Totis Andreia Mura si Totis Eduard Anton - Societate Profesionala Notariala Bucuresti

Procuri notariale

- procuri generale; - procuri de conservare si/sau administrare; - procuri speciale privind instrainarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea si modificarea societatilor comerciale sau agricole si pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generala la desfasurarea activitatii societatilor comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotarari (drept de vot).