Leeafin Consulting

Contabilitate financiara si de gestiune

...
Consultanta financiara si fiscala

Consultanta financiara este unul dintre cele mai importante segmente de care trebuie sa tina seama orice conducator al societatii , indiferent de domeniul in care activeaza.

Instabilitatea mediului de afaceri si a legislatiei cu caracter fiscal fac absolut necesara prezenta unui specialist, alaturi de dumneavoastra.

Compania noastra vine in sprijinul dumneavoastra cu urmatoarele servicii:

 • Evaluarea potentialului afacerii
 • Consultanta in procesul de achizitie/vanzare
 • Planificare strategica
 • Cash flow
 • Administrarea bunurilor
 • Analiza financiara a contului de rezultate
 • Identificarea taxelor si contributiilor aplicabile afacerii dvs.;
 • Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;

...
Servicii de contabilitate financiara si de gestiune

Serviciile de contabilitate, vizate de un expert contabil Bucuresti, sunt orientate spre crearea unei imagini cat mai fidele a activitatii desfasurate astfel incat aceasta sa constituie o baza corecta si reala pentru calculul indicatorilor economico-financiari si pentru culegerea informatiilor privind orice aspect din patrimoniul companiei dumneavoastra

In cadrul unei societati comerciale este esentiala existenta unei contabilitati performante, rolul acesteia fiind de a inregistra operatiile economice, de a intocmi documentele contabile de sinteza si de a interpreta rezultatele activitatii economice a societatii. Serviciile de contabilitate financiara oferite de noi sunt:

 • Organizare financiar-contabila si de gestiune pentru orice tip de activitate desfasurata;
 • Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiile contabilitatii;
 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea , verificarea si certificarea bilantului contabil;
 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant;
 • Realizam situatii financiare intermediare la cerere si in functie de necesitati;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.
 • Elaborarea balantei de verificare lunara;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
 • Contabilitate de gestiune;
 • Intocmire si depunere raportari lunare, trimestriale , semestriale , anuale;
 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Servicii de cenzorat
 • Expertize contabile;
 • Pregatirea documentelor pentru inventarierea anuala
 • Refacere evidente contabile;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economic-financiare a societatii;
 • Alte rapoarte si situatii la cererea clientului