Interpretariat Conferinta Bucuresti

Interpretare simultana

În interpretariatul simultan, redarea în limba ţintă are loc concomitent cu mesajul în limba sursă. Interpretul va reda mesajul la microfon dintr-o cabină etanşă fonic, auzind în căşti ceea ce se comunică în sală. Acest tip de interpretariat este foarte solicitant şi implică întotdeauna prezenţa a doi interpreţi, care iau locul unul celuilalt după anumite intervale de timp, pe care şi le stabilesc de comun acord. Întrucât condiţiile de lucru sunt solicitante şi necesită o bună colaborare, este ideal ca interpreţii din cabină să se cunoască şi să fi lucrat anterior împreună. De aceea, recomandăm ca atunci când contractaţi servicii de interpretariat simultan să lăsaţi la latitudinea primul interpret contactat alegerea celui de-al doilea. Avantaje: Timpul este scurtat, publicul ne mai fiind nevoit să aştepte încheierea unui calup de idei şi apoi intervenţia interpretului. Dezavantaje: Costurile sunt mai ridicate, incluzând nu numai onorariile interpreţilor ci şi închirierea cabinei şi a echipamentului tehnic corespunzător. Prezenţa unui tehnician care să rezolve eventualele probleme tehnice este de asemenea imperativă. Nu există posibilitatea de verificare imediată a corectitudinii informaţiilor auzite şi transmise, totul desfăşurându-se în timp real.

Galerie foto
  • ...