Nedelcu si Asociatii - Societate Profesionala Notariala Bucuresti

Autentificarea inscrisurilor

Înscrisul autentic notarial este cel întocmit si autentificat de catre notarul public în forma si în conditiile stabilite prin Legea Nr. 36/1995.

Autentificarea înscrisului de catre notar se face cu respectarea urmatoarei proceduri:

 • stabilirea identitatii partilor;

 • exprimarea consimtamântului acestora cu privire la continutul actului;

 • semnatura acestora si data înscrisului.

 • În lista de mai jos sunt prezentate actele autentificate in mod frecvent:

  Contracte:

  • contract de vânzare/cumparare;

  • antecontract de vânzare;

  • contract de ipoteca;

  • contract de comodat;

  • conventii matrimoniale;

  Procuri:

  • procura de vanzare;

  • procura depunere declaratii on-line;

  • procura succesiune;

  • procura obtinere cazier judiciar sau fiscal;

  Declaratii:

  • declaratie "prima casa";

  • declaratie TVA 5%;

  • declaratie acceptare sau renuntare succesiune;

  • declaratie preschimbare permis de conducere;

  • declaratie obtinere permis de sedere;

  • declaratie îndeplinire conditii legale pentru asociat si/sau administrator;

  Liberalitati:

  • testament autentic;

  • oferta de donatie.