4 Utility Networks System - Instalatii tehnico-sanitare Ilfov

Revizie, verificare instalatii gaze

...
Revizie, verificare instalatii gaze

Verificarea instalatiei de gaze naturale

înseamna un control preventiv si obligatoriu, a carui responsabilitate este, conform legii, în sacina clientului (conform ordinului 179/2015, intrat în vigoare de la data 01.01.2016); Consta in depistarea eventualelor scapari de gaze, stabilirea gradului de uzura a instalatiei de utilizare si, dupa caz, recomandarea sau cererea de înlocuire obligatorie a acesteia în vederea prevenirii unor evenimente nedorite; Astfel se obtine certitudinea unei bune functionari din punct de vedere tehnic a instalatiei de utilizare gaze naturale si nu în ultimul rând siguranta familiei si a caminului dumneavoastra.

Verificarea tehnica periodica a instalatiei

de utilizare a gazelor naturale este obligatoriu sa se efectueze la un inverval de maxim 2 ani sau ori de câte ori solicitati acest serviciu, conform prevederilor Ordniului 179 aprobat de ANRE si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 969/28.12.2015. Acest serviciu se efectueaza numai de catre operatori economici autorizati ANRE, cu respectarea Ordniului 179 aprobat de ANRE si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 969/28.12.2015.

Nerespectarea termenului de verificare impus de lege si notificat de catre Furnizorul de gaze naturale, conduce la sistarea furnizarii gazelor naturale.

Documente necesare:

 • Proiect tehnic instalatie gaze: Documentatie tehnica ce a stat la baza executiei instalatiei de utilizare, avizata de Operatorul de Sistem sau de catre un verificator de proiecte atestat si care trebuie sa contina procesul verbal de receptie tehnica, procesul verbal de punere în functiune, memoriu tehnic si piese desenate.
 • Notificarea primita de la Furnizorul de gaze naturale: Notificare prin care va anunta ca urmeaza sa expire termenul de verificare a instalatiei de gaze naturale.
 • Verificarea periodica ISCIR a centralei termice, ce se efectueaza la intervale de 2 ani: Document prin care sa rezulte efectuarea în termen a verificarii tehnice periodice de catre operatori economici autorizati ISCIR.
 • Verificarea cosurilor de fum de catre o firma de coserit autorizata: Document prin care sa rezulte ca a fost efectuata curatarea si verificarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor de ardere de catre operatori economici autorizati, cu maxim 6 luni înainte de data verificarii tehnice a instalatiei de utilziare a gazelor naturale.
 • Factura gaze naturale: Factura emisa de furnizor, indiferent de luna pentru care a fost emisa.
 • Categorii
  Date de contact
  0786014798
  Str. Toma Caragiu, Nr. 32, Otopeni, judetul Ilfov
  Distribuie