PFA Popovici Bogdan-Radu - Servicii cadastru, intabulare

Cadastru si intabulare garsoniere

...
Cadastru, intabulare garsoniere

Pentru a putea intocmi documentatia de cadastru in vederea intabularii garsonierei avem nevoie de urmatoarele acte (metionate in Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea legii cadastrului si a publicitatiiimobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor actenormative):

COPII LEGALIZATE (la notariat)Contract de vanzare cumparare
Contract de vanzare cumparare cu plata în rate
Contract de împrumut / rate
Adeverinta de achitare integrala
Contract de construire
Proces verbal de predare-primire apartament
Contract de schimb / donatie
Contract de partaj
Titlu de proprietate
Certificat de mostenitor
Certificat de casatorie (in cazul in care unul din proprietari si-a schimbat numele in urma casatoriei)
Sentinta civila definitiva si irevocabila (Se obtine de la instanta unde a fost emisa)
Sentinta de divort (Se obtine de la instanta unde a fost emisa)
ORIGINALECertificat de atestare fiscala de la Administratia financiara cu mentiunea “CADASTRU SI INTABULARE“
COPII SIMPLE (fotocopie / copie xerox)Buletin proprietar / proprietari
Carte de identitate proprietar / proprietari
Certificat de inregistrare (pentru persoane juridice)