ITPgrup Berceni - ITP si alte servicii auto Bucuresti

ITP

Statie ITP Documente necesare efectuarii ITP: - certificat de inmatriculare al autovehiculului (certificat de inregistrare) - original; - cartea de identitate a autovehiculului (CIV) - original - securizata de R.A.R. - R.C.A. (Asigurare de Raspundere Civila Auto). Obs.: Se accepta copie C.I.V. stampilata si cu mentiunea conform cu originalul in cazul in care proprietarul este o societate de leasing. I.T.P. se efectueaza on-line pe serverul R.A.R. minim 20 min.