Medimpact - Centru medical medicina muncii Bucuresti

Consiliere angajator securitate si sanatate in munca

Identificarea riscurilor profesionale si participarea la activitatile de evaluare a acestora. Consultanta specifica medicina muncii în procedura de întocmire a documentatiei si de obtinere a sporurilor, identificarea noxelor si a suprasolicitarilor profesionale, interpretarea buletinelor de determinari de noxe profesionale, prelucrarea informatiilor rezultate din controlul medical periodic de medicina muncii si eliberarea raportului medical în vederea obtinerii sporurilor conform legislatiei în vigoare. Consilierea privind masurile tehnico-organizatorice si medicale ce se impun în cadrul companiei. Participarea la sedintele periodice ale Comitetului de Securitate si Sanatate în Munca. Întocmirea rapoartelor medicale periodice catre angajator si catre autoritatile competente, conform prevederilor legislative. Identificarea si propunerea programelor profilactice si de promovare a sanatatii angajat. Consilierea permanenta a angajatorului privind securitatea si sanatatea în munca, precum si informarea operativa privind modificarile legislative.