Florea Irene - Birou Notarial Bucuresti

Consultatii juridice notariale

Dezbateri succesorale, testamente, contracte vânzare cumpărare, contracte donaţie, contracte schimb, contracte de întreţinere, contracte de partaj, contracte de lotizare, contracte de alipire, contracte de ipotecă, contracte de gaj, contracte de împrumut, contracte de locaţiune, contracte de închiriere, contracte de comodat, declaraţii autentice,procuri speciale, procuri generale