Dictum - Birou Notarial - notar public Ioana - Lambrina Vidican, Bucuresti

Servicii notariale

Serviciile pe care Biroul Individual Notarial DICTUM le ofera sunt urmatoarele:

 • verificarea titlurilor de proprietate ale vanzatorilor sau autorilor, pe ultimii 30 de ani, daca este cazul;
 • redactarea de inscrisuri si ale proiectelor de acte autentice, dintre care:
 • o acte de instrainare imobiliara: vanzari, ipoteci, donatii, schimburi, contracte de intretinere, contracte de renta viagera, contracte de locatiune, contract de comodat, contract de mandat, testamente, declaratii, etc;
 • o acte legate de statutul familiei: conventii matrimoniale, acte de lichidare a regimului matrimonial, acte de partaj intre soti;
 • dezbaterea procedurii succesorale si eliberarea certificatelor de mostenitor, a certificatelor de calitate de mostenitor, precum si a actelor de partaj succesoral;
 • certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege;
 • legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor;
 • darea de data certa inscrisurilor;
 • primirea in depozit a bunurilor, a inscrisurilor si a documentelor prezentate de parti, precum si a sumelor de bani, a altor bunuri, inscrisuri sau documente gasite cu ocazia inventarului succesoral, in limita spatiului si utilitatilor de care dispune biroul notarial;
 • legalizarea copiilor de pe inscrisuri;
 • efectuarea si legalizarea traducerilor;
 • eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a intocmit;
 • inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, a amprentelor dispozitivelor speciale de marcat;
 • procedura divortului (inclusiv in cazul in care sotii au copii minori), in conditiile legii;
 • lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor mostenitorilor;
 • orice alte operatiuni prevazute de lege;
 • suplimentar, Biroul Individual Notarial DICTUM poate obtine apostilarea, supralegalizarea actelor notariale instrumentate de notarul public titular al biroului;
 • obtinerea extraselor de carte funciara (pentru autentificare sau de informare);
 • verificari directe pe pagina de internet a Registrului Comertului, pentru obtinerea prompta a datelor de identificare si a capacitatii de reprezentare a imputernicitilor societatilor, in cazul societatilor comerciale;
 • garantarea confidentialitatii tranzactiilor;
 • posibilitatea obtinerii informatiilor si documentelor din arhiva biroului notarial;
 • incasarea tuturor taxelor aferente tranzactiilor (onorariul notarial, tarif A.N.C.P.I., impozit) se face la casieria biroului.