Prodav Consulting - consultanta securitate si sanatate in munca Bucuresti

Coordonare SSM pentru santiere

Securitatea si sanatatea lucratorilor care isi desfasoara activitatea pe santiere temporare sau mobile este reglementata prin HG 300/2006, iar societatea noastra asigura si servicii de coordonare SSM conform HG 300/2006.

     

 

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării – persoană fizică sau juridică desemnată de către beneficiarul lucrării şi/sau de către managerul de proiect pe durata realizării lucrării, având urmatoarele atributii :

 • a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
 • b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile de securitate si sanatate, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate;
 • c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare , în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
 • d) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
 • e) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
 • f) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
 • g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
 • h) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
 • i) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
 • j) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
 • k) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestor