ghidurilor, legilor şi rapoartelor, precum şi asigurarea serviciilor de interpretariat pentru seminarii, cursuri de formare, întâlniri la nivel înalt, vizite de studii în ţară şi în străinătate "" Suedia, Franţa).

Categorii
Date de contact
0747118237; 0745033939; 0213141961
Calea Victoriei, nr. 142-148, sc. D, parter, ap. 3, sector 1,
Distribuie