Kungfu Pizza - Bucuresti

Specialitati Kung -Fu

1. Platou cald mediu (6/8 persoane)

2. Platou cald mic (4 persoane)

3. Specialitate kungfu

4. Platou cald mare (8/10 persoane)

5. Pizza kung fu medie

6. Platou rece mic / si de post (2/4 persoane)

7. Platou rece mediu / si de post (4/6 persoane)

8. Platou rece mare / si de post (6/8 persoane)

9. Pizza kung fu mare

10. Pizza kung fu large

11. Pizza pumnul dragonului medie

12. Pizza pumnul dragonului mare

13. Pizza pumnul dragonului large

14. Pizza yin yang medie

15. Pizza yin yang mare

16. Pizza yin yang large

17. Pizza placerea gazelei medie

18. Pizza placerea gazelei mare

19. Pizza placerea gazelei large