Costache George - Cabinet Avocatura Bucuresti

Servicii

...
Servicii

 • Acordarea de consultatii cu caracter juridic în domeniul dreptului civil, penal, comercial, administrativ, familiei, dreptul de autor, proprietate intelectuala, financiar-fiscal si în orice ramura a dreptului public sau privat;
  Asistenta aparare si reprezentare juridica în fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmarire penala, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecatoresti, a organelor administratiei publice si a instituiilor, precum si a altor persoane juridice, în conditiile legii;
  Redactarea de acte juridice, atestarea identitatii partilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare;
  Asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fata altor autoritati publice cu posibilitatea atestarii identitatii partilor, a continutului si a datei actelor încheiate;
  Apararea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice în raporturile acestora cu autoritatile publice, cu institutiile si cu orice persoana româna sau straina;
  Activitati de mediere si consiliere;
  Activitati fiduciare constând în primirea în depozit, în numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dupa încheierea procedurii succesorale sau a lichidarii, precum si plasarea si valorificarea acestora, în numele si pe seama clientului, activitati de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate;
  Redactarea de acte constitutive, acte aditionale, memorii tehnice, stabilirea temporara a sediului pentru societati comerciale la sediul profesional al avocatului si înregistrarea acestora, în numele si pe seama clientului, a partilor de interes, a partilor sociale sau a actiunilor societatilor astfel înregistrate;
  Înfiintarii, modificari, avizari si autorizari societati comerciale,
  Constituirea si înregistrarea de asociatii, fundatii si federatii;
  Înregistrarea la organele competente a denumirilor, emblemelor, marcilor de fabrica si comert, diverselor produse, inventii sau marci inclusiv programe informatice;
  Întocmirea dosarelor si indeplinirea oricarei formalitati necesare pentru participarea la licitatii cu sau fara reprezentarea partii;
  Întocmirea dosarelor si indeplinirea oricarei formalitati necesare pentru obtinerea de credite:

  Asigurarea serviciilor de executor tertamentar;
  Realizarea oricarui mijloc legal de asistare, aparare si reprezentare a persoanei;
  Consiliere în materia asigurarii de bunuri si persoane;

Categorii
Date de contact
0744226031; 0213230427
Calea Calarasilor, nr. 156, bl. 53 bis, sc. 1, et. 6, ap. 28, sector 3,
Distribuie