Adminum Consult - Administrari imobile Bucuresti

Monitorizare, administrare tehnica

...
Monitorizare, administrare tehnica

  • Citirea lunara a apometrelor pentru apa rece si a repartitoarelor de caldura;
  • Monitorizare periodica pentru partile comune ale imobilului si întocmirea unui raport de monitorizare, care va contine problemele constatate precum si propunerile de remediere, daca este cazul;
  • Interventie rapida în caz de urgenta în maxim 3h de la preluarea apelului si interventie în maxim 12 h pentru operatiuni minore (ex: înlocuire lampa, apometru, samd.);
  • Supravegherea si receptia lucrarilor de reparatii.